PRAWO

Krajowe

Unijne

RAPORTY I SPRAWOZDANIA

Obsługa osób głuchoniemych w urzędach – jest wiele do poprawy

Osoby posługujące się językiem migowym nie mają zagwarantowanego dostępu do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Okazuje się, że po ponad dwóch latach obowiązywania ustawy o języku migowym, poziom realizacji jej przepisów w urzędach był bardzo niski. Podobne wnioski płyną z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej”.

Posted in Aktualności, BIBLIOTEKA, Raporty | 1 Comment

WHO: Poprawa stanu zdrowia osób z niepełnosprawnością szansą na zatrudnienie

Lepszy stan zdrowia, poprzez poprawę dostępu osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych, jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia ich uczestnictwo i pozytywne osiągnięcia w takich obszarach, jak m.in. zatrudnienie, edukacja czy życie publiczne – takie wnioski płyną z projektu Globalnego Planu Działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz niepełnosprawności na lata 2014-2021. Diagnoza globalnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w ocenie autorów planu nie wypadła korzystnie. Dlatego zaproponowali szereg rozwiązań, […]

Posted in Aktualności, BIBLIOTEKA, Raporty | Leave a comment

Gminy na cenzurowanym

Mimo że osoby niepełnosprawne z obszarów wiejskich uzyskują wsparcie finansowe na podobnym poziomie, jak ogół niepełnosprawnych w Polsce, gminy na terenach wiejskich nie wywiązują się w sposób wystarczający z zadań zleconych, na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Słaba działalność podstawowych samorządów nie stanowi wsparcia osób z niepełnosprawnością, lecz może być czynnikiem ich dalszego wykluczenia.

Posted in Aktualności, BIBLIOTEKA, Opracowania naukowe, Raporty | Leave a comment

OPRACOWANIA

Gminy na cenzurowanym

Mimo że osoby niepełnosprawne z obszarów wiejskich uzyskują wsparcie finansowe na podobnym poziomie, jak ogół niepełnosprawnych w Polsce, gminy na terenach wiejskich nie wywiązują się w sposób wystarczający z zadań zleconych, na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Słaba działalność podstawowych samorządów nie stanowi wsparcia osób z niepełnosprawnością, lecz może być czynnikiem ich dalszego wykluczenia.

Posted in Aktualności, BIBLIOTEKA, Opracowania naukowe, Raporty | Leave a comment

Coraz mniej osób niepełnosprawnych pracuje

Historia polskiego systemu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych to nieustanne reformy i zmienność reguł, którym jednakże towarzyszył stały wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na tym tle wyróżnia się ostatni okres, w którym następuje systematyczny spadek zatrudnienia chronionego. Na łamach kwartalnika „Niepełnosprawność” pisze o tym dr Marcin Garbat.

Posted in Aktualności, BIBLIOTEKA, Opracowania naukowe, ZATRUDNIANIE | 1 Comment