II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: czas skończyć z biurokracją

kongres223 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się zwołany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Kongres był wydarzeniem historycznym, gdyż – jak już pisaliśmy na WatchDogPfron – zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania obydwie strony – rząd i pracodawcy – przedstawiły swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej.

Czytaj dalej

Pracodawcy osób niepełnosprawnych postulują zmiany w systemie rehabilitacji

imagesPodczas II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwołanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pracodawcy biorący udział w wydarzeniu przyjęli uchwałę programową w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przyjętym stanowisku zwracają uwagę m.in. na konieczność przeprowadzenia zmian w ustawie o rehabilitacji, traktowania pracodawców jako rzetelnych partnerów, a także potrzebę ustabilizowania systemu finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska pracodawców.

Czytaj dalej

„Houston, mamy problem!” – czyli jak zwiększyć efektywność polityki przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych

Obrazek1211Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, prezentując w Senacie raport ze swojej rocznej działalności jako szefa Funduszu oświadczył, że z badań przeprowadzonych ostatnio przez PFRON wynika, że jedynie niewielka grupa osób niepełnosprawnych zamierza podjąć pracę w najbliższym czasie. Na 1000 przebadanych osób zalewie 40-90 zadeklarowało gotowość podjęcia pracy. Szczegółowe wyniki badań mają zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Wyniki tych badań były poprzedzone informacjami o dramatycznie niskim wskaźniku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego wysokość sytuuje Polskę w ogonie państw europejskich. To skłoniło Zarząd PFRON oraz polityków rządzącej koalicji do podjęcia intensywnych działań mających na celu zmianę tego stanu rzeczy. Za ważną przyczynę tego problemu uznano niechęć pracodawców do zatrudniania tej grupy pracowników. Stąd dwa główne programy: „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca – Integracja”, mające na celu przekonanie administracji państwowej oraz dużych spółek i przedsiębiorstw Skarbu Państwa do zmiany swojego nastawienia do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Rehabilitacja kompleksowa potrzebna od zaraz

pionAktualnie w Polsce osoba po wypadku bądź przebytej chorobie nie ma możliwości rehabilitacji leczniczej bezpośrednio po leczeniu szpitalnym. Czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy, a w tym okresie dochodzi do utrwalenia negatywnych zmian funkcjonalnych i pogorszenia się stanu psychicznego pacjenta, co znacząco utrudnia powrót do pracy i zmniejsza jego szansę na dalsze samodzielne funkcjonowanie. By zmienić ten scenariusz, niezbędne jest wdrożenie w Polsce rehabilitacji kompleksowej. Okazją do upowszechniania wiedzy na jej temat było seminarium pt. „Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku” zorganizowane przez Platformę Integracji Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się 17 maja w Warszawie.

Czytaj dalej

Robert Kwiatkowski podsumowuje pierwszy rok kadencji

raport-roczny27 kwietnia minął równy rok odkąd Robert Kwiatkowski objął prezesurę w PFRON-ie. Z tej okazji ukazał się raport podsumowujący działalność Funduszu w okresie od 27 kwietnia 2016 do 27 kwietnia 2017. „To był niezwykły i trudny czas” – zaznacza we wstępie do raportu Robert Kwiatkowski. „Udało nam się rozpocząć gruntowne zmiany, które mają doprowadzić do usprawnienia pracy Funduszu i nastawienia na wsparcie osób niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy przekształcanie PFRON w sprawną, nowoczesną instytucję, której głównym zadaniem jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przekształcamy Fundusz na przyjazny i pomocny osobom niepełnosprawnym, pracodawcom, samorządom i organizacjom pozarządowym” – zapowiada prezes Funduszu.

Czytaj dalej

Propozycje zmian do ustawy o rehabilitacji pod koniec czerwca

czerwiec„Pod koniec czerwca chcemy przygotować propozycje zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Po pierwsze – chcemy zmniejszyć biurokrację, szczególnie w art. 22. Pracujemy też nad nowym podejściem do warsztatów terapii zajęciowej. Chcemy również wzmocnić osoby ciężko poszkodowane, szczególnie osoby ze schorzeniami specjalnymi” – zapowiedział podczas posiedzenia Parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku Mirosław Przewoźnik, dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

PFRON prezentuje nowe logo

logo-pfron10 maja PFRON zaprezentował swoją nową odsłonę: nowe logo oraz nową stronę internetową. Strona internetowa jest elementem strategii komunikacji przyjętej przez zarząd Funduszu w grudniu 2016 roku. Celem strategii jest budowa wizerunku PFRON-u jako nowoczesnej i efektywnej instytucji publicznej.  Jak podkreśla Fundusz – nowa witryna jest czytelna, prosta w nawigacji, ma nowoczesny projekt graficzny oraz spełnia standard WCAG 2.0, co oznacza, że jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Społeczne skutki kryzysu w rehabilitacji medycznej?

kolejka– Dzień dobry, chciałem się zapisać na rehabilitację.
Dzień dobry. Niestety, ale wolne miejsca mamy dopiero w maju przyszłego roku.
Ale do tego czasu to ja mogę już nie żyć.
To zapiszę pana ołówkiem, żeby łatwo można było wymazać.

Niby śmieszne, a jednak nie do końca. Takie dialogi często można usłyszeć w ośrodkach rehabilitacji świadczących usługi w ramach NFZ. Rehabilitacja po urazie kręgosłupa czy w sytuacji prostej, ale bolesnej dyskopatii, wykonana w kilka miesięcy po wystąpieniu dolegliwości to poważny problem nie tylko dla pojedynczego pacjenta (uniemożliwia szybki powrót do zdrowia), ale dla całego społeczeństwa (generuje straty w wielu obszarach).

Czytaj dalej

Dramatyczny stan polskiej psychiatrii

dramat8 milionów obywateli Polski cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne. To jedna czwarta Polaków, przy czym statystyki te nie uwzględniają dzieci i młodzieży. Wówczas – jak szacuje Instytut Psychiatrii i Neurologii – liczba ta wzrosłaby do 12 milionów.

Opieka psychiatryczna w Polsce jest tymczasem bardzo zaniedbana. Okazją do dyskusji o stanie polskiej psychiatrii będzie pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się dziś w Warszawie. „Najbardziej zależy nam na tym, by uświadomić ludziom, że szpital psychiatryczny to ostateczność. Pomoc osobom w kryzysie powinna iść z dziennych centrów opieki. Chodzi o tworzenie wsparcia w miejscu zamieszkania” – mówił dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, podczas konferencji prasowej poprzedzającej Kongres.

Czytaj dalej

Durna lex, sed lex? (Durne prawo, ale prawo?)

prawoWyobraź sobie następującą sytuację. Popełniłeś przestępstwo. Stajesz przed sądem i sędzia oświadcza, że Kodeks karny za popełnione przez ciebie przestępstwo przewiduje wyrok wyłącznie w postaci trzech lat więzienia i – co więcej – od tego wyroku nie przysługuje odwołanie. Sędzia oświadcza też, że w zasadzie w tej sytuacji nie ma sensu przesłuchiwanie stron (w tym ciebie), bo ze względu na charakter przepisów prawa w rozpatrywanej sprawie sędzia może wydać jedynie wyrok więzienia na trzy lata. Ty próbujesz protestować oświadczając, że istnieją poważne okoliczności łagodzące. Tłumaczysz, że działałeś w dobrej wierze, że twój adwokat także chciałby wygłosić mowę obrończą, w której powoła się na cały szereg argumentów przemawiających na twoją obronę. Sędzia jest nieugięty: „Ale po co, skoro ja i tak nie mam żadnego prawnego manewru? Przepis jest jednoznaczny i dopóki prawodawca go nie zmieni, wyrok musi brzmieć: trzy lata więzienia”.

Czytaj dalej