Do końca roku projekt nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Ważna deklaracja Minister Rafalskiej

rafalska219 stycznia br. na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła termin przygotowania nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Czy oznacza to, że resort przygotuje i ogłosi projekt nowej ustawy, która zastąpi obecną ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czy będzie to zupełnie inna ustawa? Na razie trudno jednoznacznie określić. Jedno jest istotne – o potrzebie gruntownej reformy systemu mówi się już od dawna. Nową ustawę obiecywała przez wiele lat poprzednia ekipa. Mamy nadzieję, że proces jej przygotowywania zakłada intensywne i realne konsultacje społeczne, gdyż nie wyobrażamy sobie, aby tak ważny akt prawny nie powstawał we współpracy z partnerami społecznymi. Niepokój budzi jednak fakt, że wiele kluczowych zagadnień z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które winny być rozwiązane w nowej ustawie, nie ma szans na opracowanie koncepcyjne i prawne do końca bieżącego roku. Chodzi między innymi o sprawę reformy orzecznictwa o niepełnosprawności czy nowej koncepcji zatrudnienia chronionego. Te i inne pytania wskazują jednoznacznie na to, że bieżący rok będzie obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych równie ważny, co pracowity.

Czytaj dalej

Historyczne oświadczenie BON: SOD nie jest rekompensatą kosztów zatrudnienia

BONBiuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo skierowane przez OBPON.ORG do Ministra Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie subsydiów płacowych, a konkretnie propozycji zwiększenia tych subsydiów, opublikowało oświadczenie, które jest naszym zdaniem niezwykle istotnym stanowiskiem Rządu. Przedstawiona interpretacja przepisów ustawy daje ponadto podstawę do dokonania istotnych zmian w zapisach ustawowych dotyczących finansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Kongres Pracodawców przełożony, dyskusja nad systemem nie

terminRedakcja WatchDogPfron dowiedziała się, że II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, któremu poświęciliśmy całe poniedziałkowe wydanie WatchDogPfron został przełożony. Nowego terminu jeszcze nie ustalono. Jak się należy spodziewać w związku z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie, a zwłaszcza najbliższym posiedzeniem naszego Parlamentu, wszystkie wydarzenia zaplanowane w Sali Kolumnowej Sejmu RP zostały przełożone. Ponieważ w Sali Kolumnowej miał się odbyć także II Kongres można podejrzewać, że organizatorzy zostali poproszeni o przełożenie zgromadzenia pracodawców na inny termin.

Czytaj dalej

Historyczny II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

kongres2Wspólny Kongres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Otrzymaliśmy kilka dni temu zaproszenie na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, którego tematem przewodnim są kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Historyczność tego Kongresu wynika naszym zdaniem z faktu, że Rząd i pracodawcy postanowili wspólnie zorganizować tak ważne wydarzenie. Znaczenia tego Kongresu w obecnym momencie nie da się przecenić. Jak wynika z treści zaproszenia, obydwie strony organizujące to wydarzenie chcą przybyłym na II Kongres zaproszonym gościom przedstawić swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej. Ze strony Rządu „Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” przedstawi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztof Michałkiewicz. Rolę Sejmu, a ściślej rzecz biorąc sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie nad reformą systemu przedstawi przewodnicząca tej Komisji – Poseł Beata Mazurek.

Czytaj dalej

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – zgłoś swoje postulaty i opinie

kongresWatchDogPfron przyjął zaproszenie organizatorów do objęcia patronatem medialnym II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Z funkcji patrona chcemy się wywiązać jak najlepiej, dlatego też zwracamy się do naszych czytelników – parlamentarzystów, pracowników PFRON i BON, pracodawców, osób niepełnosprawnych, pracowników administracji lokalnej i organizacji pozarządowych – o przysyłanie do naszej redakcji swoich uwag i postulatów na temat kierunków reformy polskiego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zobowiązujemy się na bieżąco przekazywać organizatorom wasze wnioski i postulaty. Najciekawsze z nich opublikujemy na naszych łamach.

Czytaj dalej

Status zakładu pracy chronionej zamiast być wsparciem, stał się problemem. Wywiad z Edytą Sieradzką, cz. 2

Edyta SieradzkaW pierwszej części wywiadu z Edytą Sieradzką, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, rozmawialiśmy o konieczności zmiany nieprzyjaznego dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne prawa – ujednolicenia przepisów i zniesienia horrendalnych kar niewspółmiernych do przewinień. W kolejnej części skupiamy się na problemach, z jakimi borykają się zakłady pracy chronionej. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Bieda w rodzinach z niepełnosprawnością

biedaStowarzyszenie Wiosna, organizator corocznej akcji „Szlachetna Paczka”, opracowało „Raport o biedzie 2016” przygotowany na bazie rozmów wolontariuszy z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami Polski. Tylko w 2015 roku odwiedzili oni ponad 35 tys. najbiedniejszych polskich rodzin.

Czytaj dalej

Czas skończyć z horrendalnymi karami dla pracodawców – wywiad z Edytą Sieradzką, cz. 1

sieradzka2Skomplikowane, niejasne przepisy oraz rygorystyczne kary niewspółmierne do przewinień to główne zmory pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. O konieczności zmiany nieprzyjaznego prawa – ujednolicenia przepisów i zniesienia horrendalnych kar – rozmawialiśmy z Edytą Sieradzką, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

O rzekomej wyższości otwartego rynku pracy nad rynkiem chronionym, cz. 2

zpch-orDlaczego rośnie zainteresowanie zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy? Jest to związane z kilkoma podstawowymi faktami.

Po pierwsze – wadliwie funkcjonujący system orzecznictwa „dostarcza” na rynek pracy osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym, a często ze znacznym stopniem niepełnosprawności) o wysokiej zdolności do wykonywania pracy. To w połączeniu z dofinansowaniem do wynagrodzeń stwarza pracodawcy otwartego rynku pracy możliwość maksymalnego wykorzystania wadliwie funkcjonującego systemu. Jest rzeczą naturalną, że poza obszarem zainteresowania pracodawcy z otwartego rynku pracy znajdują się najciężej poszkodowane i mało efektywne pracowniczo osoby niepełnosprawne.
Czytaj dalej