Kontrowersje wokół składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych – sondaż wśród przedstawicieli środowiska

indeks 3 czerwca do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje m.in. wyłączenie ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawicieli organów administracji rządowej, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomysł ten od początku wzbudził sporo kontrowersji. Niedawno na łamach WatchdDogPfron prezentowaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie (zobacz: Integracja czy separacja? Stanowisko WatchDogPfron ws. wyłączenia ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych organizacji niereprezentujących osób niepełnoprawnych).

Postanowiliśmy zapytać, co sądzą o nim przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Wystosowaliśmy do nich takie oto pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych powinni zasiadać przede wszystkim przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych bez przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i administracji państwowej?

Czytaj dalej

Nie trzeba widzieć, żeby zobaczyć

kameraDaniel Kish jest niewidomy odkąd skończył 13 miesięcy. Nauczył się jednak „widzieć” za pomocą echolokacji. „Klika” językiem i wysyła krótkie dźwięki, które odbijają się od powierzchni przedmiotów i wracają do niego, pomagając mu orientować się w otaczającym świecie. W porywającej prelekcji Daniel Kish tłumaczy, w jaki sposób nauczył się „widzieć mimo ślepoty”.

Czytaj dalej

RPO: do godnego życia niezbędne są zarówno wolność, jak i bezpieczeństwo socjalne. Wywiad z Adamem Bodnarem, cz. 1

RPO„Wciąż mamy do czynienia z polityką „ciepłej wody w kranie”. Wydaje nam się, że skoro dbamy o rozwój gospodarczy, skoro kraj się rozwija, to wszystkie problemy same się rozwiążą. Temat osób niepełnosprawnych wymaga jednak bardzo dużej wyobraźni i skoncentrowania się na potrzebach jednostki. Oczywiście na wszystko potrzebne są pieniądze, ale niezbędne są także: pomysł, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, zwłaszcza ze strony rządu” – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Integracja czy separacja? Stanowisko WatchDogPfron ws. wyłączenia ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych organizacji niereprezentujących osób niepełnoprawnych

integracja-separacjaNiepełnosprawni, wbrew deklaracjom oficjalnie głoszonym przez polityków różnych opcji, w coraz większym stopniu funkcjonują w tzw. społeczeństwie alternatywnym. To znaczy strukturach i instytucjach społecznych obejmujących swoim działaniem wyłącznie lub w zdecydowanej większości tę grupę społeczną. Mają własne zakłady pracy, kluby i zawody sportowe, festiwale piosenki i sztuk teatralnych, turnusy rehabilitacyjne, instytucje zajmujące się wyłącznie ich sprawami, własnego pełnomocnika, własne organizacje pozarządowe. Polityka integracji, której celem jest włączanie tej grupy obywateli w główny nurt życia społecznego, coraz bardziej zmierza w kierunku instytucjonalnego i organizacyjnego separowania tej grupy społecznej od pozostałych grup obywatelskich.

Także w tym nurcie  mieści się najnowszy pomysł Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych polegający na ograniczeniu składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych jedynie do przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych (realizowany, jak się wydaje, w imię najszlachetniejszych intencji). Ta koncepcja oznacza także wyłączenie ze składu Krajowej Rady przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych czy innych niż resort pracy ministerstw i urzędów państwowych, w tym przedstawicieli samorządów.

Czytaj dalej

Dramatyczny apel PION do Minister Rafalskiej o zmianę przepisów niszczących miejsca pracy osób niepełnosprawnych

list1-150x15020 czerwca br. Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała list otwarty do Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym zwraca uwagę na widoczne od kilku miesięcy zjawisko żądania przez PFRON zwrotu otrzymanych z Funduszu dofinansowań do kosztów płacy osób niepełnosprawnych. Zdaniem Platformy zjawisko to może mieć dramatyczne konsekwencje w postaci likwidacji kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i zakładów zatrudniających tysiące osób niepełnosprawnych. W liście do Minister Rafalskiej PION zwraca się z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie. Proponuje też własne rozwiązanie.

Czytaj dalej

Czego się boją urzędnicy PFRON z nadania PO?

Znak zapytania6Jak wszystkim wiadomo rolą portalu WatchDogPfron jest bieżące monitorowanie funkcjonowania PFRON i prezentowanie opinii publicznej uzyskanych informacji, analiz i opinii.

W ostatnich kilku miesiącach wypłynęło kilkadziesiąt spraw dotyczących zarówno organizacji pozarządowych, jak i pracodawców osób niepełnosprawnych, od których PFRON żąda zwrotu wypłaconego dofinansowania (SOD).

Żądanie poprzedzone jest kontrolą, która szuka i znajduje błędy lub nieprawidłowości dotyczące terminowego regulowania zobowiązań budżetowych wobec pracowników, ZUS i US oraz prawidłowego wyliczenia wysokości tych zobowiązań. PFRON żąda zwrotu od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Byt wszystkich objętych kontrolą firm i organizacji pozarządowych jest zagrożony, a zatrudniają one kilka tysięcy osób niepełnosprawnych. Ponieważ z informacji uzyskanych od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wynika, że zjawisko to nabiera niepokojących rozmiarów, zwróciliśmy się do władz Funduszu o informację na ten temat.

Czytaj dalej

Będą kary za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg we wpłatach na PFRON. Poprosiliśmy Fundusz o zestawienie najczęściej popełnianych błędów

list1-150x1501 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie kar finansowych za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg, nieterminowe i nierzetelne przygotowywanie sprawozdań do PFRON przez firmę udzielająca ulg we wpłatach na PFRON swoim klientom.

Aby ułatwić przygotowanie firm do nadchodzących zmian, zwróciliśmy się do PFRON z prośbą o przygotowanie zestawienia najczęściej popełnianych błędów i stwierdzonych nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami finansowymi. Poniżej publikujemy pełną treść listu wystosowanego do Funduszu.

Czytaj dalej

Walka z PFRON-em jak walka z wiatrakami

elsinNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?”, List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa oraz Dynów a sprawa polska. Polityka społeczna w erze informacji lub informacja w służbie polityki społecznej). W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Przypadek dyniowskiej spółdzielni nie jest odosobniony. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnich latach w analogicznej sytuacji. W podobnym położeniu znalazła się niegdyś elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin. Spółdzielnia ta powoli zaczyna wychodzić na prostą, ale w dalszym ciągu spłaca dług wobec PFRON-u. W wyniku problemów z Funduszem ponad 140 zatrudnionych przez nią osób niepełnosprawnych zostało bez pracy.

Czytaj dalej

Polityka społeczna i jej rola w aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych

polityka-spolecznaOsoby niepełnosprawne to grupa najsłabsza socjalnie i marginalizowana w sensie społecznym. Jakość życia tej grupy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, pomimo wielu lat działań polityki społecznej, nadal jest niesatysfakcjonująca. Paweł Rozmus w artykule: „Co hamuje, a co przyspiesza aktywizującą i integrującą politykę społeczną? Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce” przeprowadził analizę zjawiska społecznego, jakim jest aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Zgodzi się z nią pewnie każdy niepełnosprawny, który korzystał kiedykolwiek z dofinansowania oraz wszyscy, którzy zajmują się tą tematyką.

Czytaj dalej