Refleksje poolimpijskie. „Syndrom Partyki”

olimpiadaNasza czołowa tenisistka stołowa Natalia Partyka po raz kolejny reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich. Mimo swojej niepełnosprawności osiągnęła i utrzymuje od dłuższego czas wybitny poziom umiejętności sportowych. Natalia reprezentuje nasz kraj także na paraolimpiadach, a więc igrzyskach dla osób niepełnosprawnych. Tam zdobywa najwyższe laury. Nazwałem to „syndromem Partyki”, gdyż mamy do czynienia z sytuacją, gdy na Olimpiadzie w Rio Natalia reprezentuje Polskę mimo swojej niepełnosprawności, albowiem udało się jej osiągnąć poziom wyższy od wielu pełnosprawnych pingpongistów. Natomiast na igrzyskach paraolimpijskich reprezentuje nasz kraj, gdyż posiada wymagane dla paraolimpijczyków orzeczenie o niepełnosprawności (o poziomie sportowym nie wspominając). O ile wiem, nie wybiera się na Paraolimpiadę drugi nasz wybitny olimpijczyk Karol Bielecki, mimo że formalnie ma tzw. papiery na paraolimpijczyka.

Czytaj dalej

PRZYPOMINAMY: trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Apel o wsparcie społeczne!

zapolitykówNa prośbę Komitetu inicjatywy ustawodawczej projektu Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przypominamy, że do 14 września trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Nowelizacja ma chronić miejsca pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON o ponad 660 mln zł rocznie oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dlatego uważamy, że warto wesprzeć tę inicjatywę i złożyć swój podpis pod projektem.

Czytaj dalej

20 sierpnia mija termin wypełniania formularzy INF-1-u. A wątpliwości wciąż wiele

images1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Nowelizacja nakłada na pracodawców udzielających ulg nowe obowiązki sprawozdawcze, zarówno w stosunku do PFRON, jak i kontrahentów. Do 20 sierpnia będą zobowiązani oni do przedłożenia Funduszowi nowego formularza INF-1-u.

O problemach mogących pojawić się przy wypełnianiu formularza możemy przeczytać w artykule pt. „PFRON: Do 20 sierpnia trzeba wypełnić INF-1-u”, który ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej 11 sierpnia 2016 r. Autor artykułu wymienia wątpliwości mogące pojawić się przy wypełnianiu druku. Zauważa, że nie jest jasne m.in.:

  • kiedy następuje uzyskanie ulgi (nabycia prawa do niej),
  • kiedy zakup uprawniający do obniżenia wpłat (potwierdzony fakturą) można uznać za dokonany,
  • na jakich zasadach – starych czy nowych – sprzedający ma obliczyć kwotę ulgi,
  • jak prawidłowo wypełnić formularze INF-U i INF-1-u.

Czytaj dalej

Nowy statut PFRON – rewolucji nie będzie

statut mały21 czerwca 2016 roku Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatwierdziła nowy statut Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zaczął obowiązywać od 1 lipca br.

Nowy statut – jak czytamy na stronie Funduszu – przygotowano, by zwiększyć efektywność i skuteczność funkcjonowania PFRON. Statut ma również pozwolić na uproszczenie struktury organizacyjnej, a także zwiększyć kompetencje Zarządu. Robert Kwiatkowski, prezes zarządu Funduszu, w udzielonym niedawno wywiadzie w programie Misja Integracja, zaznaczył ponadto: „To jest nowoczesny statut, który dzieli kompetencje, przekazuje je zarządowi i umożliwia tworzenie nowej struktury (…). W tej chwili nie będę mógł powiedzieć, że ktoś mi przeszkadza, lecz będę mógł stworzyć instytucję, która będzie dobrze obsługiwała osoby niepełnosprawne (…). Zarząd będzie mógł więcej i będzie mógł sprawniej działać”.

Powyższe słowa brzmią niemal jak zapowiedź rewolucji, jednak na rewolucję raczej nie ma co liczyć. Wystarczy bowiem wziąć do ręki teksty obu statutów – nowego i starego (lektura nie jest długa, bo każdy liczy zaledwie 4-5 stron) – by przekonać się, że zmienia się tak naprawdę niewiele.

Czytaj dalej

Dorota Habich prawdopodobnie zostanie zastępcą prezesa PFRON

Dorota HabichZ nieoficjalnych informacji, do których dotarł WatchDogPfron wynika, że Dorota Habich zostanie powołana na stanowisko zastępcy prezesa PFRON. Dotychczas obowiązki zastępcy pełniła Teresa Hernik, prezes Funduszu w latach 2014-2016 (zobacz: Teresa Hernik pełniącą obowiązki zastępcy prezesa zarządu PFRON). Konkurs na nowego zastępcę prezesa zarządu PFRON został ogłoszony 22 lipca 2016 r. Kandydatury można było zgłaszać do 1 sierpnia.

Czytaj dalej

Przed nami kolejna (81?) nowelizacja ustawy o rehabilitacji

paragrafy dis6 lipca 2016 roku do Sejmu wpłynął kolejny w obecnej kadencji poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy wydawania karty parkingowej oraz legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, które to dokumenty, w ocenie projektodawców, powinny być wydawane wraz z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność bez konieczności składania wniosków o ich wydanie.

Czytaj dalej