Konieczna zmiana systemu rehabilitacji – debata nad wdrożeniem artykułu 27 Konwencji

debata-128 i 29 września br. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w Warszawie debatę na temat wdrożenia w Polsce artykułu 27 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuł 27 Konwencji odnosi się do aktywizacji zawodowej, zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

W dwudniowej debacie wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedstawicieli najważniejszych instytucji zajmujących się problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Informacje rządu z brakiem informacji

whoknows19 października br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2014-2015.

Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia nie wie, co robią NGO na rzecz chorujących na schizofrenię?

schizofreniaW Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób. W związku z obchodzonym we wrześniu Dniem Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię zamieściliśmy na łamach naszego portalu artykuł poświęcony problemom osób dotkniętych tą chorobą (zobacz:  Dramat 400 tysięcy osób chorujących na schizofrenię. Co na to decydenci polityczni?). Po jego publikacji dostaliśmy od naszych czytelników sporo zapytań o to, jakie działania można podjąć w zakresie wsparcia takich osób oraz kto podjął już tego typu inicjatywy. Z pytaniem tym zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia. Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa na zadane przez nas pytanie. Nie ukrywamy, iż zaskoczył nas fakt, że Ministerstwo nie posiada danych dotyczących możliwości wsparcia takich osób. W poniższym piśmie próżno szukać również odpowiedzi na pytanie dotyczące działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz chorujących na schizofrenię, co naszym zdaniem jest niezrozumiałe, gdyż wydaje się, że to właśnie Ministerstwo Zdrowia powinno dysponować tego typu danymi, zwłaszcza że przedstawiciele administracji rządowej w licznych wypowiedziach deklarują potrzebę współpracy z trzecim sektorem.

Czytaj dalej

Orzekajmy możliwości, a nie ich brak

icf2Stephen William Hawking urodził się w 1942 roku w Oksfordzie. Ten wybitny brytyjski astrofizyk i kosmolog jest profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Cambridge. Hawking cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości ciała i w efekcie jest przykuty do wózka.

Gdyby Hawking urodził się i żył w Polsce prawdopodobnie uzyskałby orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ponieważ do stopnia znacznego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Czytaj dalej

Pozorna emancypacja

Pojęcie emancypacji osób niepełnosprawnych pojawiło się w latach 60. ubiegłego wieku1. Coraz większego znaczenia zaczął nabierać wówczas społeczny wymiar niepełnosprawności, który zaowocował stworzeniem koncepcji polityki emancypacyjnej. Jej prawnym przejawem było powstanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Konwencją polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych powinna być nastawiona w możliwie dużym stopniu na wspieranie ich samodzielności i preferowanie różnorodnych form wsparcia umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego, dóbr i usług na zasadzie równości.

Czytaj dalej

PFRON na bieżąco będzie informował pracodawców o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS

pfron-kasa6 października Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął procedurę informowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS. Od tego dnia przedsiębiorcy, którzy zbyt późno odprowadzili składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, otrzymają najpierw pismo z Funduszu powiadamiające o stwierdzeniu nieprawidłowości, a dopiero potem wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych dopłat do wynagrodzeń.

Czytaj dalej

Kongres o najważniejszych problemach osób niepełnoprawnych

kongres20 września 2016 r. w Warszawie obradował II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Kongres poprzedzony był konwentami regionalnymi, które odbyły się w dziewięciu miastach w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Opolu. W przygotowania do spotkania włączyło się ponad 60 organizacji pozarządowych i instytucji z całej Polski.

Brak jednolitego systemu orzecznictwa, dyskryminacja w dostępie do dóbr i usług, pułapka świadczeniowa, niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – to tylko niektóre tematy poruszone podczas tegorocznego Kongresu.

Czytaj dalej

Nowe programy PFRON – etap konsultacji

wykres25 października PFRON rozpoczął konsultacje dotyczące założeń trzech nowych programów realizowanych ze środków Funduszu: „ABSOLWENT”, „PRACA – INTEGRACJA” oraz „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Programy realizowane będą na terenie całej Polski. Uwagi do nich można zgłaszać do 13 października.

Realizacji programów przyświeca piękny cel – wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Patrząc na cele szczegółowe poszczególnych programów oraz biorąc pod uwagę chociażby poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, można jednak dojść do wniosku, że ich realizacja będzie stanowić zaledwie kroplę w morzu potrzeb.

Czytaj dalej

25 lat systemu wsparcia osób niepełnosprawnych: czas na zmiany

sign26 września 2016 roku w Sejmie odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. W tym roku mija bowiem ćwierć wieku od uchwalenia ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, powołania urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztofa Michałkiewicza – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz Roberta Kwiatkowskiego – prezesa zarządu PFRON.

W trakcie briefingu zapytaliśmy Krzysztofa Michałkiewicza o to, kiedy ruszą prace nad zmianami w ustawie o rehabilitacji. W jednym z niedawnych wywiadów prezes PFRON zapowiedział bowiem, że Pełnomocnik jeszcze w tym roku zamierza przygotować nowelizację dotychczasowej ustawy.

Czytaj dalej