Za nami pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin

okragly28 września odbyło się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (zobacz: Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów). Punktem wyjścia prac zespoły jest 21 postulatów, które środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów złożyło Premier Beacie Szydło wiosną 2016 roku.

Czytaj dalej

Propozycja Prezesa PFRON: zwiększenie dostępności oferowanej pomocy – pytania, wątpliwości, nasze systemowe sugestie

pfron-karyPrezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazecie Prawnej” z 14 lipca br. zatytułowanym „Koniec z biurokratyczną mordęgą w PFRON” wypowiedział się w sprawie swojej wizji funkcjonowania instytucji, którą kieruje.

Obecnie Fundusz, przekonuje we wspomnianym wywiadzie Prezes (cyt.): „jest nastawiony na gromadzenie i wydatkowanie środków zamiast na wspieranie Osób Niepełnosprawnych, konsultowanie swoich decyzji (….). Co więcej usługi i wsparcie docierają tyko do ok. 10 – 15 proc. Osób Niepełnosprawnych, co pokazuje jak wiele jest do zrobienia aby doprowadzić do zwiększenia dostępności oferowanej pomocy”.

Jak zrozumieliśmy z treści wywiadu, zadaniem Funduszu winno być udzielanie w możliwie najszerszym zakresie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym, co zdaniem Prezesa w chwili obecnej nie jest realizowane lub jest realizowane w wielu obszarach wadliwie.

Wiele osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką niepełnosprawności bez wahania podpisze się pod taką deklaracją Prezesa. Problem pojawia się jednak w chwilę po tym, kiedy postawimy sobie pytanie. Wsparcie, ale jakie wsparcie? Kogo? W jakim zakresie? Na jakiej podstawie?

Czytaj dalej

Zapowiedź radykalnej zmiany wsparcia osób niepełnosprawnych. Refleksje redaktora naczelnego

zmianaZe znacznym opóźnieniem (długie wakacje) przeczytałem kilka razy wypowiedzi urzędującego od końca kwietnia 2016 r. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jestem pod wrażeniem. Co tu dużo pisać – jestem zachwycony, bo wreszcie wysoki urzędnik państwowy zapowiedział – całkiem poważnie, nie tak jak jego poprzednicy – radykalną, wręcz rewolucyjną zmianę dotychczasowego prawnego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Piszę to całkiem poważnie, bez odrobiny ironii i mam nadzieję (oby nie naiwną), że ta obietnica Prezesa zostanie zrealizowana. Wszak Prezes poinformował osoby niepełnosprawne – czytelników pisma „Dziennik Gazeta Prawna”, że cyt.: „Mam świadomość, że obecnie obowiązująca ustawa była wielokrotnie nowelizowana i jest nieczytelna. Sam przygotowując się do konkursu na Prezesa PFRON, doświadczyłem tego, że zrozumienie jej przepisów jest niezwykle trudne. Ustawa nie realizuje podstawowego celu, którym było zbudowanie systemu wparcia dla osób niepełnosprawnych, tymczasem stało się nim gromadzenie i wydatkowanie środków pochodzących z wpłat od pracodawców”.

Czytaj dalej

Ustawowe odroczenie upadłości aż 339 przedsiębiorców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

butZ danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi obecnie aż 339 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu wypłaconego i właściwie wykorzystanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Firmy, wobec których toczą się postępowania, zobowiązane są zwrócić Funduszowi ponad 125 milionów złotych. Gra nie toczy się jednak wyłącznie o pieniądze, ale znacznie wyższą stawkę – tysiące miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Ministerstwo nie podało ilu niepełnosprawnych jest zatrudnionych w przedsiębiorstwach wobec których toczy się postępowanie.

Czytaj dalej

Społeczna kontrola i zmiana systemu. Kilka słów o nas i naszych zamierzeniach

lachPortal internetowy WatchDogPfron został uruchomiony dwa lata temu przez Fundację WatchDogPfron i wpisany do rejestru dzienników i czasopism, co oznacza, że funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo prasowe.

Od lipca br. pełnię funkcję redaktora naczelnego portalu WatchDogPfron, którego podstawowym celem jest społeczne kontrolne spojrzenie na funkcjonowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatkowanie jego środków, ale również i na funkcjonowanie innych instytucji publicznych i wydatkowanie przez nie środków przeznaczanych na realizację zadań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnych obszarów życia społeczno-politycznego.

Nie korzystamy z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z innych środków publicznych, ponieważ pełniąc rolę obywatelskiej kontroli nie możemy i nie chcemy być beneficjentami instytucji publicznych, albowiem nie możemy być uzależnieni od tych, których monitorujemy i społecznie kontrolujemy.

Czytaj dalej

Konkurs „Liderzy 25-lecia” – czytelnicy sygnalizują nieprawidłowości podczas głosowania

lider21 czerwca 2016 r. PFRON wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosili konkurs „Liderzy 25-lecia”, mający nagrodzić tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce (zobacz: Zgłaszam się sam i „Lidera 25-lecia” mam). W ostatnich dniach do naszej redakcji zgłosiło się wielu czytelników, którzy alarmowali nas o możliwych nieprawidłowościach podczas głosowania w konkursie. Z ich relacji wynika, że w trakcie głosowania zastosowana była reguła, że jeden głosujący może oddać jeden głos (zgodnie z IP) i ta zasada obowiązywała do 5 września. Jednak nieoczekiwanie 6 września, czyli ostatniego dnia głosowania, zasada ta przestała obowiązywać! Tego dnia każdy „kto wiedział” mógł zagłosować po raz drugi. Powyższa sytuacja mogła wpłynąć na ostateczny wynik plebiscytu. Zwróciliśmy się do prezesa PFRON z prośbą o jej pilną weryfikację.

Czytaj dalej

Dramat chorujących na schizofrenię – opinie czytelników WatchDogPfron

list1-150x150 Z ogromną satysfakcją odbieramy głosy naszych czytelników w ważnych sprawach poruszanych na łamach WatchDogPfron. Nasz artykuł o chorujących na schizofrenię spotkał się z żywym i aktywnym odbiorem. Poniżej publikujemy dwie ważne opinie naszych czytelników w sprawie, o której pisaliśmy w poniedziałkowym artykule pt. Dramat 400 tysięcy osób chorujących na schizofrenię. Co na to decydenci polityczni?.

Czytaj dalej

Dramat 400 tysięcy osób chorujących na schizofrenię. Co na to decydenci polityczni?

schizofrenia15 września przypada Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Porażające informacje dotyczące chorujących na schizofrenię ujawniła dr Maja Polikowska, psychiatra z Instytutu Amici i wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wywiadzie udzielonym portalowi newseria.pl stwierdziła, że w Polsce na schizofrenię choruje około 400 tys. osób, a zaledwie 9 tys. z nich pracuje. Choroba ta coraz częściej atakuje ludzi w wieku 25-35 lat, którzy posiadając dostęp do odpowiednich leków mogliby pracować i żyć w miarę normalnie. Niestety tak się nie dzieje.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne ws. ustawy o rehabilitacji: tylko dla wybranych?

glosnik21 czerwca PFRON, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozpoczął konsultacje społeczne ws. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym celu zamieścił na swojej stronie internetowej formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi do obowiązującego systemu prawnego (kliknij, by przejść do formularza). Konsultacje mają zakończyć się 15 września 2016 roku.

Konsultacje – jak czytamy na stronie Funduszu – mają pozwolić na przebudowę i unowocześnienie funkcjonującego już 25 lat systemu wsparcia. „To pierwsze konsultacje tej ustawy, prowadzone w sposób tak otwarty i szeroki” – podkreśla PFRON. Patrząc na formularz, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi, nie sposób jednak z tym stwierdzeniem się zgodzić. Konsultacje bynajmniej nie są otwarte dla wszystkich – przeciętny obywatel ma znikome szanse na to, by poradzić sobie z wypełnieniem formularza.

Czytaj dalej