W tonacji geniuszu

kameraDerek Paravicini to obecnie 36-letni pianista, który przyszedł na świat o trzy i pół miesiąca za wcześnie, w wyniku czego stracił wzrok. Gdy miał kilka lat opiekunka zasugerowała jego rodzicom, by zapisali go na lekcje gry na pianinie. Dzięki niezwykle rozwiniętemu słuchowi, ogromnemu talentowi, ale też dużemu nakładowi pracy już w wieku 10 lat stał się docenianym pianistą. Jego nauczyciel fortepianu Adam Ockelford tłumaczy, dzięki czemu jego uczniowi udało się odnieść sukces oraz opowiada o jego niezwykłej relacji z muzyką.

Czytaj dalej

Gra w „rosyjską ruletkę” o miejsca pracy osób niepełnosprawnych

ruletkaZ docierających do nas informacji wynika, że to Ministerstwo Finansów zablokowało w Sejmie przyjęcie poprawki do ustawy o rehabilitacji dopuszczającej umarzanie, z istotnych powodów społecznych, absurdalnych kar dla pracodawców, którzy z niezależnych od siebie powodów (pomyłka, błąd) nie zdołali zapłacić w terminie lub w pełnej wysokości, zobowiązań budżetowych (ZUS, PIT-4).

Takich firm, które będą musiały zapłacić kary, jest na dzień dzisiejszy ok. 230 i zatrudniają one ok. 10.300 osób niepełnosprawnych. Wysokość kar szacuje się na ok. 83 mln zł.

Czytaj dalej

Następny absurdalny przypadek

absurd2Kolejne przedsiębiorstwo, tym razem z Żukowa (woj. mazowieckie), PFRON ukarał na ponad 1,1 mln zł.

Taką decyzję firma otrzymała w dniu 12.07.2016 r., czyli już w trakcie toczącej się w Sejmie debaty nad zniesieniem absurdalnych, horrendalnie wysokich kar dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Lista najczęściej popełnianych błędów w obliczaniu wysokości ulg we wpłatach na PFRON

imagesJakiś czas zwróciliśmy się do PFRON z prośbą o przygotowanie zestawienia najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami finansowymi wobec firm udzielających ulg we wpłatach na Fundusz. 1 lipca 2016 roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która zakłada m.in. wprowadzenie kar finansowych za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg oraz nieterminowe i nierzetelne przygotowywanie sprawozdań do PFRON.

Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Funduszu.

Czytaj dalej

Ewaluacja narzędziem badania efektywności polityk publicznych

checklist-628x3631Na niedawnej konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, zapowiedział szereg zmian, które czekają Fundusz. Nowy prezes PFRON chciałby, by był on instytucją faktycznie wspierającą osoby z niepełnosprawnością, a nie jak dotychczas: „larwą, która zajmuje się sama sobą”. Mówiąc o dotychczasowych uchybieniach w funkcjonowaniu Funduszu, prezes otwarcie przyznał, że programy, które prowadzi PFRON, nie są monitorowane w zakresie efektów końcowych, co jego zdaniem należy zmienić. Jak? Podpowiadamy.

Czytaj dalej

APEL Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zniesienia horrendalnych kar nakładanych na pracodawców za błahe przewinienia

PION5 lipca sejmowa Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych rozpatrywała poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wielu liczyło na to, że Podkomisja przyzna Zarządowi PFRON prawo umorzenia drakońskich kar nakładanych za niewielkie przewinienia na firmy otrzymujące dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Niestety – drakońskie kary zostały utrzymane, a ich spłata jedynie rozłożona na raty.

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała w tej sprawie list do Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Apeluje w nim o wprowadzenie zmian w art. 26a ustawy o rehabilitacji, znoszących horrendalne kary pieniężne za niewielkie przewinienia.

Poniżej publikujemy treść listu oraz propozycję poprawki do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji wraz z uzasadnieniem.

Czytaj dalej

Podkomisja sejmowa za likwidacją kilkunastu tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnych? To się nie może zdarzyć!

Podkomisja sejmowa za likwidacją kilkunastu tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnychDo wczoraj kilkaset zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów oraz wiele tysięcy zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych miało nadzieję, że sejmowa Podkomisja ds. osób niepełnosprawnych radykalnie odmieni ich los. Uratuje firmy od likwidacji, chroniąc tym samym miejsca ich pracy. Wszyscy liczyli na to, że Podkomisja przyzna Zarządowi PFRON prawo umorzenia drakońskich kar wymierzanych za nieterminowe lub zaniżone regulowanie zobowiązań podatkowych przez zakłady otrzymujące dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Piszemy o tej sprawie regularnie (Dynów, Elsin).

Czytaj dalej

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – ruszyła akcja zbierania podpisów. Apel o wsparcie społeczne

za polityków14 czerwca ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zobacz: projekt ustawy wraz z uzasadnieniem). Patronem i inicjatorem akcji jest Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Projekt nowelizacji ustawy ma chronić miejsca pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Uważamy, że jest to inicjatywa godna poparcia, dlatego zapraszamy do zapoznania się z projektem i zachęcamy do składania pod nim podpisów.

Czytaj dalej

Dane z PFRON potwierdzają nasze najgorsze obawy

pfron-kasaNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie. W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Sprawa dynowskiej spółdzielni nie jest niestety przypadkiem odosobnionym. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnim czasie w analogicznej sytuacji. Platformie Integracji Osób Niepełnosprawnych udało się dowiedzieć, jaka jest faktyczna skala zjawiska. Niestety, nasze najgorsze obawy potwierdziły się…

Czytaj dalej

RPO: do godnego życia niezbędne są zarówno wolność, jak i bezpieczeństwo socjalne. Wywiad z Adamem Bodnarem, cz. 2

RPOSytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce nie napawa optymizmem. Widocznym zjawiskiem jest dyskryminacja w zatrudnianiu ze względu na niepełnosprawność, system rehabilitacji społecznej i zawodowej wciąż ma wiele mankamentów, a przepisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, mimo upływu kolejnych lat od ratyfikacji, nadal nie zostały w pełni wdrożone. O pomysłach na rozwiązanie tych i innych problemów rozmawialiśmy z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej