Komuno wróć, Konwencjo żegnaj – czyli kto chce wyrzucić najciężej poszkodowanych z otwartego rynku pracy

onzZaproponowana przez rząd nowelizacja art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, uzupełniona przez organizacje pracodawców, by ulgę miały prawo udzielać jedynie firmy zatrudniające 50 % (rząd) i 70 % (pracodawcy) najciężej poszkodowanych jest obarczona trzema poważnymi wadami systemowymi.

Po pierwsze proponowane zmiany cofają system rehabilitacji zawodowej do czasów słusznie minionych w 89 roku. W tamtych czasach dominował segregacyjny a nie integracyjny model polityki zatrudnienia wobec najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych. Kierował „inwalidów” do pracy w zakładach o maksymalnie wysokim wskaźniku zatrudnienia tej grupy społecznej zwanych w tamtym okresie spółdzielniami inwalidów czy wydziałami pracy chronionej.

Po drugie są sprzeczne z postanowieniami artykułu 27 pkt 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązującego państwa strony Konwencji do zapewnienia każdej osobie niepełnosprawnej możliwości swobodnego wyboru miejsca pracy.

Są wreszcie sprzeczne z aktualnym i poprawianym w obecnej nowelizacji modelem rehabilitacji zawodowej który zakłada że najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne powinny odbyć przygotowanie do pracy w kilku, wzajemnie się uzupełniających formach rehabilitacji od wtz począwszy, poprzez zpchr a na otwartym rynku pracy skończywszy.

Czytaj dalej

Ryzykowna propozycja władz

66872W dniu 29 września 2017 roku ukazał się projekt kolejnej (99sic!!!) zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedną z propozycji projektu jest zmiana art. 22 ustawy, polegająca na podniesieniu wskaźnika zatrudnienia ciężko poszkodowanych osób niepełnosprawnych z 30% do minimum 50% w firmach udzielających ulg we wpłatach na PFRON. Wiąże się to z ryzykiem likwidacji większości z ponad 33 tys. miejsc pracy w/w osób niepełnosprawnych.

Rząd nie ocenił niestety skali ryzyka, dlatego Biuro Analiz PION takiej oceny dokonało. Przedstawiamy ją poniżej.

Czytaj dalej

Art. 22. Rewolucja już była, czas na Tsunami?

art. 22Kiedy 1 lipca  2016 weszły w życie uchwalone 25 września 2015 roku przez PO zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jedna z największych znawczyń tematu, Luiza Klimkiewicz opublikowała liczący 220 stron książkowy komentarz do wprowadzonych zmian. Nadała mu znamienny tytuł „PFRON – Rewolucja we wpłatach”. Obawiający się o zatrudnienie najciężej poszkodowanych twierdzili wówczas, że wprowadzone zmiany będą miały negatywne konsekwencje społeczne dla tej grupy osób. Usłyszeli wówczas, że na właściwą ocenę efektów zmian trzeba będzie poczekać. Wtedy też będziemy odpowiednio reagować – zapowiedział rząd.  Stało się inaczej. Jeszcze nikt nie dokonał rzetelnej analizy skutków społecznych poprzedniej nowelizacji a już w opublikowanym kolejnym projekcie pojawiła się nowa propozycja radykalnych zmian art. 22 ustawy.  Jeżeli poprzednia zmiana słusznie zasługiwała na miano rewolucji to obecnie proponowane zmiany z całą pewnością zasługują na miano TSUNAMI.

Czytaj dalej

Art. 22 daje pracę najciężej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym

art. 2229 września br. Biuro Legislacyjne rządu opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu „Projekt ustawy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Koniec cytatu.

Ustawa została skierowana do konsultacji społecznej ponieważ projekt jest przedłożeniem rządowym.

W nowelizacji brakuje obiecanych rozwiązań.

Niestety co nas smuci w projekcie ustawy  to brak rozwiązań, które od wielu miesięcy były zapowiadane przez rząd i Prezesa Kwiatkowskiego dotyczących m.in. istotnej kwestii jaką są drakońskie kary dla pracodawców którzy spóźnili się o jeden dzień z uregulowaniem należności budżetowych czy nie z własnej winy nie byli w stanie tych zobowiązań uregulować (casus spółdzielni z Dynowa).

Czytaj dalej

Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

conference

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na organizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Rynek pracy i niepełnosprawni

Fot. archiwumJest bardzo dobrze
W relacjach prasowych z konferencji „Bliżej funduszy europejskich” pojawiła się informacja o pozytywnych danych na temat bezrobocia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ogłaszający tę dobrą nowinę dyrektor biura Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik stwierdził, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wzrósł z 22.5 w 2015 roku do 27,1 % w 2017 roku. Odpowiednio wskaźnik aktywności wzrósł z 23 do 29,6 % a stopa bezrobocia spadła z 12,5 do 8,6 %. Taki skok to prawdziwy ewenement w historii zatrudnienia osób niepełnosprawnych – podsumował te wyniki dyrektor Przewoźnik

Czytaj dalej

III Kongres osób z niepełnosprawnościami za miesiąc

kongres25 października 2017 roku odbędzie się III Kongres osób z niepełnosprawnościami. Zgromadzenie poświęcone wypracowaniu nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Systemu zgodnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Organizatorzy Kongresu – największe organizacje pozarządowe osób z niepełnosprawnościami przygotowały dokument programowy mający zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym na portalu Kongresu stanowić podstawę dyskusji organizowanych w regionach oraz przyjęcia uchwały programowej w czasie obrad Kongresu krajowego. To jest główny powód, dla którego w tym dokumencie znalazły się stwierdzenia i postulaty które są z jednej strony popierane przez część środowiska  oraz takie, które wciąż jeszcze wywołują poważne kontrowersje i spory.

Czytaj dalej

„Niepełnosprawny” system wsparcia osób niepełnosprawnych – refleksje na bazie badań PFRON

system-onArtykuł debiutancki

Porównanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych działającego w Polsce do znacznego stopnia niepełnosprawności, jest adekwatne i wcale nie jest przesadzone. System wsparcia w naszym kraju zdecydowanie „kuleje”. I to na obie nogi. To kulenie spowodowane jest głównie brakiem łączności, przepływu informacji oraz brakiem wzajemnego porozumienia się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Przekonane są o tym osoby, które choć raz musiały korzystać z tej pomocy. Bez względu na swój stopień niepełnosprawności oraz jej rodzaj, bardzo często spotykały się z jakimiś utrudnieniami, niezrozumieniem, niekompetencją i niewiedzą pracowników właściwych instytucji. Często nawet ze sprzecznymi informacjami i odsyłaniem od jednego miejsca do drugiego. Jak powinien wyglądać i działać system wsparcia? Odpowiedzi są jasno sprecyzowane, natomiast realizacji brak.

Czytaj dalej

Stażyści pełnosprawni i niepełnosprawni – z notatnika pracodawcy osoby niepełnosprawnej

pamietnikWinni pracodawcy?
Rozwija się dynamicznie instytucja staży dla młodych absolwentów szkół oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Za pieniądze unijne wiele organizacji, fundacji czy stowarzyszeń a także firm szkoleniowych przygotowuje się do podjęcia pracy przez młodych absolwentów, osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Etapem pośrednim na tej drodze są staże pracownicze. Niektóre z tych organizacji przygotowują wyłącznie osoby sprawne, inne wyłącznie niepełnosprawne, sporo zarówno jedne jak i drugie.

Czytaj dalej

Z edukacją nie lepiej niż z pracą – wyniki badań PFRON „potrzeby osób niepełnosprawnych” cz. II

noeducationW ubiegłym tygodniu przedstawiłam skrótowo ustalenia raportu z badań nad potrzebami osób niepełnosprawnych wykonanych na zlecenie PFRON. Skoncentrowałam się na problematyce zatrudnienia gdyż moim zdaniem właśnie praca, obok edukacji stanowi najważniejszy obszar potrzeb osób z niepełnosprawnością. Potrzeb, których zaspokojenie jest kluczowe dla podniesienia jakości życia tej grupy społecznej. Praca i edukacja stanowią dzisiaj dwie najważniejsze „trampoliny” umożliwiające nie tyko zaspokojenie potrzeb indywidualnych lecz umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu życia. Z tego powodu podnoszeniem poziomu edukacji i zatrudnienia winien być zainteresowany nie tylko pojedynczy człowiek niepełnosprawny ale także społeczeństwo i instytucje państwa. Niestety w odniesieniu do osób niepełnosprawnych wskaźniki zaspokojenia edukacyjnych potrzeb są zdaniem twórców raportu są rażąco niskie. Co gorsza grupa ta legitymuje się brakiem motywacji i zainteresowania podnoszeniem poziomu wykształcenia.

Czytaj dalej