Archiwa kategorii: THINK TANK

Jak aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością – nowe propozycje

rehabRedakcja WatchDogPfron niejednokrotnie deklarowała chęć wsparcia Zarządu PFRON w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Naszym zdaniem obecnie stosowane systemowe formy wsparcia oraz programy pilotażowe realizowane przez Fundusz należy uzupełnić poszukiwaniem, opracowaniem i wdrożeniem nowych, niestosowanych dotychczas rozwiązań, które mogłyby wesprzeć politykę aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie wiążąc się z koniecznością dodatkowych wydatków finansowych.

Ważnym kierunkiem działania w zakresie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych jest naszym zdaniem konieczność wsparcia gospodarczego i społecznego tej grupy przedsiębiorstw, które od wielu lat zatrudniają osoby niepełnosprawne i mogłyby zwiększyć to zatrudnienie, gdyby otrzymały wsparcie w tym zakresie. Prozatrudnieniowe działania PFRON-u obok promocji tworzenia nowych miejsc pracy winny także uwzględniać ochronę i wsparcie dla przedsiębiorstw mających długoletnie doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy dla tej grupy pracowników. Jednym z takich działań byłoby wzmocnienie systemowej pozycji klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które mimo korzystnych zapisów nie są właściwie realizowane.

Czytaj dalej

„Houston, mamy problem!” – czyli jak zwiększyć efektywność polityki przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych

Obrazek1211Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, prezentując w Senacie raport ze swojej rocznej działalności jako szefa Funduszu oświadczył, że z badań przeprowadzonych ostatnio przez PFRON wynika, że jedynie niewielka grupa osób niepełnosprawnych zamierza podjąć pracę w najbliższym czasie. Na 1000 przebadanych osób zalewie 40-90 zadeklarowało gotowość podjęcia pracy. Szczegółowe wyniki badań mają zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Wyniki tych badań były poprzedzone informacjami o dramatycznie niskim wskaźniku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego wysokość sytuuje Polskę w ogonie państw europejskich. To skłoniło Zarząd PFRON oraz polityków rządzącej koalicji do podjęcia intensywnych działań mających na celu zmianę tego stanu rzeczy. Za ważną przyczynę tego problemu uznano niechęć pracodawców do zatrudniania tej grupy pracowników. Stąd dwa główne programy: „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca – Integracja”, mające na celu przekonanie administracji państwowej oraz dużych spółek i przedsiębiorstw Skarbu Państwa do zmiany swojego nastawienia do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Społeczne skutki kryzysu w rehabilitacji medycznej?

kolejka– Dzień dobry, chciałem się zapisać na rehabilitację.
Dzień dobry. Niestety, ale wolne miejsca mamy dopiero w maju przyszłego roku.
Ale do tego czasu to ja mogę już nie żyć.
To zapiszę pana ołówkiem, żeby łatwo można było wymazać.

Niby śmieszne, a jednak nie do końca. Takie dialogi często można usłyszeć w ośrodkach rehabilitacji świadczących usługi w ramach NFZ. Rehabilitacja po urazie kręgosłupa czy w sytuacji prostej, ale bolesnej dyskopatii, wykonana w kilka miesięcy po wystąpieniu dolegliwości to poważny problem nie tylko dla pojedynczego pacjenta (uniemożliwia szybki powrót do zdrowia), ale dla całego społeczeństwa (generuje straty w wielu obszarach).

Czytaj dalej

W debacie o reformie orzecznictwa nie może zabraknąć głosu pracodawców

talking-1Rozpoczęły się prace nad reformą orzecznictwa o niepełnosprawności. Zakończenie prac wyznaczono na koniec bieżącego roku. Pomysłodawcy tej reformy ujawnili już niektóre kierunki prac. Jednym z ważniejszych pomysłów jest idea połączenia istniejących obecnie systemów orzeczniczych. Oznacza to, że zespół pracuje nad systemem, który z jednej strony będzie orzekał o niezdolności do pracy (obecnie jest to w gestii orzecznictwa ZUS), z drugiej zaś o zdolności do zatrudnienia i wynikających stąd systemach wsparcia, jakie umożliwią orzeczonej osobie powrót i utrzymanie się na rynku pracy (dzisiaj jest to w gestii powiatowych komisji ds. orzekania o niepełnosprawności).

Czytaj dalej

Co to jest rehabilitacja kompleksowa?

kompleksowośćNajciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne należą obecnie do najbardziej wykluczonych grup społecznych. Są marginalizowane zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Jak poprawić ich sytuację? W jaki sposób zapewnić im warunki do godnego życia i możliwość samodzielnego funkcjonowania? Czy istnieje sposób na przywrócenie im zdolności do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie? Odpowiedzią na te pytanie wydaje się być rehabilitacja kompleksowa. Czym zatem jest rehabilitacja kompleksowa i na czym polega jej fenomen?

Czytaj dalej

Współpraca PFRON-u z Policją przed laty okazała się porażką. Czy czeka nas powtórka z historii?

policja4W jednej z ostatnich wypowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że PFRON prowadzi rozmowy z instytucjami publicznymi, m.in. z Policją, mające na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnoprawnych w administracji i służbie publicznej. „Zakładamy, że do końca roku w tych instytucjach powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych” – podkreśliła. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, nie będzie to pierwsza współpraca Funduszu z Policją. Pierwsze porozumienie zawarto kilkanaście lat temu. Wówczas współpraca zakończyła się spektakularną porażką. Warto o tym przypomnieć chociażby po to, by tym razem uniknąć popełnienia tych samych błędów.

Czytaj dalej