Archiwa kategorii: SPRAWDZAMY

„Niepełnosprawny” system wsparcia osób niepełnosprawnych – refleksje na bazie badań PFRON

system-onArtykuł debiutancki

Porównanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych działającego w Polsce do znacznego stopnia niepełnosprawności, jest adekwatne i wcale nie jest przesadzone. System wsparcia w naszym kraju zdecydowanie „kuleje”. I to na obie nogi. To kulenie spowodowane jest głównie brakiem łączności, przepływu informacji oraz brakiem wzajemnego porozumienia się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Przekonane są o tym osoby, które choć raz musiały korzystać z tej pomocy. Bez względu na swój stopień niepełnosprawności oraz jej rodzaj, bardzo często spotykały się z jakimiś utrudnieniami, niezrozumieniem, niekompetencją i niewiedzą pracowników właściwych instytucji. Często nawet ze sprzecznymi informacjami i odsyłaniem od jednego miejsca do drugiego. Jak powinien wyglądać i działać system wsparcia? Odpowiedzi są jasno sprecyzowane, natomiast realizacji brak.

Czytaj dalej

Co robią zespoły parlamentarne zajmujące się problematyką niepełnosprawności?

sejm-komisje-1Większość posłów i senatorów – prócz udziału w posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach komisji – przynależy także do mniejszych zespołów parlamentarnych. Za członkostwo w nich parlamentarzyści nie otrzymują wynagrodzenia, lecz mimo to tworzą ich setki, gdyż – jak tłumaczą eksperci – udział w nich przyczynia się do zmiany zakorzenionego w społeczeństwie negatywnego wizerunku polityka. W efekcie z kadencji na kadencję działa coraz więcej takich zespołów. W przypadku obecnej kadencji do tej pory powstały 173 zespoły parlamentarne, w tym kilkanaście zajmujących się tematyką niepełnosprawności.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne ws. ustawy o rehabilitacji: tylko dla wybranych?

glosnik21 czerwca PFRON, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozpoczął konsultacje społeczne ws. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym celu zamieścił na swojej stronie internetowej formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi do obowiązującego systemu prawnego (kliknij, by przejść do formularza). Konsultacje mają zakończyć się 15 września 2016 roku.

Konsultacje – jak czytamy na stronie Funduszu – mają pozwolić na przebudowę i unowocześnienie funkcjonującego już 25 lat systemu wsparcia. „To pierwsze konsultacje tej ustawy, prowadzone w sposób tak otwarty i szeroki” – podkreśla PFRON. Patrząc na formularz, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi, nie sposób jednak z tym stwierdzeniem się zgodzić. Konsultacje bynajmniej nie są otwarte dla wszystkich – przeciętny obywatel ma znikome szanse na to, by poradzić sobie z wypełnieniem formularza.

Czytaj dalej

Zgłaszam się sam i „Lidera 25-lecia” mam

lider21 czerwca 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosili – z okazji 25-lecia polskiego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – konkurs „Liderzy 25-lecia”, mający nagrodzić tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Ogłoszony konkurs ma na celu wyłonienie w pięciu kategoriach osób i organizacji, które wniosły szczególny wkład w rozwój sportu, edukacji, dostępności i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 25 latach, bo tyle właśnie skończy wkrótce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej.

Pobieżna analiza zgłoszonych do konkursu kandydatów budzi zdziwienie i zastanowienie. Oto znacząca liczba kandydatów – ważnych i zasłużonych organizacji pozarządowych i osób fizycznych dokonała czegoś, co w polskiej kulturze społecznej jest raczej sytuacją niespotykaną. Otóż zgłosiła do konkursu swoje własne kandydatury. Ponieważ jest to zjawisko dotychczas niespotykane, fakt ten musi budzić zainteresowanie. Nieskromność – to pierwsze skojarzenie go dotyczące.

Czytaj dalej

Dane z PFRON potwierdzają nasze najgorsze obawy

pfron-kasaNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie. W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Sprawa dynowskiej spółdzielni nie jest niestety przypadkiem odosobnionym. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnim czasie w analogicznej sytuacji. Platformie Integracji Osób Niepełnosprawnych udało się dowiedzieć, jaka jest faktyczna skala zjawiska. Niestety, nasze najgorsze obawy potwierdziły się…

Czytaj dalej

Firmy sprzątająco-ochroniarskie głównymi beneficjentami SODiR

sodirW ostatnim czasie na łamach WatchDogPfron zamieściliśmy listę 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku, a także zestawienia  dotyczące wszystkich pracodawców, którzy w 2015 roku otrzymali dofinansowanie od PFRON-u (zobacz: Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku oraz Lista beneficjentów SOD-u – zestawienia zbiorcze). Analizując listę 100 największych beneficjentów SODiR zauważyć można, że większość przedsiębiorstw z tejże listy (84 na 100) stanowią firmy sprzątająco-ochroniarskie. Tylko do tych firm trafiło w ubiegłym roku 741 mln zł z rąk PFRON. Zauważmy, że tylko dzięki tym 84 firmom tysiące osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie (53 852 pełnych etatów).

Czytaj dalej