Archiwa kategorii: SPRAWDZAMY

Zgłaszam się sam i „Lidera 25-lecia” mam

lider21 czerwca 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosili – z okazji 25-lecia polskiego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – konkurs „Liderzy 25-lecia”, mający nagrodzić tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Ogłoszony konkurs ma na celu wyłonienie w pięciu kategoriach osób i organizacji, które wniosły szczególny wkład w rozwój sportu, edukacji, dostępności i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 25 latach, bo tyle właśnie skończy wkrótce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej.

Pobieżna analiza zgłoszonych do konkursu kandydatów budzi zdziwienie i zastanowienie. Oto znacząca liczba kandydatów – ważnych i zasłużonych organizacji pozarządowych i osób fizycznych dokonała czegoś, co w polskiej kulturze społecznej jest raczej sytuacją niespotykaną. Otóż zgłosiła do konkursu swoje własne kandydatury. Ponieważ jest to zjawisko dotychczas niespotykane, fakt ten musi budzić zainteresowanie. Nieskromność – to pierwsze skojarzenie go dotyczące.

Czytaj dalej

Dane z PFRON potwierdzają nasze najgorsze obawy

pfron-kasaNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie. W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Sprawa dynowskiej spółdzielni nie jest niestety przypadkiem odosobnionym. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnim czasie w analogicznej sytuacji. Platformie Integracji Osób Niepełnosprawnych udało się dowiedzieć, jaka jest faktyczna skala zjawiska. Niestety, nasze najgorsze obawy potwierdziły się…

Czytaj dalej

Firmy sprzątająco-ochroniarskie głównymi beneficjentami SODiR

sodirW ostatnim czasie na łamach WatchDogPfron zamieściliśmy listę 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku, a także zestawienia  dotyczące wszystkich pracodawców, którzy w 2015 roku otrzymali dofinansowanie od PFRON-u (zobacz: Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku oraz Lista beneficjentów SOD-u – zestawienia zbiorcze). Analizując listę 100 największych beneficjentów SODiR zauważyć można, że większość przedsiębiorstw z tejże listy (84 na 100) stanowią firmy sprzątająco-ochroniarskie. Tylko do tych firm trafiło w ubiegłym roku 741 mln zł z rąk PFRON. Zauważmy, że tylko dzięki tym 84 firmom tysiące osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie (53 852 pełnych etatów).

Czytaj dalej

Lista beneficjentów SOD-u – zestawienia zbiorcze

sodirPublikujemy kolejną część analiz dotyczących dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. W poprzedniej części opublikowaliśmy zestawienie 100 największych beneficjentów SODiR (zobacz: Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku). Obecnie przedstawiamy zestawienia dotyczące wszystkich pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w 2015 roku.

Czytaj dalej

Lista 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 roku

sodirW ubiegłym roku PFRON jako instytucja mająca wspierać aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych przeznaczył ponad 3 mld zł na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ta, wydawałoby się, astronomiczna kwota, po podzieleniu przez liczbę miesięcy i zatrudnionych osób, nie poraża wysokością. Okazuje się bowiem, że dofinansowanie PFRON-u nie jest w stanie pokryć nawet połowy kosztów płac zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Średnie dofinansowanie na osobę niepełnosprawną w 2015 r. wynosiło 1 144,20 zł miesięcznie. Koszty płacy osoby niepełnosprawnej to tymczasem średnio 2 392,20 zł miesięcznie. Pozostałą część, czyli 1 248 zł, pracodawca musi więc pokryć sam! To proste obliczenie pokazuje, jak bardzo błędny jest stereotyp pracodawcy żerującego na osobach niepełnosprawnych…

Poniżej przedstawiamy listę 100 największych beneficjentów SODiR w 2015 r. Bliższa lektura i analiza danych dostarczy zapewne wielu innych, ciekawych przemyśleń.

Czytaj dalej

Słaby początek ważnej inicjatywy społecznej

warszawa1 października 2015 r. weszło w życie podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zarządzenie ws. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych (zobacz: zarządzenie oraz załącznik do zarządzenia). Zarządzenie wprowadza obowiązek stosowania klauzul społecznych w przetargach. W teorii oznacza to, że firmy, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem (w tym osoby niepełnosprawne), mają większe szanse na ich wygranie.

Od czasu wprowadzenia zarządzenia minęło już pół roku. W związku z tym postanowiliśmy dowiedzieć się, czy są już pierwsze efekty wprowadzenia go w życie. Zwróciliśmy się więc do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o informację, czy objęte zarządzeniem przedsiębiorstwa stosują się do niego, czy stosowanie się do zarządzenia jest w jakiś sposób monitorowane i czy widoczne są już pierwsze efekty wprowadzenia zarządzenia. Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy.

Czytaj dalej