Archiwa kategorii: ZATRUDNIANIE

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: czas skończyć z biurokracją

kongres223 maja w Sali Kolumnowej Sejmu odbył się zwołany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Kongres był wydarzeniem historycznym, gdyż – jak już pisaliśmy na WatchDogPfron – zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania obydwie strony – rząd i pracodawcy – przedstawiły swoją koncepcję zmian w systemie rehabilitacji zawodowej.

Czytaj dalej

Pracodawcy osób niepełnosprawnych postulują zmiany w systemie rehabilitacji

imagesPodczas II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwołanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pracodawcy biorący udział w wydarzeniu przyjęli uchwałę programową w sprawie kierunków zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przyjętym stanowisku zwracają uwagę m.in. na konieczność przeprowadzenia zmian w ustawie o rehabilitacji, traktowania pracodawców jako rzetelnych partnerów, a także potrzebę ustabilizowania systemu finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska pracodawców.

Czytaj dalej

„Houston, mamy problem!” – czyli jak zwiększyć efektywność polityki przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych

Obrazek1211Robert Kwiatkowski, prezes PFRON, prezentując w Senacie raport ze swojej rocznej działalności jako szefa Funduszu oświadczył, że z badań przeprowadzonych ostatnio przez PFRON wynika, że jedynie niewielka grupa osób niepełnosprawnych zamierza podjąć pracę w najbliższym czasie. Na 1000 przebadanych osób zalewie 40-90 zadeklarowało gotowość podjęcia pracy. Szczegółowe wyniki badań mają zostać opublikowane w najbliższym czasie.

Wyniki tych badań były poprzedzone informacjami o dramatycznie niskim wskaźniku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jego wysokość sytuuje Polskę w ogonie państw europejskich. To skłoniło Zarząd PFRON oraz polityków rządzącej koalicji do podjęcia intensywnych działań mających na celu zmianę tego stanu rzeczy. Za ważną przyczynę tego problemu uznano niechęć pracodawców do zatrudniania tej grupy pracowników. Stąd dwa główne programy: „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca – Integracja”, mające na celu przekonanie administracji państwowej oraz dużych spółek i przedsiębiorstw Skarbu Państwa do zmiany swojego nastawienia do zatrudnienia niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Zatrudnienie czy zatrudnialność – dylemat polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością widziany z perspektywy rehabilitacji kompleksowej

imagesTrwa społeczna debata nad metodami zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ruszyły trzy programy PFRON, których celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Każdy z przedstawionych programów PFRON posiada tzw. twarde wskaźniki celu, czyli liczbę osób niepełnosprawnych, które winny znaleźć pracę, jeśli program osiągnie założone cele.

Jak przy każdej nowej inicjatywie społecznej, także i w tym przypadku pojawiają się głosy komentujące zarówno założenia, jak i cele przedstawionych programów. Komentatorzy pytają, czy wobec tak dużej skali bierności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizacja tak ambitnych planów jest realna? Czy znajdą się osoby z orzeczeniem chętne do pracy? Czy znajdą się pracodawcy, którzy zechcą tworzyć miejsca pracy dla tych osób?

Czytaj dalej

Jaka przyszłość czeka zakłady pracy chronionej? Pismo SON „Podkarpacie” do Prezesa POPON

logo SONStowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało pismo do Jana Zająca, Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, dotyczące pracy osób niepełnosprawnych w przyjaznych warunkach. Stowarzyszenie zwraca się w nim  z pytaniem m.in. o przyszłość i zasadność dalszego pełnienia przez zakłady pracy chronionej funkcji społecznych i ich istnienia na konkurencyjnym rynku pracy.

SON „Podkarpacie” kieruje także prośbę o przyznanie przedstawicielom Stowarzyszenia prawa głosu podczas II Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, by mogli oni zapoznać zebranych tam decydentów i pracodawców z uwagami i wnioskami osób niepełnosprawnych dotyczącymi pracy na rynku chronionym oraz obawami związanymi z rynkiem otwartym.

Uważamy, że pismo Stowarzyszenia „Podkarpacie” stanowi ważny element dyskusji przed zbliżającym się Kongresem, dlatego poniżej publikujemy je w całości.

Czytaj dalej

Niezwykłe przeobrażenia systemowej roli art. 22 ustawy o rehabilitacji. Czy o to chodziło jej ojcom?

art. 22Zadziwiające są losy jednego z systemowych rozwiązań ustawy o rehabilitacji, a mianowicie ulgi udzielanej płatnikom na PFRON przez firmy wyróżniające się podwyższonym wskaźnikiem zatrudnienia najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

W intencji twórców ustawy art. 22 miał być rozwiązaniem chroniącym miejsca pracy wszystkich osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Przez długi okres czasu do ulgi wliczone były wynagrodzenia wszystkich pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, a prawo do tej formy wsparcia zatrudnienia zarezerwowano jedynie dla zakładów pracy chronionej.

Czytaj dalej