Archiwa kategorii: PFRON

Pracodawcy osób niepełnosprawnych są traktowani jak złodzieje – wywiad z Edytą Sieradzką

edyta-sieradzka-zdj-na-strone1 Nie akceptuję takich wypowiedzi, które obecnie się pojawiają, że wszyscy pracodawcy, udzielający ulg we wpłatach na PFRON są jak złodzieje, którzy chcą coś wyłudzić. Z mojego punktu widzenia jest to góra rok – dwa, żeby pracodawcy podjęli decyzję o rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej lub zostali do tego zmuszeni. Bo rozważając za i przeciw, to dzisiaj naprawdę już nie umiem znaleźć argumentów przemawiających za tym, żeby mieć status ZPCh – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Czy POPON próbuje nabić w butelkę Pełnomocnika Rządu?

butelkaProponowane zmiany w art. 22 Ustawy o rehabilitacji nie tylko zagrażają istnieniu miejsc pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale i nie przyniosą spodziewanych zysków finansowych. Czytaj dalej

Nasz komentarz dotyczący sprostowania PFRON-u

W imię publicznej jawności sporu opublikowaliśmy wczoraj sprostowanie PFRON-u, mimo że nie spełnia ono podstawowego wymogu merytorycznego stawianego przez Prawo prasowe, mianowicie nie odnosi się do faktów, lecz do wyrażonej przez nas opinii. Sprostowanie dotyczy tekstu pt. „PFRON odmawia dostępu do informacji. Czego się boi?”. Opisaliśmy w nim wielomiesięczny proces wnioskowania o informacje na temat liczby osób, które zmieniły stopień niepełnosprawności na wyższy. By nie tracić z pola widzenia zasadniczych aspektów sporu z PFRON-em, przytaczamy kilka faktów.
Czytaj dalej

Raport UOKiK-u: 20% pomocy publicznej w Polsce płynie z PFRON-u

UOKiK logo kwadratPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest największym dysponentem pomocy publicznej w Polsce – odpowiada za rozdzielanie prawie 20% z puli środków pomocowych. Tego rodzaju pomoc z PFRON-u wynosi 3,23 mld zł z 5-miliardowego budżetu instytucji. Pieniądze te prawie w całości przeznaczona są na dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych – czytamy w najnowszym „Raporcie o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku” wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej

PFRON odmawia dostępu do informacji. Czego się boi?

Zdjęcie - tabliczka adresowa na budynku PFRON-u - ul. SliskaNajważniejsze osoby odpowiedzialne w państwie za całokształt spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi potwierdzają występowanie niebezpiecznej tendencji zmiany stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Jednak, kiedy chcemy poznać konkretne liczby, PFRON odmawia nam informacji. Najbardziej zdumiewa twierdzenie, że za ujawnieniem prawdy nie stoi ważny interes społeczny. Co ukrywa i czego boi się Fundusz? Czytaj dalej