Archiwa kategorii: PFRON

Następny absurdalny przypadek

absurd2Kolejne przedsiębiorstwo, tym razem z Żukowa (woj. mazowieckie), PFRON ukarał na ponad 1,1 mln zł.

Taką decyzję firma otrzymała w dniu 12.07.2016 r., czyli już w trakcie toczącej się w Sejmie debaty nad zniesieniem absurdalnych, horrendalnie wysokich kar dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Lista najczęściej popełnianych błędów w obliczaniu wysokości ulg we wpłatach na PFRON

imagesJakiś czas zwróciliśmy się do PFRON z prośbą o przygotowanie zestawienia najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami finansowymi wobec firm udzielających ulg we wpłatach na Fundusz. 1 lipca 2016 roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która zakłada m.in. wprowadzenie kar finansowych za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg oraz nieterminowe i nierzetelne przygotowywanie sprawozdań do PFRON.

Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy od Funduszu.

Czytaj dalej

Czego się boją urzędnicy PFRON z nadania PO?

Znak zapytania6Jak wszystkim wiadomo rolą portalu WatchDogPfron jest bieżące monitorowanie funkcjonowania PFRON i prezentowanie opinii publicznej uzyskanych informacji, analiz i opinii.

W ostatnich kilku miesiącach wypłynęło kilkadziesiąt spraw dotyczących zarówno organizacji pozarządowych, jak i pracodawców osób niepełnosprawnych, od których PFRON żąda zwrotu wypłaconego dofinansowania (SOD).

Żądanie poprzedzone jest kontrolą, która szuka i znajduje błędy lub nieprawidłowości dotyczące terminowego regulowania zobowiązań budżetowych wobec pracowników, ZUS i US oraz prawidłowego wyliczenia wysokości tych zobowiązań. PFRON żąda zwrotu od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Byt wszystkich objętych kontrolą firm i organizacji pozarządowych jest zagrożony, a zatrudniają one kilka tysięcy osób niepełnosprawnych. Ponieważ z informacji uzyskanych od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wynika, że zjawisko to nabiera niepokojących rozmiarów, zwróciliśmy się do władz Funduszu o informację na ten temat.

Czytaj dalej

Będą kary za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg we wpłatach na PFRON. Poprosiliśmy Fundusz o zestawienie najczęściej popełnianych błędów

list1-150x1501 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie kar finansowych za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg, nieterminowe i nierzetelne przygotowywanie sprawozdań do PFRON przez firmę udzielająca ulg we wpłatach na PFRON swoim klientom.

Aby ułatwić przygotowanie firm do nadchodzących zmian, zwróciliśmy się do PFRON z prośbą o przygotowanie zestawienia najczęściej popełnianych błędów i stwierdzonych nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami finansowymi. Poniżej publikujemy pełną treść listu wystosowanego do Funduszu.

Czytaj dalej

Walka z PFRON-em jak walka z wiatrakami

elsinNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?”, List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa oraz Dynów a sprawa polska. Polityka społeczna w erze informacji lub informacja w służbie polityki społecznej). W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Przypadek dyniowskiej spółdzielni nie jest odosobniony. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnich latach w analogicznej sytuacji. W podobnym położeniu znalazła się niegdyś elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin. Spółdzielnia ta powoli zaczyna wychodzić na prostą, ale w dalszym ciągu spłaca dług wobec PFRON-u. W wyniku problemów z Funduszem ponad 140 zatrudnionych przez nią osób niepełnosprawnych zostało bez pracy.

Czytaj dalej