Archiwa kategorii: PFRON

Czy POPON próbuje nabić w butelkę Pełnomocnika Rządu?

butelkaProponowane zmiany w art. 22 Ustawy o rehabilitacji nie tylko zagrażają istnieniu miejsc pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale i nie przyniosą spodziewanych zysków finansowych. Czytaj dalej

Nasz komentarz dotyczący sprostowania PFRON-u

W imię publicznej jawności sporu opublikowaliśmy wczoraj sprostowanie PFRON-u, mimo że nie spełnia ono podstawowego wymogu merytorycznego stawianego przez Prawo prasowe, mianowicie nie odnosi się do faktów, lecz do wyrażonej przez nas opinii. Sprostowanie dotyczy tekstu pt. „PFRON odmawia dostępu do informacji. Czego się boi?”. Opisaliśmy w nim wielomiesięczny proces wnioskowania o informacje na temat liczby osób, które zmieniły stopień niepełnosprawności na wyższy. By nie tracić z pola widzenia zasadniczych aspektów sporu z PFRON-em, przytaczamy kilka faktów.
Czytaj dalej

Raport UOKiK-u: 20% pomocy publicznej w Polsce płynie z PFRON-u

UOKiK logo kwadratPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest największym dysponentem pomocy publicznej w Polsce – odpowiada za rozdzielanie prawie 20% z puli środków pomocowych. Tego rodzaju pomoc z PFRON-u wynosi 3,23 mld zł z 5-miliardowego budżetu instytucji. Pieniądze te prawie w całości przeznaczona są na dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych – czytamy w najnowszym „Raporcie o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku” wydanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czytaj dalej

PFRON odmawia dostępu do informacji. Czego się boi?

Zdjęcie - tabliczka adresowa na budynku PFRON-u - ul. SliskaNajważniejsze osoby odpowiedzialne w państwie za całokształt spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi potwierdzają występowanie niebezpiecznej tendencji zmiany stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Jednak, kiedy chcemy poznać konkretne liczby, PFRON odmawia nam informacji. Najbardziej zdumiewa twierdzenie, że za ujawnieniem prawdy nie stoi ważny interes społeczny. Co ukrywa i czego boi się Fundusz? Czytaj dalej

PFRON zobowiązany przez sąd do jawności. Wygrana naszego portalu

Fundacja WatchDogPfron wygrała w pierwszej instancji spór sądowy z PFRON-em o dostęp do informacji publicznej dotyczącej pracodawców osób niepełnosprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jednoznacznie uznał wszystkie argumenty Funduszu za nieuzasadnione i zobowiązał go do przekazania nam informacji w ciągu 14 dni od dostarczenia wyroku oraz do pokrycia kosztów postępowania. Naszym zdaniem to duży krok na drodze do coraz większej jawności i przejrzystości organów administracji państwa. Czytaj dalej