Archiwa kategorii: PFRON

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2013 – najważniejsze liczby

budżetUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 617 824 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 871 720 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 632 831 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 2/3 z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 3 225 080 000 zł. Zobaczmy, jak wyglądają te dane na wykresach.

Czytaj dalej

PFRON prawdopodobnie zachowa osobowość prawną

SejmDo Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji dotyczące zachowania osobowości prawnej przez PFRON, jeden złożyła grupa posłów PO, drugi – SLD. W czwartek odbyły się pierwsze czytania, a w piątek – głosowania. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za skierowaniem propozycji PO było 438 posłów, 1 osoba głosowała przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Przekazanie do komisji projektu Sojuszu poparło 437 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu. Czytaj dalej

Sądowy spór z PFRON-em o udostępnienie informacji publicznej

black dog20 czerwca skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej. Jednocześnie wnieśliśmy o zobowiązanie PFRON-u do jej udostępnienia. Wprawdzie PFRON udostępnił nam dane z systemu obsługi dofinansowań, ale były one niepełne.

Odmówiono nam podania liczby etatów dofinansowanych z PFRON-u oraz – powołując się na ochronę danych osobowych – „wyiksowano” nazwy 16 590 firm – beneficjentów systemu.
Czytaj dalej

Ponad 13 tys. osób z niepełnosprawnością straciło pracę w ostatnim półroczu

strzalaTysiące pracowników z niepełnosprawnością straciły zatrudnienie po tym, jak w końcu ubiegłego roku pojawiły się informacje o obniżeniu dofinansowań do pensji z PFRON-u, co pokazują najnowsze dane. Spadek liczby pracowników tylko między marcem a kwietniem tego roku wynosi ponad 5 tys. osób, natomiast między październikiem 2013 r. a kwietniem – ponad 13 tys. osób.
Czytaj dalej

ZAPYTALIŚMY PFRON: Jakie firmy otrzymały dofinansowanie w latach 2010 i 2013?
W jakiej wysokości?

black dog25 marca zwróciliśmy się do PFRON-u z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wszystkich pracodawców ZPCh-ów oraz otwartego rynku pracy, którzy otrzymali miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dwa okresy: styczeń–grudzień 2010 r. oraz styczeń–grudzień 2013 r. Fundusz odmówił nam podania danych, powołując się na ochronę danych osobowych i tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponieważ uważamy, że wnioskowane informacje nie podlegają wyłączeniu z jawności, 23 kwietnia odwołaliśmy się od tej decyzji. Po ponad dwóch tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź Funduszu – niestety niepełną, dlatego sprawa nie jest jeszcze zakończona.

20 czerwca skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej. Jednocześnie wnieśliśmy o zobowiązanie PFRON-u do jej udostępnienia.

Prośba o informację publiczną, 25 marca 2014 r.
Powiadomienie z PFRON-u, 9 kwietnia 2014 r.
Odwołanie od odmowy PFRON-u, 23 kwietnia 2014 r.
Odpowiedź PFRON-u, 8 maja 2014 r.

Dwugłos o przyszłości PFRON

Andrzej Sadowski z Centrum im. Smitha: efektywniejsze niż PFRON będzie ministerstwo

Fot. archiwumPieniędzmi na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych powinny dysponować organizacje obywatelskie, a nie fundusz celowy, natomiast wydatki na ten cel powinny być realizowane z poziomu ministerstwa. Wbrew pozorom nie potrzebujemy pozabudżetowych instytucji biurokratycznych, takich jak PFRON – mówi ekonomista Andrzej Sadowski, inicjator i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Krystyna Mrugalska z PSOUU: PFRON powinien zachować osobowość prawną

Fot. archiwum PFRON to fundusz solidarnościowy, a od sposobu jego wydatkowania zależą losy setek tysięcy ludzi. Gdyby PFRON nie miał osobowości prawnej, nigdy nie mielibyśmy pewności, ile tak naprawdę pieniędzy wpłacono, ile zostało wydanych zgodnie z ustawą, a ile pochłonął budżet – przekonuje Krystyna Mrugalska, założycielka i prezes honorowa Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.