Archiwa kategorii: PFRON

Czego się boją urzędnicy PFRON z nadania PO?

Znak zapytania6Jak wszystkim wiadomo rolą portalu WatchDogPfron jest bieżące monitorowanie funkcjonowania PFRON i prezentowanie opinii publicznej uzyskanych informacji, analiz i opinii.

W ostatnich kilku miesiącach wypłynęło kilkadziesiąt spraw dotyczących zarówno organizacji pozarządowych, jak i pracodawców osób niepełnosprawnych, od których PFRON żąda zwrotu wypłaconego dofinansowania (SOD).

Żądanie poprzedzone jest kontrolą, która szuka i znajduje błędy lub nieprawidłowości dotyczące terminowego regulowania zobowiązań budżetowych wobec pracowników, ZUS i US oraz prawidłowego wyliczenia wysokości tych zobowiązań. PFRON żąda zwrotu od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Byt wszystkich objętych kontrolą firm i organizacji pozarządowych jest zagrożony, a zatrudniają one kilka tysięcy osób niepełnosprawnych. Ponieważ z informacji uzyskanych od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wynika, że zjawisko to nabiera niepokojących rozmiarów, zwróciliśmy się do władz Funduszu o informację na ten temat.

Czytaj dalej

Będą kary za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg we wpłatach na PFRON. Poprosiliśmy Fundusz o zestawienie najczęściej popełnianych błędów

list1-150x1501 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 września 2015 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie kar finansowych za błędy i nieprawidłowości w obliczaniu wysokości ulg, nieterminowe i nierzetelne przygotowywanie sprawozdań do PFRON przez firmę udzielająca ulg we wpłatach na PFRON swoim klientom.

Aby ułatwić przygotowanie firm do nadchodzących zmian, zwróciliśmy się do PFRON z prośbą o przygotowanie zestawienia najczęściej popełnianych błędów i stwierdzonych nieprawidłowości, które mogą skutkować sankcjami finansowymi. Poniżej publikujemy pełną treść listu wystosowanego do Funduszu.

Czytaj dalej

Walka z PFRON-em jak walka z wiatrakami

elsinNiedawno na łamach WatchDogPfron opisywaliśmy przypadek spółdzielni w Dynowie (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?”, List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa oraz Dynów a sprawa polska. Polityka społeczna w erze informacji lub informacja w służbie polityki społecznej). W wyniku problemów z PFRON-em spółdzielni tej grozi likwidacja, a zatrudnionym przez nią 150-osobom niepełnosprawnym – utrata pracy. Przypadek dyniowskiej spółdzielni nie jest odosobniony. Wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnich latach w analogicznej sytuacji. W podobnym położeniu znalazła się niegdyś elbląska Spółdzielnia Niewidomych Elsin. Spółdzielnia ta powoli zaczyna wychodzić na prostą, ale w dalszym ciągu spłaca dług wobec PFRON-u. W wyniku problemów z Funduszem ponad 140 zatrudnionych przez nią osób niepełnosprawnych zostało bez pracy.

Czytaj dalej

Dynów a sprawa polska. Polityka społeczna w erze informacji lub informacja w służbie polityki społecznej

STEMPELŻywe zainteresowanie naszych czytelników wywołała poruszona w mediach sprawa spółdzielni inwalidów z Dynowa, która nie z własnej winy nie mogła zapłacić w ustawowym terminie składek na ZUS, co spowodowało, że PFRON zażądał zwrotu wypłaconych spółdzielni dofinansowań do kosztów płacy osób niepełnosprawnych (zobacz: Spółdzielnia inwalidów w Dynowie błaga o pomoc, Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?” oraz List otwarty Fundacji WatchDogPfron w sprawie Dynowa). Z informacji uzyskanych od czytelników WDP oraz innych organizacji dowiedzieliśmy się, że sprawa spółdzielni nie jest przypadkiem odosobnionym i że wiele firm zatrudniających osoby niepełnosprawne znalazło się w ostatnich latach w analogicznej sytuacji. Postanowiliśmy sprawdzić sprawę u źródeł, czyli w PFRON-ie.

Czytaj dalej

Robert Kwiatkowski: Trzeba zmienić wizerunek niepełnosprawnych na rynku pracy

Robert KwiatkowskiJak donoszą media elektroniczne (PulsHR.pl z dnia 19-05-2016 r.) w trakcie panelu zatytułowanego „Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, wygłosił kilka istotnych tez na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Tezy te można w skrócie przedstawić w następujący sposób:

  1. Pracodawcy osób niepełnosprawnych są, w przeciwieństwie do pracowników z niepełnosprawnością, zadowoleni z obecnego systemu, ponieważ zapewnia im finansowe korzyści.
  2. Pracownicy niepełnosprawni są często lepszymi pracownikami niż osoby pełnosprawne, lecz ich kompetencje i umiejętności są niedoceniane.
  3. Aby zmienić tę sytuację, należy zmienić wizerunek niepełnosprawnych. Obecny system prowadzi m.in. do patologii ukrywania niepełnosprawności przed pracodawcą. Niepełnosprawni obawiają się, że pracodawcy nie zatrudnią pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo w mniemaniu przedsiębiorcy generuje on większe koszty związane np. z absencją w pracy.

Czytaj dalej