Archiwa kategorii: PFRON

Krytycznie o propozycjach POPON-u

paragrafy disW zgłoszonych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dziewięciu propozycjach zmian w ustawie o rehabilitacji trudno dopatrzyć się wspólnego mianownika, jakim byłaby głębsza refleksja, czy wręcz troska wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. Cóż, POPON to organizacja ludzi biznesu, więc nie dziwi, że większość postulatów ma celu zwiększenie dopłat dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością przy równoczesnym zmniejszeniu ich obowiązków wobec tej grupy pracowników. Czytaj dalej

NIK krytycznie o wykorzystaniu środków PFRON przez powiaty i o braku nadzoru

grafika-NIKSamorządy powiatowe przeznaczają na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zaledwie 10–13 % przekazanej im dotacji. Raport Naczelnej Izby Kontroli ocenia, że sposób wydawania środków PFRON-u na szczeblu lokalnym nie zaspokaja potrzeb osób niepełnosprawnych. System finansowania jest za mało elastyczny i nie sprzyja zatrudnianiu. Jedną z przyczyn jest brak centralnie przeprowadzanej analizy skuteczności wykorzystania środków. Czytaj dalej

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2014 – najważniejsze liczby

do budzetuUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 668 823 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 760 352 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 170 991 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 62% z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 2 956 244 000 zł. Czytaj dalej

POWIĘKSZMY WPŁYWY DO PFRON O 400 MLN ZŁOTYCH

progZasada dopłat do wynagrodzeń z PFRON-u powinna dotyczyć jedynie tej liczby pracowników niepełnosprawnych, która przekracza określony ustawą 6-procentowy próg zatrudnienia. Postulat taki ma znaczenie zarówno moralne (likwidacja premii za wypełnienie obowiązku), jak również niebagatelne znaczenie finansowe dla przeżywającego problemy budżetu PFRON-u. Czytaj dalej

Pracodawcy osób niepełnosprawnych są traktowani jak złodzieje – wywiad z Edytą Sieradzką

edyta-sieradzka-zdj-na-strone1 Nie akceptuję takich wypowiedzi, które obecnie się pojawiają, że wszyscy pracodawcy, udzielający ulg we wpłatach na PFRON są jak złodzieje, którzy chcą coś wyłudzić. Z mojego punktu widzenia jest to góra rok – dwa, żeby pracodawcy podjęli decyzję o rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej lub zostali do tego zmuszeni. Bo rozważając za i przeciw, to dzisiaj naprawdę już nie umiem znaleźć argumentów przemawiających za tym, żeby mieć status ZPCh – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Czy POPON próbuje nabić w butelkę Pełnomocnika Rządu?

butelkaProponowane zmiany w art. 22 Ustawy o rehabilitacji nie tylko zagrażają istnieniu miejsc pracy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ale i nie przyniosą spodziewanych zysków finansowych. Czytaj dalej