Archiwa kategorii: PFRON

W kasie PFRON-u pozostanie 382 mln zł. Jakim kosztem?

Jak podał PFRON w półrocznym sprawozdaniu, rynek pracy osób niepełnosprawnych stracił ostatnio 10 032 miejsc pracy. Spada tym samym miesięczna kwota dofinansowań PFRON-u do pensji osób niepełnosprawnych. W styczniu było to ogółem 269 312 077,41 zł, a w czerwcu – 226 812 350,71 zł. Różnica między miesięcznymi wypłatami wynosi więc ponad 42,5 mln zł. Są to pieniądze, które obecnie pozostają na koncie PFRON-u, a które przed kwietniową obniżką dofinansowań do pensji Fundusz przekazywał pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Koszty pracy w górę – dofinansowania z PFRON-u bez zmian

Rząd przyjął projekt budżetu PFRON-u na przyszły rok. Jak zapewnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na łamach Dziennika Gazety Prawnej, w roku 2015 nie będzie żadnych zmian w wysokości dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. Tyle tylko, że od 1 stycznia ma wzrosnąć płaca minimalna z 1680 zł do 1750 zł brutto, co podwyższy koszty pracy o 84,53 zł miesięcznie (z 2028,43 zł do 2112,96 zł), natomiast dopłaty do pensji pracowników z niepełnosprawnością pozostaną na dotychczasowym poziomie. Czytaj dalej

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2013 – najważniejsze liczby

budżetUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 617 824 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 871 720 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 632 831 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 2/3 z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 3 225 080 000 zł. Zobaczmy, jak wyglądają te dane na wykresach.

Czytaj dalej

PFRON prawdopodobnie zachowa osobowość prawną

Do Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji dotyczące zachowania osobowości prawnej przez PFRON, jeden złożyła grupa posłów PO, drugi – SLD. W czwartek odbyły się pierwsze czytania, a w piątek – głosowania. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za skierowaniem propozycji PO było 438 posłów, 1 osoba głosowała przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Przekazanie do komisji projektu Sojuszu poparło 437 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu. Czytaj dalej

Sądowy spór z PFRON-em o udostępnienie informacji publicznej

black dog20 czerwca skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej. Jednocześnie wnieśliśmy o zobowiązanie PFRON-u do jej udostępnienia. Wprawdzie PFRON udostępnił nam dane z systemu obsługi dofinansowań, ale były one niepełne.

Odmówiono nam podania liczby etatów dofinansowanych z PFRON-u oraz – powołując się na ochronę danych osobowych – „wyiksowano” nazwy 16 590 firm – beneficjentów systemu.
Czytaj dalej

Ponad 13 tys. osób z niepełnosprawnością straciło pracę w ostatnim półroczu

strzalaTysiące pracowników z niepełnosprawnością straciły zatrudnienie po tym, jak w końcu ubiegłego roku pojawiły się informacje o obniżeniu dofinansowań do pensji z PFRON-u, co pokazują najnowsze dane. Spadek liczby pracowników tylko między marcem a kwietniem tego roku wynosi ponad 5 tys. osób, natomiast między październikiem 2013 r. a kwietniem – ponad 13 tys. osób.
Czytaj dalej