Archiwa kategorii: PFRON

Robert Kwiatkowski: Trzeba zmienić wizerunek niepełnosprawnych na rynku pracy

Robert KwiatkowskiJak donoszą media elektroniczne (PulsHR.pl z dnia 19-05-2016 r.) w trakcie panelu zatytułowanego „Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, wygłosił kilka istotnych tez na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Tezy te można w skrócie przedstawić w następujący sposób:

  1. Pracodawcy osób niepełnosprawnych są, w przeciwieństwie do pracowników z niepełnosprawnością, zadowoleni z obecnego systemu, ponieważ zapewnia im finansowe korzyści.
  2. Pracownicy niepełnosprawni są często lepszymi pracownikami niż osoby pełnosprawne, lecz ich kompetencje i umiejętności są niedoceniane.
  3. Aby zmienić tę sytuację, należy zmienić wizerunek niepełnosprawnych. Obecny system prowadzi m.in. do patologii ukrywania niepełnosprawności przed pracodawcą. Niepełnosprawni obawiają się, że pracodawcy nie zatrudnią pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności, bo w mniemaniu przedsiębiorcy generuje on większe koszty związane np. z absencją w pracy.

Czytaj dalej

Ważne oświadczenie programowe nowego prezesa zarządu PFRON Pana Roberta Kwiatkowskiego

indeks2x5 maja br. w związku z Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, wydał bardzo ważne i programowe, jak się wydaje, oświadczenie. Prezes zarządu PFRON oświadczył, że Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przywołuje wartości i zasady zawarte w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Prezes Funduszu przypomniał, że Polska bardzo szybko ratyfikowała Konwencję ONZ, która wprowadziła zasady, wśród których znajdują się: poszanowanie godności i autonomii osoby z niepełnosprawnością, swoboda dokonywania wyborów, niedyskryminacja, pełny i skuteczny udział w społeczeństwie i integracja społeczna, równość szans, dostępność. „To zasady, których realizacja jest wspierana przez Fundusz” – oświadczył.

Czytaj dalej

Teresa Hernik pełniącą obowiązki zastępcy prezesa zarządu PFRON

Teresa Hernik prezes PFRON28 kwietnia 2016 roku Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, powierzyła Teresie Hernik pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ds. programowych.

Do 14 stycznia 2016 roku Teresa Hernik pełniła funkcję prezesa zarządu PFRON (zobacz: Teresa Hernik odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON). Następnego dnia premier Beata Szydło powierzyła jej pełnienie obowiązków prezesa zarządu Funduszu, którą to funkcję Teresa Hernik pełniła do 27 kwietnia 2016 r. Tego dnia stanowisko prezesa objął bowiem Robert Kwiatkowski (zobacz: Robert Kwiatkowski prezesem zarządu PFRON).

Czytaj dalej