Archiwa kategorii: PFRON

PFRON zachował osobowość prawną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zachowuje obecny status Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym PFRON nie zostanie przekształcony w rachunek bankowy zarządzany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, lecz pozostanie państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną. Czytaj dalej

Ściśle tajna konferencja PFRON-u

Grafika - stempel z napisem "niejawność"Dziś w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja „Rehabilitation – value for societies in Europe” organizowana przez PFRON oraz Rehabilitation International Europe. Spotkanie to miało być jednym z najważniejszych w tym roku wydarzeń w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, niestety wiele organizacji zajmujących się tą tematyką, w tym także nasza redakcja, nie ma żadnej możliwości uczestnictwa w konferencji. Czytaj dalej

W kasie PFRON-u pozostanie 382 mln zł. Jakim kosztem?

Jak podał PFRON w półrocznym sprawozdaniu, rynek pracy osób niepełnosprawnych stracił ostatnio 10 032 miejsc pracy. Spada tym samym miesięczna kwota dofinansowań PFRON-u do pensji osób niepełnosprawnych. W styczniu było to ogółem 269 312 077,41 zł, a w czerwcu – 226 812 350,71 zł. Różnica między miesięcznymi wypłatami wynosi więc ponad 42,5 mln zł. Są to pieniądze, które obecnie pozostają na koncie PFRON-u, a które przed kwietniową obniżką dofinansowań do pensji Fundusz przekazywał pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Koszty pracy w górę – dofinansowania z PFRON-u bez zmian

Rząd przyjął projekt budżetu PFRON-u na przyszły rok. Jak zapewnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na łamach Dziennika Gazety Prawnej, w roku 2015 nie będzie żadnych zmian w wysokości dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. Tyle tylko, że od 1 stycznia ma wzrosnąć płaca minimalna z 1680 zł do 1750 zł brutto, co podwyższy koszty pracy o 84,53 zł miesięcznie (z 2028,43 zł do 2112,96 zł), natomiast dopłaty do pensji pracowników z niepełnosprawnością pozostaną na dotychczasowym poziomie. Czytaj dalej

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2013 – najważniejsze liczby

budżetUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 617 824 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 871 720 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 632 831 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 2/3 z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 3 225 080 000 zł. Zobaczmy, jak wyglądają te dane na wykresach.

Czytaj dalej

PFRON prawdopodobnie zachowa osobowość prawną

Do Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji dotyczące zachowania osobowości prawnej przez PFRON, jeden złożyła grupa posłów PO, drugi – SLD. W czwartek odbyły się pierwsze czytania, a w piątek – głosowania. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za skierowaniem propozycji PO było 438 posłów, 1 osoba głosowała przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Przekazanie do komisji projektu Sojuszu poparło 437 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu. Czytaj dalej