Archiwa kategorii: PFRON

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jednak spada

schodyLiczba pracujących osób z niepełnosprawnością spada. Pokazują to dane z dwóch niezależnych od siebie źródeł – Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BEAL) i Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Według BAEL o ok. 1% spadł zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jaki i wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. SODiR pokazuje, że o ponad 6 tys. zmniejszyła się liczba etatów, na które pracodawcy otrzymują dofinansowanie z PFRON. Czytaj dalej

Pracodawcy rynku otwartego deklarują wyższe koszty płacy

shutterstock_286105046Średnie koszty płacy osób niepełnosprawnych w roku 2014 były – dla każdego stopnia i rodzaju niepełnosprawności – wyższe na otwartym rynku pracy niż na rynku chronionym (przeciętnie o 6%). Największe różnice pomiędzy rynkami dotyczyły kosztów płacy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez schorzeń specjalnych) – na korzyść rynku otwartego było to 13,4%. Natomiast najmniejsze różnica dotyczyła kosztów płacy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zaledwie 0,6%). Czytaj dalej

Krytycznie o propozycjach POPON-u

paragrafy disW zgłoszonych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dziewięciu propozycjach zmian w ustawie o rehabilitacji trudno dopatrzyć się wspólnego mianownika, jakim byłaby głębsza refleksja, czy wręcz troska wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. Cóż, POPON to organizacja ludzi biznesu, więc nie dziwi, że większość postulatów ma celu zwiększenie dopłat dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością przy równoczesnym zmniejszeniu ich obowiązków wobec tej grupy pracowników. Czytaj dalej

NIK krytycznie o wykorzystaniu środków PFRON przez powiaty i o braku nadzoru

grafika-NIKSamorządy powiatowe przeznaczają na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zaledwie 10–13 % przekazanej im dotacji. Raport Naczelnej Izby Kontroli ocenia, że sposób wydawania środków PFRON-u na szczeblu lokalnym nie zaspokaja potrzeb osób niepełnosprawnych. System finansowania jest za mało elastyczny i nie sprzyja zatrudnianiu. Jedną z przyczyn jest brak centralnie przeprowadzanej analizy skuteczności wykorzystania środków. Czytaj dalej

Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2014 – najważniejsze liczby

do budzetuUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 668 823 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 760 352 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 170 991 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 62% z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 2 956 244 000 zł. Czytaj dalej

POWIĘKSZMY WPŁYWY DO PFRON O 400 MLN ZŁOTYCH

progZasada dopłat do wynagrodzeń z PFRON-u powinna dotyczyć jedynie tej liczby pracowników niepełnosprawnych, która przekracza określony ustawą 6-procentowy próg zatrudnienia. Postulat taki ma znaczenie zarówno moralne (likwidacja premii za wypełnienie obowiązku), jak również niebagatelne znaczenie finansowe dla przeżywającego problemy budżetu PFRON-u. Czytaj dalej