Archiwa kategorii: THINK TANK

Współpraca PFRON-u z Policją przed laty okazała się porażką. Czy czeka nas powtórka z historii?

policja4W jednej z ostatnich wypowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że PFRON prowadzi rozmowy z instytucjami publicznymi, m.in. z Policją, mające na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnoprawnych w administracji i służbie publicznej. „Zakładamy, że do końca roku w tych instytucjach powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych” – podkreśliła. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, nie będzie to pierwsza współpraca Funduszu z Policją. Pierwsze porozumienie zawarto kilkanaście lat temu. Wówczas współpraca zakończyła się spektakularną porażką. Warto o tym przypomnieć chociażby po to, by tym razem uniknąć popełnienia tych samych błędów.

Czytaj dalej

Czas na przełom w relacjach pracodawcy osób niepełnosprawnych – Rząd RP

imagesOpublikowany na WatchDogPfron apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Premier Beaty Szydło oraz dołączone do apelu zestawienie obowiązków i zakresu wsparcia udzielanego pracodawcom z różnych segmentów rynku pracy wywołały sporą dyskusję. Wartością niepodważalną tego zestawienia jest fakt, że do tej pory nikt nie podjął się stworzenia takiego porównania. Zakres obowiązków nałożonych na pracodawców chronionego rynku pracy w zestawieniu z zakresem wsparcia i swobody, z jakiego korzystają pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON, zmusza do myślenia. A przecież zestawienie przygotowane przez Podkarpacie nie rysuje pełnego obrazu zatrudnienia chronionego – czy szerzej – sytuacji pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce. Dlatego też postanowiłem w możliwie krótki sposób uzupełnić zarysowany schemat o refleksję modelową, dopełniając ją postulatami zmian. Propozycje te mogą, w moim przekonaniu, w decydującym stopniu wpłynąć na sukces ważnego i potrzebnego programu Prezesa PFRON, który zyskał na naszych łamach nazwę +500 tysięcy.

Czytaj dalej

Dramat 400 tysięcy osób chorujących na schizofrenię. Co na to decydenci polityczni?

schizofrenia15 września przypada Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Porażające informacje dotyczące chorujących na schizofrenię ujawniła dr Maja Polikowska, psychiatra z Instytutu Amici i wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wywiadzie udzielonym portalowi newseria.pl stwierdziła, że w Polsce na schizofrenię choruje około 400 tys. osób, a zaledwie 9 tys. z nich pracuje. Choroba ta coraz częściej atakuje ludzi w wieku 25-35 lat, którzy posiadając dostęp do odpowiednich leków mogliby pracować i żyć w miarę normalnie. Niestety tak się nie dzieje.

Czytaj dalej

Ewaluacja narzędziem badania efektywności polityk publicznych

checklist-628x3631Na niedawnej konferencji prasowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Robert Kwiatkowski, prezes zarządu PFRON, zapowiedział szereg zmian, które czekają Fundusz. Nowy prezes PFRON chciałby, by był on instytucją faktycznie wspierającą osoby z niepełnosprawnością, a nie jak dotychczas: „larwą, która zajmuje się sama sobą”. Mówiąc o dotychczasowych uchybieniach w funkcjonowaniu Funduszu, prezes otwarcie przyznał, że programy, które prowadzi PFRON, nie są monitorowane w zakresie efektów końcowych, co jego zdaniem należy zmienić. Jak? Podpowiadamy.

Czytaj dalej

Niedokończona emancypacja

student-onEdukacja i aktywność zawodowa to główne czynniki integrujące osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem. Brak kwalifikacji stanowi główną barierę w odnalezieniu się na rynku pracy, a co za tym idzie – również w życiu społecznym. Dlatego tak ważne jest, by osoby niepełnosprawne mogły podejmować kształcenie wyższe. Jednak nawet ono nie gwarantuje zatrudnienia. Przyczyny tego zjawiska są różne. Od uprzedzenia pracodawców, aż po brak pomocy ze strony publicznych służb. Zakłady pracy chronionej niejednokrotnie zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej uzyskanych kwalifikacji. Rodzi to frustrację i brak aspiracji. Ciągle jeszcze przypisuje się niepełnosprawnym role społeczne, nieobejmujące wykształcenia i kariery zawodowej. A przecież to niepełnosprawność jest już barierą, którą często muszą pokonać, by zdobyć odpowiedni poziom edukacji.

Czytaj dalej

Organizacji pozarządowych obraz własny

ngoAkceptacja demokracji jako zasady politycznej nie ma istotnego znaczenia dla udziału Polaków w życiu obywatelskim. Aktywność obywatelską wyraźniej podnosi zaufanie do ludzi, jednak wg badań (J. Czapliński, T. Panek) wskaźniki uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim w Polsce są niestety niskie. Polska nie spełnia ani jednego kryterium społeczeństwa obywatelskiego. Pod względem ogólnego zaufania zajmujemy jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem European Social Survey (ESS) w 2010 r.

Czytaj dalej