Dramatyczny list pracodawcy osób niepełnosprawnych

W poprzednim tygodniu wystosowaliśmy do Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trzy pytania dotyczące problemów nurtujących pracodawców osób niepełnosprawnych. Poniżej publikujemy dramatyczny list jaki otrzymała redakcja od jednego z nich, który na własnym przykładzie odczuł negatywne efekty opisanych przez nas problemów. W efekcie został zmuszony do zwolnienia z pracy kilkuset pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Prezentowany list czytelnika dowodzi, że mamy do czynienia z realnymi skutkami zarówno niektórych przepisów oraz ich interpretacji. Zapraszamy naszych czytelników do udziału w dyskusji nad poruszonymi w naszych artykułach problemami. Może wbrew ocenie autora listu uda się coś zmienić.

My upadamy!!!!

Witam,

Bardzo zasadne pytania, bardzo istotne i mogę tylko wyrazić wdzięczność za ich zadanie Pani Minister. Odpowiedź na nie jest niezwykle pilna, bo my upadamy!!!

Za 2017 rok, po odliczeniu od wszelkich zobowiązań podatkowych i ZUS wsparcia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okazuje się, że (z mojej firmy) do budżetu trafiło 1.791.580,78 złotych. Kto zatem kogo wspiera. Sektor budżetowy w procedurach przetargowych wymaga, abyśmy uwidocznili, jakie dofinansowania przysługują, do konkretnych pracowników i od oferowanej ceny odejmują wysokość dofinansowania. To samo ma miejsce przy renegocjacji cen, w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Zapomnieliście Państwo zadać pytanie, z czego mamy finansować rehabilitację, skoro odebrano nam 30% środków. Ja ma poślizg trzy miesięczny, a środki przeznaczam wyłącznie na dofinansowanie leków i w niewielkiej części na dopłatę do ubezpieczeń zdrowotnych.

Nie sądzę, że otrzymacie Państwo jakąkolwiek racjonalną odpowiedź. Ja jestem na etapie likwidacji usług. Jeszcze 5 lat temu zatrudniałem blisko 1000 pracowników niepełnosprawnych, a teraz 200. Mają jedną perspektywę, zatrudnienie w szarej strefie, która jest drugą przyczyną naszej kondycji.

Pozdrawiam

Nazwa firmy i nazwisko pracodawcy znane redakcji

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...