Lewiatan uderza w firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

mlociarz do wdpCzy Konfederacja Lewiatan rozpoczyna krucjatę mającą na celu likwidację małych i średnich firm zatrudniających osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym?
Do wiadomości naszej redakcji wpłynęło pismo z Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych (kierowane do władz Konfederacji Lewiatan) mocno uzasadniające powyższą tezę.

 

————————————————————————

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych PION                                Warszawa 5.03.2014 r.

Szanowna Pani
Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

dot.: uwagi do propozycji zmian zapisów art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan

W imieniu działających w Polsce przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zaliczane do tzw. grup specjalnych, protestujemy przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd poprzez, niepoparte żadnymi faktami czy dowodami, stwierdzenia o występujących w małych i średnich firmach patologiach dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

W dniu 25.02.2014 r., na stronie internetowej Konfederacji Lewiatan, ukazał się tekst zatytułowany „Lewiatan chce niższych ulg we wpłatach na PFRON” (załącznik nr 1).
Powtórzył to dziennik Gazeta Prawna w swoim artykule pt.” Pracodawcy chcą zmian w udzielaniu ulg na PFRON” z dnia 3.03.2014 r. (załącznik nr 2).

Wnioskujemy zatem, że jest to oficjalne stanowisko Konfederacji Lewiatan, dotyczące propozycji zmian zapisów art. 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zacznijmy od kilku uwag ogólnych.

Ulgi we wpłatach na PFRON wprowadzone zostały w pierwszej Ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991 r. i w nieco zmienionym kształcie obowiązują one do dziś.
Ostatnia wprowadzona w dniu 1.01.2011 r. zmiana zapisów art. 22 Ustawy o rehabilitacji warunkuje przyznawanie ulg przez firmy (zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy) od zatrudniania 30% osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunek ten jest trudny do spełnienia przez duże firmy zajmujące się ochroną i sprzątaniem  zrzeszone w Związku Pracodawców Branżowych PSC, które reprezentuje Lewiatan.

Świetnie   dają   sobie   z  tym  radę  małe  i  średnie  firmy, w  tym  przedsiębiorstwa społeczne o dużej koncentracji pracowników niepełnosprawnych, które wygrywając małe kontrakty na sprzątanie, ochronę, catering itp. skutecznie „podszczypują” wiodących graczy tego rynku.

To właśnie likwidacja konkurencji tych małych i średnich firm jest prawdziwym celem krucjaty Lewiatana.

Już w pierwszym zdaniu tekstu na stronie internetowej rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje: „Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają zakładom pracy chronionej, czy firmom z rynku otwartego, jeśli spełniają określone kryteria, na udzielanie ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zasadzie w nieograniczonej wysokości
Żenująca nieznajomość prawa czy działanie z premedytacją ?

Artykuł 22 Ustawy o rehabilitacji nie jest suchym zapisem. Ma on aż dziewięć punktów, precyzyjnie opisujących kto może udzielać ulg, komu, w jakiej wysokości i w jakiej proporcji.
Wysokość ulg udzielanych przez firmę zależy od ilości zatrudnionych w niej na etatach osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i  wynosi  maksymalnie 80% funduszu płac brutto tych osób  (np.  firma zatrudniająca  25  osób  ze  znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności płacąca im 2.000 zł brutto może udzielić ulg maksymalnie w wysokości 40.000 zł – 80% z 25 x 2.000 zł).

To ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych i wysokość ich płacy oraz ilość obsługiwanych kontrahentów decyduje o wysokości ulg.  Chcesz dawać ulgi to zatrudniaj osoby niepełnosprawne, szczególnie te zaliczane do tzw. grup specjalnych – efekt prozatrudnieniowy.

Wysokość ulg dla poszczególnych kontrahentów wylicza się nie wg widzi mi się pracodawcy, a za pomocą  algorytmu zapisanego w art. 22 pkt.6 Ustawy o rehabilitacji.
Ulg można udzielać tylko proporcjonalne do wysokości przychodów z danym kontrahentem. Nie można wybrać sobie dowolnego kontrahenta i obdzielić go dowolnymi ulgami.
Wartość ulgi nie może przekraczać wartości faktury.

Jeżeli eksperci Konfederacji Lewiatan mają wiedzę o firmach dających ulgi „w nieograniczonej wysokości” , a więc niezgodnie z obowiązującym prawem, to powinni natychmiast zgłosić takie przypadki organom ścigania i poinformować PFRON.

Lewiatan  atakuje  małe firmy za wysokość udzielanych ulg – jak pisze – przekraczających nawet 80-90%.
Powiedzmy otwarcie, jest to całkowicie zgodne z prawem. Nie ma w tym żadnej patologii. Oznacza tylko, że firma, która ma niewielu kontrahentów, i dużą liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych – może dawać większe ulgi.
Jest tak, że mała firma mająca jednego kontrahenta może mu dać ulgę nawet 100 procentową, dwóm kontrahentom o tych samych przychodach już tylko po 50% ulgi, trzem po 33,3%, czterem po 25%, itd.. Procenty będą się zmieniały w zależności od liczby kontrahentów i wysokości przychodów od tych firm.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Branżowych PSC, których reprezentuje Lewiatan, mają od kilkudziesięciu do kilkuset kontrahentów, więc wysokość udzielanych przez nich ulg jest już od wielu lat jest dużo poniżej 10%.

Pan Marek Kowalski ekspert Konfederacji Lewiatan, proponując obcięcie ulg do 30 czy 60% wartości faktury, uderza nie w reprezentowanych przez siebie potentatów (oni od dawna udzielają ulg poniżej 10%), ale w małe i średnie firmy, będące solą w oku rekinów rynkowych z dziedziny ochrony i sprzątania.

Gdyby Parlament zaakceptował te propozycje, to mielibyśmy do czynienia z następującą sytuacją. Małe i średnie firmy uległyby likwidacji zwalniając zatrudnionych w nich ciężko poszkodowanych niepełnosprawnych pracowników. Wg Lewiatana wpływy do PFRON zwiększyłyby się o 300 mln zł (problematyczne o czym poniżej), a następnie te 300 mln zł przeznaczamy na stworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (sic.!!!).

Mitem jest, że propozycja Lewiatana obcięcia ulg w małych firmach bez ruszania wysokości ulg w firmach zajmujących się z ochroną i sprzątaniem, zrzeszonych w Lewiatanie da PFRON dodatkowe fundusze w wysokości 300 mln złotych – jak podaje Lewiatan, czy 500 mln zł  – jak podaje Dziennik Gazeta Prawna.
Gdyby autorom przytoczonych wyżej publikacji zechciało się podnieść słuchawkę i zadzwonić do PFRON, to bez trudu otrzymaliby informację, że wysokość ulg we wpłatach na PFRON w 2013 roku udzielonych przez firmy swoim kontrahentom wynosiła dokładnie 298.519.412,97 zł (dane PFRON z 26.02.2014 r.).
Więc, aby zaoszczędzić 300 mln zł należałoby zlikwidować cały art.22!!!

Uprzejmie prosimy ekspertów Lewiatana o symulację jak zachowa się rynek pracy ciężko poszkodowanych osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, gdyby Parlament przyjął propozycję Lewiatana lub gdyby doszło do likwidacji art.22 Ustawy o rehabilitacji? Jakie skuteczne działania proponuje Lewiatan aby zwalniani pracownicy znaleźli inną pracę?, i jakie da gwarancje, że taką pracę znajdą?

Uzależnienie wysokości ulg od poziomu zatrudniania najbardziej poszkodowanych osób niepełnosprawnych z tzw. grup specjalnych jest w ostatnich 5 latach największym sukcesem Parlamentu i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych związanym z zatrudnianiem tych osób.

Wystarczy spojrzeć na rezultaty: od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r. (36 miesięcy) –  zatrudnienie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem wzrosło o 36.201 osób, z czego 5.499 osób posiada stopień znaczny a 19.856 osób zaliczanych jest do tzw. grup specjalnych (dane Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 31.01.2014r.).

Przytoczone dane statystyczne stanowią w naszym przekonaniu najlepszą rekomendację do utrzymania obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie artykułu 22 Ustawy o rehabilitacji.

PREZES ZARZĄDU
Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych
– Porozumienia Przedsiębiorczości Społecznej

dr Marek Łukomski

 

ikonapdfZałącznik nr 1 – „Lewiatan chce niższych ulg we wpłatach na PFRON” – tekst ze strony Konfederacji Lewiatan
Obraz strony www.konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/lewiatan_chce_nizszych_ulg_we_wplatach_na_pfron zapisany 7.03.2014 o godz. 22.00
ikonapdfZałącznik nr 2 – „Pracodawcy chcą zmian w udzielaniu ulg na PFRON”, Dziennik Gazeta Prawna z 3.03.2014 r.
Obraz strony www.praca.gazetaprawna.pl/artykuly/781252,pracodawcy-chca-zmian-w-udzielaniu-ulg-na-pfron.html zapisany 7.03.2014 o godz. 22.15

————————————————————————

Powyższe stanowisko Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych PION zostało również  skierowane do wiadomości: Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Jarosława Dudy, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Ireny Wóycickiej, przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Sławomira Piechoty, przewodniczącego senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – Mieczysława Augustyna, członka sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – Marka Plury, do PFRON oraz do redakcji WatchDogPfron.pl.

Publikujemy ponadto:

ikonapdfStanowisko Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Obraz strony www.obpon.pl/article/163074/show.html zapisany 7.03.2014 o godz. 22.07
ikonapdfWystąpienie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” do Konfederacji Lewiatan
ikonapdfOdpowiedź Lewiatana skierowana do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...