Miesięczne archiwum: luty 2018

Przyjazne państwo – realność czy utopia

Dnia 14 lutego br. w związku z nasilonymi kontrolami beneficjentów korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pojawiły się w przestrzeni publicznej pytania dotyczące celu i sensu takich akcji. PFRON poczuł się zobligowany do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji publikując oświadczenie, które przedstawiamy poniżej.  Treść i wymowa pisma PFRON zainspirowała nas do wyobrażenia sobie tego wyjaśnienia wymyślonego i napisanego przez nas z perspektywy instytucji przyjaznej pracodawcom i przedsiębiorcom. Na fali utopijnego marzenia napisaliśmy własną, całkowicie hipotetyczną wersję stanowiska PFRON pisanego z perspektywy instytucji kierującej się nie tylko literą prawa (zresztą bardzo restrykcyjnego) lecz inspirowaną szerszą kategorią dobra publicznego.

Czytaj dalej

Założenia do Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018 – 2030 rok. Kilka pytań kierunkowych.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych skierowało do konsultacji społecznej dokument „Założenie do Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018 – 2030”. Dokument ten, jak wynika z jego treści, ma mieć ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych. Dlatego WatchDogPfron zamierza poświecić więcej uwagi analizie zaproponowanych tam idei i rozwiązań.
Zanim jednak podejmiemy analizę kluczowych zagadnień, redakcyjną dyskusję nad Strategią chcielibyśmy rozpocząć od pytań o miejsce, zadania i rolę Strategii w szeroko rozumianej polityce zabezpieczenia społecznego a zwłaszcza rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej

Niespójne przepisy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Fot. Image courtesy of Praisaeng/FreeDigitalPhotos.netW ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej ustawodawca dopuszcza możliwość 14 dniowego opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń osób niepełnoprawnych oraz opłaceniu składek ZUS i PIT-4 od tych wynagrodzeń. Oznacza to, że pracodawca, który wypłaci wynagrodzenia w terminie do 24 każdego miesiąca, zapłaci ZUS do 29 każdego miesiąca i PIT do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym taki podatek jest wymagalny, nie utraci prawa do wystąpienia do PFRON o dofinansowanie lub nie będzie zobowiązany do zwrotu tego wynagrodzenia w przypadku gdy zostało już ono wypłacone. Ale to co jest dozwolone z punktu widzenia dofinansowania PFRON jest niestety karane a więc niedozwolone z punktu widzenia ZUS , PIP i Urzędu Skarbowego. W takiej konstrukcji prawa zapisana jest naszym zdaniem rażąca niekonsekwencja.

Czytaj dalej

Pułapka rentowa w działaniu – czyli dlaczego rencista jest karany za wykroczenie zakładu pracy?

Renata jest osobą upośledzoną umysłowo. Otrzymuje z tego powodu rentę socjalną w wysokości 830 złotych. Zachęcona ofertą podjęcia pracy zatrudniła się w zakładzie produkującym bombki choinkowe. Firma prowadzi działalność sezonową, co czasem wywołuje perturbacje w płynności finansowej. Renata przekonała się o tym boleśnie kiedy pewnego pięknego dnia otrzymała z ZUS-u pismo wzywające ją do zwrotu otrzymanej renty socjalnej za miesiąc czerwiec. Zdumiona i zdenerwowana poprosiła mamę o wyjaśnienie tej sprawy. Jakież było zdumienie mamy Renaty gdy urzędniczka w ZUSie wyjaśniła jej, że  ponieważ pracodawca w miesiącu czerwcu przelał na konto Reni wynagrodzenie bieżące (1500 złotych) oraz wynagrodzenie zaległe za miesiąc maj (1500 złotych) co w sumie dało przychód w wysokości 3000 złotych przekraczający dopuszczony prawem limit. Przepisy bowiem stanowią, że renta socjalna nie należy się, jeżeli przychód rencisty w danym miesiącu przekroczy 2900 złotych. Na nic zdały się wyjaśnienia rodzica, że jest to zaległe wynagrodzenie za miesiąc maj i że to idiotyczne by za wykroczenie pracodawcy tak boleśnie karać osobę niepełnosprawną. Wyjaśnienie urzędnika ZUS brzmiało: takie są przepisy, a jeżeli Renata chce może wystąpić o zmianę decyzji ZUS do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Społeczna odpowiedzialność PFRON

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dość powszechnie znane. W największym skrócie chodzi o podejmowanie/unikanie przez przedsiębiorstwa działań prowadzących do rozwiązywania/powstawania istotnych problemów społecznych nawet jeśli odbywa się to kosztem (racjonalnym) głównego celu przedsiębiorstwa jakim jest zysk. W toku działalności gospodarczej firmy odpowiedzialne społecznie dostrzegają i uwzględniają szereg uniwersalnych wartości takich jak dobro człowieka (pracownika), środowiska naturalnego, lokalnej społeczności czy zasada współżycia społecznego. Czy możemy na zasadzie analogii mówić o społecznej odpowiedzialności państwa i jego instytucji zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw, których celem i misją jest realizacja ważnych celów społecznych w obszarach, w których państwo nie potrafi sobie poradzić lub świadomie przekazuje ich realizację NGO bądź sektorowi przedsiębiorstw prywatnych.

Czytaj dalej