Lista dowodów na dysfunkcję systemu rehabilitacji zawodowej

Image1Publikujemy poniżej drugą część udostępnionego Państwu w poprzednim wydaniu WatchDogPfron Pisma SON „Podkarpacie” do Pana Prezesa Roberta Kwiatkowskiego. Jak wynika z nazwy  tego dokumentu, zawiera on „zestawienie ustawowych wsparć i działań ZPChr i obecnych płatników PFRON z rynku otwartego na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych na tym samym w pełni konkurencyjnym rynku pracy”.

To interesujące dla jednych, a bulwersujące dla innych zestawienie wiele mówi o funkcjonującym obecnie systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warto by politycy społeczni, parlamentarzyści, organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe, a także sami niepełnosprawni pochylili się nad nim zwłaszcza w kontekście zapowiedzianych prac nad reformą systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Dla nas ten dokument jest przede wszystkim dowodem na to, jak wielokrotne nowelizowanie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wypaczyło jej pierwotne, systemowe założenia. Nowelizacje te były robione naprędce, często bez konsultacji społecznych, bez rzetelnego wyliczenia ich skutków, bez zrozumienia, że zmiany  jednego przepisu rodzą często wbrew intencjom ustawodawcy negatywne konsekwencje społeczne, sprzeczne z założeniami polityki społecznej jako takiej.

Tab-pismo do Prezesa PFRON_001

Tab-pismo do Prezesa PFRON_002

*Podana w pkt 2-Uwaga! ppkt a kwota nie dotyczy ulg na PFRON, lecz uzyskanego obniżenia wpłat na PFRON (wynikającego z zatrudniania osób niepełnosprawnych) przez firmy nieosiągające wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3 myśli nt. „Lista dowodów na dysfunkcję systemu rehabilitacji zawodowej

 1. Darek

  Witam
  Mam po raz kolejny pytanie dlaczego tak wybiórczo i tendencyjnie dokonano zestawienia danych firm z otwartego rynku i ZPCHR.
  W części 1. tabeli porównano dofinansowania otrzymywane przez ZPCHR i ….. nieotrzymywanie dofinansowania przez firmy z otwartego rynku – co z automatu powoduje że nie muszą one spełniać wymagań art. 26a ustawy o rehabilitacji bo temu po prostu nie podlegają, bo nie dostają pieniędzy z tego tytułu.
  Natomiast gdyby twórca tabeli przypomniał sobie – gdy firma z otwartego rynku występuje o dofinansowanie MUSI SPEŁNIAĆ TAKIE SAME WYMAGANIA JAK ZPCHR!!!
  W tabeli porównano wymagania z 2 różnych artykułów ustawy o rehabilitacji
  W części 3. tabeli – i tutaj zapomniano dodać bardzo istotny element, że owszem Zakładowy Fundusz Rehabilitacji ON musi być tworzony w ZPCHR ale skąd biorą się środki na niego?
  Przypominam ZPCHR’y nie płacą zaliczek od wynagrodzeń na podatek dochodowy do uzrędów skarbowych tylko: 40% odprowadzają do PFRON a 60% zostaje do dyspozycji ZPCHR czyli de’facto właścicieli. I z tych środków finansowane są zadania z 3 części tabeli. Natomiast firmy z otwartego rynku nie mają do dyspozycji tych środków bo wszystko wpłacają do Urzędu Skarbowego. I bądźmy realistami – środki z ZFRON są traktowane przez właścicieli firm jako swoje i przeznaczane bardzo często na takie wydatki, które w jakiś sposób przynoszą korzyści firmie, lub też bywają bonusami dla pracowników.

  Nie wiem dlaczego „SON Podkarpacie” tak mocno forsuje porównanie dofinansowania dla ZPCHR z art. 26a ustawy z art. 21 dla otwartego rynku zapominając, że zanim firma otrzyma status ZPCHR musi wcześniej również spełnić wymagania z art. 21 ustawy. A idąc ich tokiem rozumowania również ZPCHR’y są beneficjenetem tej niby pomocy.

  Odpowiedz
 2. Nika

  „Dla nas ten dokument jest przede wszystkim dowodem na to, jak wielokrotne nowelizowanie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wypaczyło jej pierwotne, systemowe założenia.”

  Szkoda, bo powinien być dowodem na to jak można kłamać i manipulować kłamstwem, jeśli jednak faktycznie jest jak Państwo piszą to oznacza, ze nie macie pojęcia o tym o czym piszecie.

  Odpowiedz
 3. SON "Podkarpacie"

  Odp. dla Darka i Niki
  1.Porównanie wsparcia z art.21 do art.26a uzasadniliśmy w piśmie przewodnim. Uważamy, że jest to uprawnione, gdyż ta sama przyczyna jaką jest ZATRUDNIENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RODZI DIAMETRALNIE RÓŻNE SKUTKI FINANSOWE – vide ulga (zmniejszenie wpłat na pfron) przy zatrudnieniu osoby na wózku wynosi obecnie ok. 6600 zł/etat/mc, zaś dofinansowanie z tego tytułu 1800 zł/etat/mc. Przy zatrudnieniu ON ze stopniem lekkim: ulga = 1648 zł/etat/mc, zaś dofinansowanie 450 zl/etat/mc.
  Tak wysokie ulgi przysługują nawet wówczas gdy ON-pracownik jest na chorobowym i nie trzeba doń prawie żadnych wniosków, dokumentów itp. DLATEGO UWAŻAMY, ŻE TAKIE SAMO WSPARCIE I NA TAKICH SAMYCH WARUNKACH WINNY UZYSKIWAĆ FIRMY PEŁNIĄCE NA RZECZ ON-PRACOWNIKÓW FUNKCJE SPOŁECZNE.

  2. Firma z RO by uzyskać dofinansowanie musi zatrudnić ON i dostosować jej otoczenie pracy stosownie do schorzenia takiej osoby. ZPChr, by uzyskać dofinansowanie takich ON musi zatrudniać minimum 50% stanu zatrudnienia, w pełni dostosować wszystkie obiekty i stanowiska pracy, zapewnić opiekę med. – rehab. oraz finansowanie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, a także pomoc socjalną oraz działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zawodowych najsłabszych ON – SĄ TO TZW. FUNKCJE SPOŁECZNE.

  3. Tworzenie ZFRON – aby zatrzymać 60% zaliczki, ZPChr musi najpierw utworzyć stanowisko pracy, później go utrzymać i wypłacić wynagrodzenie czyli ŚRODKI TE TRZEBA WPIERW SAMEMU WYTWORZYĆ.

  4. Wydatkowanie środków zfron odbywa się nie tylko z uwzgl. limitu de minimis, ale i na ściśle określone wydatki co kontrolują Urzędy Kontroli Skarbowej. Naganne wydatkowanie obarczone jest b. wysokimi karami.

  5. Na opinię Niki spuszczamy zasłonę milczenia.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...