Trzeba zachęcić osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy – apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Prezesa PFRON

list1-150x150Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało list do Roberta Kwiatkowskiego, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczący zachęt dla osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy w firmach pełniących na ich rzecz funkcje społeczne, gwarantujące im pracę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.

Stowarzyszenie zwraca w nim uwagę na szereg czynników będących przyczyną niechęci osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Wymienia wśród nich m.in. tzw. pułapkę rentową czy niezrozumienie ze strony potencjalnych współpracowników z rynku otwartego zazdrosnych o przywileje dotyczące czasu pracy i pobieranie renty. Zdaniem SON „Podkarpacie” czynniki te odpychają osoby niepełnosprawne od rynku pracy, w związku z czym zwraca się ono z prośbą o opracowanie przez PFRON algorytmu z wykazem, ile tracą osoby niepełnosprawne nie podejmując pracy i ile mogą zyskać podejmując pracę w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy.

Stowarzyszenie zauważa ponadto, że zakłady pracy chronionej, zapewniające osobom niepełnosprawnym dobre warunki pracy, powinny być szczególnie wspierane przez Fundusz i państwo. PFRON tymczasem największe wsparcie kieruje do firm z otwartego rynku, podczas gdy firmy z rynku chronionego są znacząco dyskryminowane, co przekłada się utratę miejsc pracy przez najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne.

Poniżej, za zgodą SON „Podkarpacie”, publikujemy całą treść listu do Prezesa PFRON.

SON-p.prezes PFRON o f-społecznych_001

SON-p.prezes PFRON o f-społecznych_002

SON-p.prezes PFRON o f-społecznych_003

2 myśli nt. „Trzeba zachęcić osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy – apel Stowarzyszenia „Podkarpacie” do Prezesa PFRON

  1. MW

    Opinia generalnie na plus za inicjatywę i w 90% trafne uwagi, choć trochę bym punkty „dlaczego nie pracują” poprzestawiał kolejnością oraz dodał, że rynek otwarty sam w sobie nie jest zły, tylko niech gwarantuje przynajmniej część tego jak ZPCH, które tez maja ograniczone do pewnego stopnia grupy docelowe (tzn. mgr, po wielu trudach idąc pod prąd niepełnosprawności, chyba jednak lepiej by się czuł na szerokim świecie robiąc coś czego się uczył, mając jakieś wsparcie z tyt. niep., a nie w ZPChu) 😉

  2. www.zeronapfron.pl

    pułapka rentowa to koszmar. A jak jeszcze będzie oZUSowana umowa o dzieło na której można dorabiać bez żadnych ograniczeń to sytuacja jeszcze się pogorszy. Znowu kombinowanie i wystawianie rachunków na żonę aby nie przekroczyć limitów itp? Jestem za wspieraniem zatrudnienia ON na otwartym rynku pracy i promowanie zatrudnienia na zasadzie TELEPRACY !!! Telepraca strasznie kuleje u nas w Polsce. Zakłady Pracy Chronionej to często tzw. getta jak określają to sami ON. Dopieszczany powinien być otwarty rynek pracy. I duże bonusy np: dla dużych firm, które zatrudniają pow. 250 osób i utrzymują poziom wpłat na PFRON = 0 przez okres np: conajmniej 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...