Dwa różne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Policji?

policja4Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi obecnie rozmowy z Policją mające na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnoprawnych w administracji i służbie publicznej. Współpraca Funduszu z Policją przed laty nie przyniosła jednak zadowalających  rezultatów, o czym pisaliśmy niedawno na łamach WatchDogPfron  (zobacz: Współpraca PFRON-u z Policją przed laty okazała się porażką. Czy czeka nas powtórka z historii?). Po zakończeniu programów większość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach zawartego między Policją a PFRON-em porozumienia straciło pracę. W związku z tym postanowiliśmy zwrócić się do Policji z pytaniem, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się dynamika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zapytaliśmy także, ile osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zatrudnia obecnie Policja oraz czy w najbliższym czasie przewiduje zwiększenie stanu zatrudnienia takich osób. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że na przestrzeni ostatnich  lat miały miejsce spore wahania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Policji.

Najbardziej zadziwiający jest jednak fakt, że Policja podaje dwa różne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z zamieszczonego poniższego pisma wynika bowiem, że Policja osiąga wymagany w ustawie o rehabilitacji wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – takie osoby stanowią obecnie 6,78% ogółu jej pracowników. Otwierając natomiast jakiekolwiek ogłoszenie Policji o naborze, w każdym z nich można znaleźć dopisek: „W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%”. W tej sytuacji rodzi się pytanie: skąd wynika taka rozbieżność informacji?

—————————————————————————————————————————————

Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi na dzień 1 stycznia 2017 r. w Policji zatrudnionych było 1698 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, co stanowi 6,78% ogółu pracowników Policji.
Policja od połowy lat dziewięćdziesiątych uczestniczy w działaniach w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni lat Policja uczestniczyła w programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”. Dzięki temu utworzono około 2000 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie całego kraju. Warto również wymienić udział Komendy Głównej Policji w projekcie, zrealizowanym we współpracy z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.
Warto podkreślić, iż jednostki organizacyjne Policji stale podejmują działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Należą do nich:

  • umieszczanie w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej informacji zachęcającej osoby niepełnosprawne do składania ofert,
  • uczestniczenie w giełdach pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • współpraca z urzędami pracy w zakresie poszukiwania niepełnosprawnych kandydatów do pracy,
  • nauka języka migowego przez pracowników i funkcjonariuszy Policji,
  • ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szczególnie poprzez udzielanie urlopów szkoleniowych oraz zwolnień od pracy,
  • organizowanie staży absolwenckich,
  • uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach poświęconych problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W ostatnim czasie, Komendant Główny Policji został zaproszony do udziału w konsultacjach oraz do wzięcia udziału w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Dotychczas ocenie został poddany projekt procedur realizacji tegoż programu i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu Policji do programu.

Dynamika zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w latach 2000-2016 kształtowała się następująco (dane na dzień 1 stycznia danego roku):

zatrudnienie w Policji

z poważaniem

podkom. Dawid Marciniak
Zespół Prasowy
Wydziału Prasowo – Informacyjnego
Biura Komunikacji Społecznej
Komendy Głównej Policji

—————————————————————————————————————————————

Jedna myśl nt. „Dwa różne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Policji?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...