Archiwa kategorii: KRÓTKIE INFORMACJE

Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

conference

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na organizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

W związku z napływającymi komentarzami zawierającymi informacje obarczające inne osoby niepotwierdzonymi w toku postępowania sądowego zarzutami przypominamy, że redakcja nie publikuje komentarzy mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich (zobacz: Regulamin).

W nawiązaniu do naszego artykułu „Konkurs „Liderzy 25-lecia” – czytelnicy sygnalizują nieprawidłowości podczas głosowania” PFRON poinformował, że:

  • w dniach 5-6 września nie dokonano jakichkolwiek zmian informatycznych w strukturze ankiety; w szczególności nie zmieniono sposobu weryfikacji głosujących;
  • analiza wyników głosowania w kolejnych dniach nie wskazuje, aby w ostatnim dniu głosowania zaszły znaczące zmiany w jego wynikach, w szczególności w nagłym wywindowaniu pozycji któregoś z Laureatów spoza pierwszej dziesiątki;
  • do PFRON nie została zgłoszona w jakiejkolwiek formie (ustnej, mailowej, pisemnej) żadna skarga w tej kwestii.

Z nieukrywaną radością przyjęliśmy deklarację PFRON-u dotyczącą rozpoczęcia publikowania przez Fundusz najważniejszych informacji o realizacji budżetu w zakresie ponoszonych wydatków. Celem powstania WatchDogPfron było dążenie do tego, by Fundusz publikował jak najwięcej informacji na temat swojego funkcjonowania, dlatego w pełni popieramy tę decyzję.

Redakcja WatchDogPfron

Dziękujemy Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia w artykule pt.  „Sportowe sprawozdanie” z planu wydatków PFRON informacji o strukturze wydatków bieżących PFRON, zamieszczonej w „Raporcie z analizy stanu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Wspomniany artykuł został uzupełniony o odsyłacz do tej pozycji.

Redakcja WatchDogPfron