W nawiązaniu do naszego artykułu „Konkurs „Liderzy 25-lecia” – czytelnicy sygnalizują nieprawidłowości podczas głosowania” PFRON poinformował, że:

  • w dniach 5-6 września nie dokonano jakichkolwiek zmian informatycznych w strukturze ankiety; w szczególności nie zmieniono sposobu weryfikacji głosujących;
  • analiza wyników głosowania w kolejnych dniach nie wskazuje, aby w ostatnim dniu głosowania zaszły znaczące zmiany w jego wynikach, w szczególności w nagłym wywindowaniu pozycji któregoś z Laureatów spoza pierwszej dziesiątki;
  • do PFRON nie została zgłoszona w jakiejkolwiek formie (ustnej, mailowej, pisemnej) żadna skarga w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...