Dziękujemy Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia w artykule pt.  „Sportowe sprawozdanie” z planu wydatków PFRON informacji o strukturze wydatków bieżących PFRON, zamieszczonej w „Raporcie z analizy stanu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Wspomniany artykuł został uzupełniony o odsyłacz do tej pozycji.

Redakcja WatchDogPfron

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...