Konferencja naukowa z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

conference

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza na organizowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Konwencji i wyznaczenie priorytetów na przyszłość.

Konferencja odbędzie się 27 października 2017 r. na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w budynku Centrum Transferu Wiedzy (sala CTW – 408), Aleje Racławickie 14 w Lublinie.

W jej ramach odbędą się dwa panele:

1. Dostępność przestrzeni publicznej i projektowanie uniwersalne,

2. Kariera zawodowa osób niepełnosprawnych oraz kompleksowe podejście do rehabilitacji.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 Więcej informacji: Kliknij

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...