Za nami pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin

okragly28 września odbyło się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. oceny sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (zobacz: Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów). Punktem wyjścia prac zespoły jest 21 postulatów, które środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów złożyło Premier Beacie Szydło wiosną 2016 roku.

Pracom zespołu przewodniczyć będzie Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego zespołu pełnił będzie Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Minerstwie Zdrowia. Drugą wiceprzewodniczącą została Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji.

michalkiewicz

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podczas pierwszego posiedzenia ustalono harmonogram dalszych prac oraz tematy, którymi w trakcie najbliższych posiedzeń zespół będzie się zajmował. Zespół ma spotykać się raz w miesiącu. Datę najbliższego spotkania wyznaczono na 26 października.

„26 października będziemy dyskutować o działalności ustawodawczej Sejmu w zakresie zgłaszanych postulatów. W tej chwili w Sejmie są procedowane ustawy – jedna dotycząca finansowania edukacji dzieci niepełnosprawnych, dwie dotyczące opiekunów osób niepełnosprawnych. W listopadzie chcemy zająć się edukacją i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. W grudniu, razem z Głównym Urzędem Statystycznym, będziemy przygotowywać diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych. W styczniu zajmiemy się dostępem do świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz do zaopatrzenia medycznego” – podkreślił Krzysztof Michałkiewicz.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapowiedział także, że jednym z efektów prac zespołu będzie raport na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który rząd ma otrzymać jesienią 2017 roku.

Od kolejnego posiedzenia w spotkaniach zespołu mają brać udział zaproszeni przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych oraz eksperci. Ich skład ma być dobierany w zależności od tematów posiedzeń. Krzysztof Michałkiewicz zadeklarował jednak, że kolejne spotkania będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli środowiska.

Iza Rutkowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...