Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

obietnicaNa początku maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało powstanie międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w skład którego wejdą przedstawiciele resortu rodziny, zdrowia i edukacji. Celem zespołu – jak podkreśla MRPiPS – będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań wsparcia niepełnosprawnych od momentu urodzenia, aż po starość. Integracja działań ma pozwolić na zbudowanie spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, którzy często muszą rezygnować z pracy, by zająć się bliskim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w polu zainteresowania zespołu mają znaleźć się osoby niepełnosprawne bez podziału na wiek, typ czy stopień niepełnosprawności, a także ich rodziny.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych postulują zmiany

Zespół ma zacząć prace od spotkań z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, co będzie miało na celu ustalenie ich potrzeb i oczekiwań. Część postulatów środowiska osób niepełnosprawnych została przedstawiona przez Społeczność Ogólnopolską – Rodziców Osób Niepełnosprawnych, podczas manifestacji przed kancelarią premiera, która odbyła się 5 maja w związku z Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych (zobacz: postulaty RON oraz petycja RON do premier Beaty Szydło). Wśród 21 postulatów znalazły się m.in.:

 • ujednolicenie systemu orzecznictwa;
 • deinstytucjonalizacja wsparcia osób niepełnosprawnych na rzecz usług świadczonych na poziomie lokalnego środowiska;
 • utworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych oraz usług opiekuńczych;
 • uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji i terapii;
 • zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia;
 • usprawnienie systemu finansowania likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, pozyskiwania wyrobów medycznych, leków podtrzymujących życie, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i środków pomocniczych;
 • podwyższenie kwoty renty socjalnej z 84% do 100% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, tj. z 741,35 zł (brutto) do 882,56 zł (brutto). Docelowo kwota renty socjalnej dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, niezdolnej do samodzielnej egzystencji wynosiłaby równowartości kwoty minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa z osobą niepełnosprawną;
 • zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego (dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 208,67 zł, zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł);
 • prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego faktycznego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Środowisko o pomyśle utworzenia zespołu ds. osób niepełnosprawnych

Organizatorzy manifestacji przed kancelarią premiera i twórcy postulatów – Rodzice Osób Niepełnosprawnych – dość powściągliwie odnoszą się do pomysłu powstania zespołu ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. „Do faktu powołania międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych podchodzimy bardzo ostrożnie, choć nie bez pewnej dozy optymizmu. Już wcześniej docierały do nas sygnały, że obecny rząd planuje modyfikację modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami (co uważamy za krok słuszny i niezbędny). Jeśli tak jest faktycznie, to formuła zespołu międzyresortowego z szerokim udziałem strony społecznej jest tą właściwą” – zaznacza Maria Królikowska, przedstawicielka Rodziców Osób Niepełnosprawnych. „W postulatach reprezentowanej przez nas części środowiska osób niepełnosprawnych, w których kreślimy szkic oczekiwanego modelu wsparcia, to osoba z niepełnosprawnością jest głównym podmiotem i beneficjentem systemu, który jak postulujemy, winien zapewniać jej pełną autonomię i niezależność (także ekonomiczną) oraz dostęp do instrumentów wsparcia (w tym, kiedy to możliwe – do pracy chronionej) na poziomie umożliwiającym prowadzenie przez nie możliwie niezależnego i samodzielnego życia w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że prace rządu pójdą w tym kierunku” – dodaje.

Co na to rząd?

Rząd zapewnia, że obietnice środowiska osób niepełnosprawnych zostaną zrealizowane, jednak trzeba będzie na to trochę zaczekać. Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreślił, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są dla rządu priorytetem. W specjalnym liście wystosowanym 5 maja z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zaznaczył: „Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych deklaruję podejmowanie dalszych działań na rzecz pełnego włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało z kolei, że obecnie prowadzone są analizy kolejnych zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów. Na początku roku w tym celu został powołany wewnątrzresortowy Zespół do Spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest analiza obecnych rozwiązań oraz przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że różnicowanie wysokości świadczeń dla opiekunów od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niekonstytucyjne.

5 maja w związku Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obietnice wobec osób niepełnosprawnych złożył także Robert Kwiatkowski, nowo powołany prezes zarządu PFRON (zobacz: Ważne oświadczenie programowe nowego prezesa zarządu PFRON Pana Roberta Kwiatkowskiego). W swoim oświadczeniu zapewnił, że Fundusz będzie wspierał realizację zasad zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Redakcja WatchDogPfron z zainteresowaniem przyjmuje zarówno deklaracje Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, jak i prezesa PFRON. Doświadczenie podpowiada jednak, że do obietnic polityków należy podchodzić ostrożnie.

Iza Rutkowska

6 myśli nt. „Powstanie międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 1. Realista

  Kolejne obietnice bez pokrycia. Dobrze, że od kłamstwa nie rośnie nos, bo niektórzy politycy mieliby naprawdę dłuuuugi…

  Odpowiedz
 2. Barbara

  Jeśli komuś się chce coś dać, to się to robi. … W innym przypadku tworzy sie zespoły, które „intensywnie” będą pracowały 4 lata i nic z tego nie będzie..

  Odpowiedz
 3. andrzej 2015

  „Rząd zapewnia, że obietnice środowiska osób niepełnosprawnych zostaną zrealizowane, jednak trzeba będzie na to trochę zaczekać” – Minister Rafalska nie precyzuje czy to „trochę” oznacza do końca roku czy do końca kadencji. Obawiam się, ze Realista i Barbara mają rację – powołano zespół w celu przeciągnięcia prac nad projektem ustawy.

  Odpowiedz
 4. Iwona Hartwich

  A mnie się wydaje że jak będziemy dzielnymi rodzicami którzy biorą aktywny udziała w protestach . To osiągniemy wiele w kwestii świadczeń
  i pomocy dla ON

  Odpowiedz
 5. matka - ku rozwadze

  Co z matkami dzieci niepełnosprawnych które zostały wdowami . Na dzień dzisiejszy taka matka – wdowa jak i wszystkie inne matki ma prawo do renty rodzinnej która wynosi 80 % renty- emerytury zmarłego męża i ojca . Jeżeli jednak opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym od dzieciństwa ZUS przyznaje tak jak i wszystkim innym matką z zdrowymi dziećmi kolejne 5 % daje to w sumie 85 % świadczeń zmarłego do RÓWNEGO PODZIAŁU . Zakładając optymistycznie że zmarli mężowie przed śmiercią uzyskiwali świadczenia ZUS na poziomie 1800 zł netto Matka z dzieckiem niepełnosprawnym uzyskuje świadczenia na poziomie ok. 1530 zł …Ta kwota jest jednak prawnie dzielona po połowie wtedy matka dziecka niepełnosprawnego do końca swojego życia zostaje z świadczeniami na poziomie ok. 780 zł /m / a nie jak to ma miejsce przy osieroconych ale zdrowych dzieciach …jedynie do ich pełnoletności czy usamodzielnienia / PYTAM czy matki – wdowy które całe swoje życie opiekują się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi … czasami już dorosłymi zostały przez ustawodawców UKARANE czy to może tak w ramach oszczędności państwa na ludziach słabszych bo NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECIACH i ich OPIEKUNACH ….Dodam że ZUS te prawnie podzieloną rentę rodzinną ……czyli połowę wyliczonej renty- emerytury po zmarłym ojcu dokłada do renty socjalnej osieroconego niepełnosprawnego dziecka …..i dobrze ale CO Z MATKAMI i ŻONAMI których dochody zostały w tym momencie zaniżone poniżej minimum SOCJALNEGO …..PYTAM JESZCE RAZ CZY TO ŚWIADOME KARANIE MATEK za TO ŻE URODZIŁY i OPIEKUJĄ się całe swoje życie NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM … czy to bezmyślność ustawodawców bo tylko matki niepełnosprawnych dzieci w przeciwieństwie do matek zdrowych dzieci które bardzo często mimo iż została im przyznana renta rodzinna nadal pracują wiec uzyskują dodatkowe dochody za to matki opiekunki niepełnosprawnych dzieci muszą do końca swojego życia DZIELIĆ SIĘ wypracowanymi świadczeniami swoich zmarłych mężów …. ojców dzieci niepełnosprawnych .Warto by ustawodawcy zastanowili się nad TYMI NIESPRAWIEDLIWYMI PODZIAŁAMI .Ja jak i tysiące innych owdowiałych żon ….i matek dzieci niepełnosprawnych nie jesteśmy żonami GORSZEGO GATUNKU czy POZA GATUNKIEM …ale TAK NAS WŁAŚNIE POTRAKTOWAŁ USTAWODAWCA !! MATKI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZOSTAŁY POZBAWIONE PRAWA DO PEŁNEJ RENTY RODZINNEJ PO ZMARŁYM MĘŻU takie PRAWO ZACHOWAŁY JEDYNIE WDOWY -MATKI – ŻONY ZDROWYCH DZIECI czy …….TO KARA ???

  Odpowiedz
 6. biały murzyn

  byłam na proteście przed Sejmem
  PIS obiecywał i NIC opiekunowie osób starszych mimo wyroku Trybunału = różnicowanie====jest niekonstytucyjne I co
  potrafią w nocy debatować jak coś jest ważne
  ale my nie jesteśmy dla nich ważni ,bez pomocy krócej żyjemy Zus się cieszy
  Ale to świadczy,o klasie rządzących DUŻO ZDROWIA życzę

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...