Teresa Hernik pełniącą obowiązki zastępcy prezesa zarządu PFRON

Teresa Hernik prezes PFRON28 kwietnia 2016 roku Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, powierzyła Teresie Hernik pełnienie obowiązków zastępcy prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ds. programowych.

Do 14 stycznia 2016 roku Teresa Hernik pełniła funkcję prezesa zarządu PFRON (zobacz: Teresa Hernik odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON). Następnego dnia premier Beata Szydło powierzyła jej pełnienie obowiązków prezesa zarządu Funduszu, którą to funkcję Teresa Hernik pełniła do 27 kwietnia 2016 r. Tego dnia stanowisko prezesa objął bowiem Robert Kwiatkowski (zobacz: Robert Kwiatkowski prezesem zarządu PFRON).

Teresa Hernik jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego w Białymstoku. W swej dotychczasowej karierze zawodowej zarządzała jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. w latach 2005-2007 pełniła funkcję Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 2010-2014 pełniła stanowisko dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2010 r. została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Źródło: PFRON

 

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...