Teresa Hernik odwołana ze stanowiska Prezesa Zarządu PFRON

Teresa Hernik prezes PFRON214 stycznia 2016 roku Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, odwołała Teresę Hernik ze stanowiska Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie z dniem 15 stycznia Beata Szydło powierzyła Teresie Hernik pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Źródło: PFRON

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...