Robert Kwiatkowski prezesem zarządu PFRON

prezes27 kwietnia 2016 roku Robert Kwiatkowski został powołany na stanowisko prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zobacz: Robert Kwiatkowski wygrał konkurs na prezesa zarządu PFRON). Zastąpił na tym stanowisku Teresę Hernik. Akt powołania wręczyła mu Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Robert Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Obronności Państwa w Akademii Obrony Narodowej. Od 1990 r. związany z warszawskim samorządem. W latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Był wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Robert KwiatkowskiNa zdjęciu od lewej: Robert Kwiatkowski – prezes PFRON, Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Krzysztof Michałkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...