Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności

zespół2 lutego Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Do jego zadań należeć będzie:
– dokonanie analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania,
– opracowanie założeń i projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy,
– opiniowanie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy wypracowanych w ramach działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zobacz także: Program Wiedza Edukacja Rozwój może zamrozić na najbliższe lata reformę systemu orzecznictwa).

Na czele Zespołu stanie przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W jego skład wejdą zaś przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji narodowej, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, a także  KRUS-u i ZUS-u.

Do udziału w pracach Zespołu przewodniczący będzie mógł zapraszać przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ekspertów.

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy odbędzie się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia o powołaniu zespołu, czyli do 4 marca. Zespół ma zakończyć swoje prace najpóźniej do 31 marca 2018 r.

Iza Rutkowska


Źródło: BIP Rady Ministrów

 

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...