Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

Czy będą kary finansowe dla kierowników urzędów centralnych?

w urzędzieŻadne z ministerstw nie osiąga 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – wynika z informacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Przyznał on, że nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, która miała pomóc w zwiększaniu tego wskaźnika, nie przyniosła rezultatów, ale „jest progres”. Tymczasem profesor Irena Lipowicz, dotychczasowa Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskuje o wprowadzenie kar pieniężnych dla kierowników instytucji centralnych, w których nie pracuje odpowiednia liczba osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

WHO: Poprawa stanu zdrowia osób z niepełnosprawnością szansą na zatrudnienie

WHOLepszy stan zdrowia, poprzez poprawę dostępu osób z niepełnosprawnością do świadczeń zdrowotnych, jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia ich uczestnictwo i pozytywne osiągnięcia w takich obszarach, jak m.in. zatrudnienie, edukacja czy życie publiczne – takie wnioski płyną z projektu Globalnego Planu Działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz niepełnosprawności na lata 2014-2021.
Diagnoza globalnej sytuacji osób z niepełnosprawnością w ocenie autorów planu nie wypadła korzystnie. Dlatego zaproponowali szereg rozwiązań, które mają ją poprawić. Czytaj dalej

Pracujące osoby z niepełnosprawnością – nie tylko BAEL i SODiR

praca sourceBadanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL i System Obsługi Dofinansowań i Refundacji – SODiR to dwa główne źródła informacji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością. Dzięki nim możemy się dowiedzieć jaki jest poziom aktywizacji zawodowej i zatrudnienia tych osób w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że dane z nich są niepełne – jeden wskaźnik jest mało precyzyjny, drugi dotyczy tylko wycinka populacji. Oprócz tych dwóch źródeł istnieje jednak jeszcze kilka opracowań, z których można czerpać informacje o sytuacji osób z niepełnosprawnością. Prezentujemy omówienie najważniejszych z nich. Czytaj dalej

PUŁAPKA SYSTEMU REHABILITACJI

boxZ pozoru nudny wykres, bez strzelistych wzlotów krzywej i pozbawiony nagłych spadków, pokazuje w gruncie rzeczy dramatyczną prawdę: w obszarze subsydiowanego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością od lat państwo polskie drepcze w miejscu. I nie może być inaczej. Pamiętajmy przy tym, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do najniższych w Europie.

Czytaj dalej

Apel w sprawie kart parkingowych dla niepełnosprawnych ruchowo

2014-04-03 17-06-38Wraz z 1 lipca upłynął termin ważności „starych” kart parkingowych, wydawanych osobom z ograniczoną sprawnością ruchową. Niestety, wiele osób niepełnosprawnych nie uzyskało jeszcze nowych kart. Powodem jest nieznajomość prawa lub zwykła opieszałość zainteresowanych, ale najczęściej winne są bardzo długie terminy oczekiwania na wizytę w komisji ds. orzekania o niepełnosprawności. Czytaj dalej