Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

ŚWIAT NAUKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – RAZEM NAD REFORMĄ SYSTEMU

ruin-368201_1920Od kilku lat w środowisku osób niepełnosprawnych pojawiają się głosy o potrzebie reformy systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dostrzegają ją także rządzący, skoro prominentna osoba w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dyr. Alina Wójtowicz – Pomierna pisze, że środowisko osób niepełnosprawnych coraz częściej artykułuje swoje niezadowolenie, wynikające jej zdaniem zarówno „z rozmiaru, zakresu i jakości wsparcia, jak i z negatywnej oceny jego efektywności, rozumianej jako relacja nakładów do uzyskanych rezultatów”.* Również środowisko naukowe wielokrotnie zabierało w tej sprawie głos. Czytaj dalej

Krytycznie o propozycjach POPON-u

paragrafy disW zgłoszonych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dziewięciu propozycjach zmian w ustawie o rehabilitacji trudno dopatrzyć się wspólnego mianownika, jakim byłaby głębsza refleksja, czy wręcz troska wobec potrzeb osób niepełnosprawnych. Cóż, POPON to organizacja ludzi biznesu, więc nie dziwi, że większość postulatów ma celu zwiększenie dopłat dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością przy równoczesnym zmniejszeniu ich obowiązków wobec tej grupy pracowników. Czytaj dalej

I znów bieg na przełaj – kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji?

camelMożna odnieść wrażenie, że sprawy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych podlegają ciągłej reformie. W mijającej kadencji ustawa o rehabilitacji zmieniana była dziewięciokrotnie. Tymczasem Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych wrzuca kolejny pakiet zmian, które ponoć miałby uchwalić kończący prace parlament. Czytaj dalej

O co chodzi w propozycjach POPON-u?

gearW ubiegły czwartek Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowała konferencję, na której przedstawiła propozycje zmiany systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dziewięć kluczowych propozycji ma stanowić istotę reformy systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

KIERUNEK REHABILITACJA – KOMPLEKSOWA I ZINTEGROWANA

zmianaOd kilku już lat europejskie organizacje osób niepełnosprawnych wzywają do poważnej zmiany w polityce społecznej dotyczącej zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Miałaby ona polegać przede wszystkim na traktowaniu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie tyle jako pomocy społecznej, ale jako inwestycji państwa i społeczeństwa w osobę niepełnosprawną, w jej poziom sprawności społecznej i osobistej, a zwłaszcza w zdolności do podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej, a tym samym do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Czytaj dalej

Gminy na cenzurowanym

zjazdMimo że osoby niepełnosprawne z obszarów wiejskich uzyskują wsparcie finansowe na podobnym poziomie, jak ogół niepełnosprawnych w Polsce, gminy na terenach wiejskich nie wywiązują się w sposób wystarczający z zadań zleconych, na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Słaba działalność podstawowych samorządów nie stanowi wsparcia osób z niepełnosprawnością, lecz może być czynnikiem ich dalszego wykluczenia. Czytaj dalej