Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

PFRON prawdopodobnie zachowa osobowość prawną

Do Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji dotyczące zachowania osobowości prawnej przez PFRON, jeden złożyła grupa posłów PO, drugi – SLD. W czwartek odbyły się pierwsze czytania, a w piątek – głosowania. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Za skierowaniem propozycji PO było 438 posłów, 1 osoba głosowała przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Przekazanie do komisji projektu Sojuszu poparło 437 posłów, a 1 wstrzymał się od głosu. Czytaj dalej

Rehabilitacja zawodowa w Wielkiej Brytanii – obowiązuje zakaz dyskryminacji

UkPolityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością w Wielkiej Brytanii została zreformowana w latach 90. Za główne priorytety uznano rehabilitację zawodową, indywidualne potrzeby i profesjonalne usługi. Zaczęto wprowadzać programy związane z aktywizacją zawodową, oferujące np. pomoc indywidualnego doradcy czy próbne okresy pracy niepłatnej i płatnej, wykonywanej w wymiarze połowy etatu. Wprowadzono też obowiązujący wszystkich pracodawców zakaz dyskryminacji. Czytaj dalej

Orzecznictwo o niepełnosprawności – co dalej?

orzecznictwoW Polsce nie ma optymalnej metody orzekania o niepełnosprawności. Brakuje też metod i instytucji realizujących kompleksowy proces rehabilitacji, w szczególności zawodowej. W praktyce osoba z orzeczoną niepełnosprawnością nie jest objęta żadnym systemem rehabilitacji, bo za taki trudno przecież uznać dominujący model subsydiów płacowych ułatwiających zdobycie pracy.
Czytaj dalej

Prezesi spółdzielni inwalidów i niewidomych: grozi nam zamknięcie działalności

DSCN1084Wracamy do tematu spółdzielczości osób niepełnosprawnych. Jak pisaliśmy w artykule „Powolna agonia spółdzielni inwalidów”, od lat 90. liczba tego rodzaju podmiotów gospodarczych systematycznie spada, a tym samym znikają bezpieczne i trwałe miejsca pracy dla najciężej poszkodowanych osób z niepełnosprawnością. Prezentujemy głos prezesów spółdzielni, którzy nie ukrywają, że z roku na rok jest im coraz trudniej utrzymać się na rynku.

Agonii spółdzielni biernie przygląda się państwo, nie proponując żadnych działań, które zmierzałyby do ochrony miejsc pracy w spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach niewidomych. Dlatego Fundacja WatchDogPfron, jako organizacja stojąca na straży działania władz w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, skieruje do PFRON-u zapytanie o możliwość ochrony istniejących miejsc pracy w tym sektorze przez wsparcie procesu restrukturyzacji i pomocy finansowej zarówno dla całego sektora spółdzielczości, jak i poszczególnych spółdzielni zagrożonych upadłością lub kryzysem ekonomicznym.
Czytaj dalej

Sądowy spór z PFRON-em o udostępnienie informacji publicznej

black dog20 czerwca skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej. Jednocześnie wnieśliśmy o zobowiązanie PFRON-u do jej udostępnienia. Wprawdzie PFRON udostępnił nam dane z systemu obsługi dofinansowań, ale były one niepełne.

Odmówiono nam podania liczby etatów dofinansowanych z PFRON-u oraz – powołując się na ochronę danych osobowych – „wyiksowano” nazwy 16 590 firm – beneficjentów systemu.
Czytaj dalej