Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

ZAPYTALIŚMY PFRON: Jakie firmy otrzymały dofinansowanie w latach 2010 i 2013?
W jakiej wysokości?

black dog25 marca zwróciliśmy się do PFRON-u z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wszystkich pracodawców ZPCh-ów oraz otwartego rynku pracy, którzy otrzymali miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dwa okresy: styczeń–grudzień 2010 r. oraz styczeń–grudzień 2013 r. Fundusz odmówił nam podania danych, powołując się na ochronę danych osobowych i tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponieważ uważamy, że wnioskowane informacje nie podlegają wyłączeniu z jawności, 23 kwietnia odwołaliśmy się od tej decyzji. Po ponad dwóch tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź Funduszu – niestety niepełną, dlatego sprawa nie jest jeszcze zakończona.

20 czerwca skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznej. Jednocześnie wnieśliśmy o zobowiązanie PFRON-u do jej udostępnienia. Rozprawa odbędzie się 5 grudnia.

Prośba o informację publiczną, 25 marca 2014 r.
Powiadomienie z PFRON-u, 9 kwietnia 2014 r.
Odwołanie od odmowy PFRON-u, 23 kwietnia 2014 r.
Odpowiedź PFRON-u, 8 maja 2014 r.