Lista 955 organizacji pozarządowych, które w latach 2008-2015 pobierały środki z PFRON

ngoJakiś czas temu na łamach WatchDogPfron opublikowaliśmy listę 50 organizacji pozarządowych (NGO), które w latach 2008-2015 otrzymały największe dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Temat ten wzbudził wśród Was sporo emocji. Na prośbę zainteresowanych Czytelników publikujemy pełne zestawienie organizacji pozarządowych, które w latach 2008-2015 pobierały środki z Funduszu, wraz z przyznaną im łączną kwotą dofinansowania.

 

Liczba NGO według otrzymanych środków z PFRON za lata 2008-2015

 Środki otrzymane z PFRON Liczba NGO  Kwota otrzymanych środków (w zł)
powyżej 10 mln zł 20 391 995 183,22
>= 5 mln zł i < 10 mln zł 28 170 432 139,75
>= 1 mln zł i < 5 mln zł 263 581 955 891,97
>= 500 tys. zł i < w 1 mln zł 130 95 945 580,37
>= 100 tys. zł i < 500 tys. zł 247 62 307 765,81
poniżej 100 tys. zł 267 13 042 172,57
Razem 955 1 315 678 733,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.


NGO według otrzymanych środków z PFRON w latach 2008-2015

Lp. Nazwa NGO Suma z wypłat w latach 2008-2015 (w zł)
1 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR 53 646 767,92
2 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 35 971 524,02
3 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI 30 253 752,47
4 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI W LASKACH 27 964 716,67
5 FUNDACJA AKTYWIZACJA 20 782 474,90
6 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS” 20 378 369,51
7 TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM WARSZAWA 18 759 226,55
8 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ W ŁODZI 18 753 866,18
9 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KROK ZA KROKIEM 18 141 011,78
10 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 25 790 462,86
11 OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA 14 804 497,42
12 FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA 13 351 423,40
13 FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH 13 298 260,22
14 FUNDACJA FUGA-MUNDI  LUBLIN 13 074 732,11
15 MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11 943 449,39
16 PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 11 908 424,69
17 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ „OSTOJA” 11 411 721,09
18 STOWARZYSZENIE „OTWARTE DRZWI” 10 874 336,70
19 FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO 10 786 488,01
20 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY WARSZAWA 10 099 677,33
21 POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI 9 440 190,99
22 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE 8 028 755,48
23 FUNDACJA SYNAPSIS 7 641 219,68
24 WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 137 575,94
25 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO W LUBLINIE 6 952 910,15
26 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAROSŁAWIU 6 889 048,97
27 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ ŁÓDZKI 6 616 020,47
28 STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH „WSPÓLNY ŚWIAT” 6 592 800,47
29 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDAŃSKU 6 426 653,39
30 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – OKRĘG ŚLĄSKI 6 304 112,26
31 FUNDACJA „DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM” 6 276 498,89
32 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE MAGNUM BONUM 5 873 437,04
33 STOWARZYSZENIE NA TAK 5 840 611,62
34 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM 5 691 460,74
35 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM „DALEJ RAZEM” 5 667 815,09
36 FUNDACJA „POMOCNA RĘKA” 5 584 868,67
37 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 5 523 172,08
38 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD GŁÓWNY 5 375 007,27
39 WSPÓLNOTA ROBOCZA ZWIĄZKÓW ORGANIZACJI SOCJALNYCH WRZOS 5 370 077,58
40 JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA 5 352 920,61
41 FUNDACJA POMOCY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SCOLAR 5 340 169,93
42 STOWARZYSZENIE „ŚRODOWISKO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH EKO SALUS” 5 337 678,57
43 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 335 576,99
44 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI”SPOZA” 5 284 045,13
45 FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO” 5 214 802,24
46 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU O/KIELCE 5 214 745,83
47 FUNDACJA INICJATYW NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 5 099 731,25
48 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEJ KONIKU” 5 020 232,42
49 ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 4 791 137,85
50 CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ 4 700 493,60
51 POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 638 133,97
52 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GIŻYCKU 4 478 139,65
53 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE 4 448 507,02
54 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KIELCACH 4 426 879,17
55 POLSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 4 895 247,89
56 FUNDACJA „NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ” 4 366 131,31
57 ZWIĄZEK KULTURY FIZYCZNEJ „OLIMP” 4 343 140,47
58 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM „SEZAM” 4 216 827,34
59 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH „WRÓĆ” 4 200 904,45
60 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 4 196 510,96
61 CISI PRACOWNICY KRZYŻA 4 119 671,53
62 STOWARZYSZENIE CENTRUM NIEZALEŻNEGO ŻYCIA 4 079 040,20
63 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W ŁODZI 4 007 210,87
64 WARSZAWSKIE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 3 986 821,75
65 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI 3 936 754,92
66 FUNDACJA TUS 3 930 215,23
67 STOWARZYSZENIE  SPORTOWO – REHABILITACYJNE „START” 3 897 831,02
68 ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 887 374,64
69 ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM 3 793 206,05
70 KLUB SPORTOWY INWALIDÓW „START” 3 774 750,66
71 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 3 733 176,49
72 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KAMIENIU POMORSKIM 3 729 276,89
73 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 3 710 014,39
74 KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 707 757,34
75 POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ 3 704 779,97
76 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SKARSZEWACH 3 693 390,48
77 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM DELTA 3 657 960,63
78 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH „NIEBIESKI PARASOL” W OLSZTYNIE 3 650 961,04
79 CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 3 583 680,16
80 MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA W GIŻYCKU 3 581 771,12
81 CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ 3 578 737,90
82 FUNDACJA INTEGRACJA 3 540 358,89
83 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY TITUM 3 526 543,97
84 KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH 3 510 156,62
85 KATOWICKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KALEKIM (NIEPEŁNOSPRAWNYM) 3 501 256,20
86 POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM „ECHO” 3 497 763,41
87 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KOSZALINIE 3 476 144,52
88 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ „AMAZONKI” 3 473 613,64
89 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO” 3 453 269,47
90 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO „TĘCZA” 3 445 000,60
91 PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PODKARPACIE” 3 394 464,83
92 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „AMI” 3 366 837,20
93 STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ 3 348 230,14
94 POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 305 794,00
95 STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE 3 278 683,64
96 WARMIŃSKO – MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 246 513,13
97 FUNDACJA POCIECHOM 3 231 291,00
98 FUNDACJA „UŚMIECH DZIECKA” 3 159 733,41
99 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KROŚNIE 3 086 893,12
100 RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AUTYSTYCZNYCH „SOLIS RADIUS” W RZESZOWIE 3 085 728,44
101 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „OGNISKO” 3 074 318,15
102 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI 3 064 926,30
103 REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM 3 056 863,48
104 ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH 3 052 589,82
105 FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEI 3 042 864,88
106 FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FAZON” 3 007 122,31
107 CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 2 976 521,97
108 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AWF 2 945 428,22
109 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ 2 928 109,20
110 CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 2 892 143,08
111 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO „KLUCZ” 2 879 218,00
112 CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 2 859 514,61
113 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH 2 832 541,42
114 KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PODARUJ TROCHĘ SŁOŃCA” 2 813 048,90
115 KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 2 792 901,94
116 ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 2 783 111,00
117 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO SARON 2 761 996,76
118 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI 2 741 778,65
119 STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ W PILE 2 737 749,00
120 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH 2 729 497,28
121 FUNDACJA WIATRAK 2 721 488,05
122 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI 2 693 667,53
123 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU 2 679 105,37
124 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TĘCZA 2 662 494,25
125 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO 2 662 083,37
126 FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA „PODAJ DALEJ” 2 655 531,09
127 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZYSTAŃ” 2 637 190,77
128 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „TACY SAMI” 2 635 533,90
129 FUNDACJA AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 2 624 707,66
130 STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW 2 611 559,49
131 FUNDACJA PATMOS 2 611 383,64
132  STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM LARIX IMIENIA HENRYKA RUSZCZYCA 2 602 873,66
133 ZWIĄZEK ZAKŁADÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 2 584 022,72
134 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 2 567 186,67
135 ZRZESZENIE SPORTOWO- REHABILITACYJNE „START” 2 566 450,81
136 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG OPOLSKI 2 552 355,21
137 SPOŁECZNO – OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM „EDUKATOR” 2 536 876,17
138 STOWARZYSZENIE NA RZECZ HIPOTERAPII, KOREKCJI WAD POSTAWY I EKOLOGII „LAJKONIK” 2 522 462,81
139 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO – REHABILITACYJNA 3 739 257,61
140 FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2 490 334,05
141 STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU „NADZIEJA” 2 477 490,30
142 FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH „POMOC MALTAŃSKA” 2 463 240,93
143 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY HUMANITARNEJ IM. ŚW. ŁAZARZA – LAZARUS 2 435 258,01
144 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ZARZĄD GŁÓWNY W RABCE ZDRÓJ 2 401 729,62
145 FUNDACJA „POMOCNA DŁOŃ” 2 396 667,92
146 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI 2 393 742,33
147 DOROTKOWO FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ 2 359 642,28
148 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 2 346 037,49
149 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ELBLĄGU 2 338 653,79
150 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – OKRĘG ŁÓDZKI 2 323 357,80
151 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – OKRĘG WIELKOPOLSKI 2 320 086,98
152 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADAMI SŁUCHU USŁYSZEĆ ŚWIAT 2 312 848,68
153 FUNDACJA VIS MAIOR 2 297 715,71
154 FUNDACJA „ROZWÓJ-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 2 296 255,06
155 STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „HIPPOLAND” 2 250 657,00
156 ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI 2 228 874,10
157 KROK PO KROKU – FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU I ICH RODZIN 2 221 020,55
158 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „KOLOROWY ŚWIAT” 2 218 785,61
159 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI” 2 204 146,17
160 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ 2 190 202,03
161 FUNDACJA ALPHA 2 165 910,94
162 STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH ZIEMI ŁOWICKIEJ 2 145 103,00
163 STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻYCZLIWA DŁOŃ” 2 129 941,09
164 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI 2 123 819,69
165 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NOWYM TARGU 2 089 645,31
166 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZAWNICY 2 082 533,63
167 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DARY LOSU” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZU 2 080 301,61
168 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODKARPACKI 2 073 337,62
169 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI 2 068 872,69
170 POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI” 2 068 681,00
171 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM  KOŁO W MYŚLENICACH 2 058 280,68
172 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI 2 041 623,50
173 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” 2 027 243,03
174 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYMANOWIE 2 007 539,63
175 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU 2 007 391,17
176 TOWARZYSTWO POMOCY MŁODZIEŻY 1 996 785,68
177 FUNDACJA KRZEWIENIA KULTURY ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 989 655,62
178 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG PODLASKI W BIAŁYMSTOKU 1 987 032,48
179 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 1 981 114,39
180 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI 1 978 929,13
181 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” 1 978 154,62
182 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA 1 961 427,10
183 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, ODDZIAŁ „ODRODZENIE” 1 917 104,46
184 INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH 1 895 887,55
185 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU O LUBLIN 1 891 069,20
186 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU 1 880 144,00
187 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM 1 866 369,70
188 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W JAWORZNIE 1 857 191,46
189 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PSZCZYNIE 1 856 526,02
190 STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA „TWOJE NOWE MOŻLIWOŚCI” 1 848 757,47
191 FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA „ANGEL” 1 848 488,99
192 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W POZNANIU 1 847 756,02
193 POLSKI ZWIĄZEK OLIMPIJSKI GŁUCHYCH 1 839 684,50
194 FUNDACJA „SPRAWNI INACZEJ” 1 827 661,53
195 KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 1 817 339,64
196 CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ 1 816 223,12
197 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE 1 811 467,36
198 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 1 808 546,00
199 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIELCU 1 801 318,70
200 POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 799 877,20
201 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU 1 762 283,97
202 FUNDACJA „PROMYK SŁOŃCA” 1 753 091,67
203 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 1 750 070,96
204 ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE HIPOTERAPEUTYCZNE 1 746 047,78
205 LIGA KOBIET POLSKICH KUJAWSKO – POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 1 728 412,85
206 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „PRZYSTAŃ” IM. JANA PAWŁA II  W TYMBARKU 1 725 101,48
207 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA” DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ 1 721 309,89
208 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH „PROMYK” 1 706 776,41
209  POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA 1 700 458,18
210 TRISO – OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI Z TRISOMIĄ 21 1 698 645,77
211 FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOC MALTAŃSKA 1 671 543,00
212 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z PONIATOWEJ 1 664 614,01
213 FUNDACJA MARCUS 1 660 290,60
214 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI 1 657 614,63
215 STOWARZYSZENIE „STUDIO INTEGRACJI” 1 653 153,29
216 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1 649 783,03
217 CENTRUM REHABILITACJI IM. KS. BISKUPA JANA CHRAPKA 1 639 524,31
218 STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU „OPOKA” 1 629 813,12
219 FUNDACJA HIPOTERAPIA – NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 627 755,94
220 TOWARZYSTWO WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH I WALORÓW NATURALNYCH ZIEMI CZESZEWSKIEJ 1 626 072,10
221 DAJ SZANSĘ FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 619 815,86
222 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZECINIE 1 619 659,40
223 MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z  MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „KROK DALEJ” 1 596 935,41
224 STOWARZYSZENIE „ORDO EX CHAO” 1 583 094,34
225 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 1 579 622,05
226 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ 1 570 658,71
227 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WSPÓLNA TROSKA” 1 559 963,20
228 FUNDACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” 1 540 672,62
229 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POGODA” 1 532 742,90
230 LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – SEJMIK WOJEWÓDZKI 1 525 368,00
231 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W TARNOWIE 1 525 345,67
232 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „AKTYWNI” W BIAŁYMSTOKU 1 522 836,79
233 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRASNAL 1 499 847,48
234 CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 1 487 663,00
235 STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH SPOJRZENIE 1 484 837,61
236 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 1 473 432,00
237 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PIERWSZY KROK” 1 452 565,00
238 TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON” 1 448 980,26
239 GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 1 446 355,07
240 STOWARZYSZENIE „MY DLA INNYCH” 1 436 774,05
241 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMOCNA DŁOŃ” 1 425 148,14
242 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KOŁOBRZEGU 1 424 831,15
243 STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA BARDZIEJ KOCHANI 1 418 941,22
244 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ W KORONOWIE 1 412 291,93
245 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM” 1 407 235,52
246 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GDYNI 1 398 864,50
247 KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START WARSZAWA 1 373 514,97
248 FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY 1 371 667,59
249 BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM 1 358 162,72
250 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „KLIKA” 1 350 371,36
251 OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1 342 534,68
252 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LUBLINIE 1 321 326,82
253 FUNDACJA POŁĄCZENI PASJĄ 1 310 677,68
254 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO „NADZIEJA” 1 298 513,00
255 MAZOWIECKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH „ARKADIA” 1 293 151,06
256 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI 1 292 503,20
257 WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH START 1 292 417,55
258 CARITAS POLSKA 1 277 491,50
259 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „ŚWIATŁO I CIENIE” 1 276 803,45
260 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „PROMYK” 1 276 460,85
261 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ 1 262 160,00
262 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 1 259 690,67
263 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOWNA 1 259 504,00
264 STOWARZYSZENIE CENTRUM INFORMACJI SPOŁECZNEJ CIS 1 253 611,89
265 BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1 251 937,26
266 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ 1 247 830,40
267 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ „DOMU NA OSIEDLU” 1 215 882,64
268 CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ 1 215 432,53
269 STOWARZYSZENIE  POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM „DAR SERCA” 1 209 367,40
270 STOWARZYSZENIE YACHT CLUB „ARCUS” W ŁOMŻY 1 208 320,19
271 OPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH 1 192 858,05
272 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMÓŻMY IM” 1 188 280,09
273 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE 1 182 255,73
274 WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY WARS 1 175 823,50
275 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH 1 173 346,93
276 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE EUROBESKIDY 1 172 072,15
277 FUNDACJA MARTY CHOJNOWSKIEJ „PRZERWIJ CISZĘ” 1 163 777,76
278 STOWARZYSZENIE NADZIEJA DLA RODZINY 1 158 898,12
279 STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 149 000,00
280 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM „CHRONICA” 1 141 812,71
281 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „BRATEK” 1 140 931,59
282 CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 1 129 200,23
283 STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH – SWN 1 128 157,02
284 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU „ORATOR” 1 127 174,50
285 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH – ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1 124 375,25
286 STOWARZYSZENIE „INSTYTUT EKOPRUSSIA” 1 117 076,88
287 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI IM. HANSA ASPERGERA „NIE-GRZECZNE DZIECI” 1 113 966,00
288 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PYRZYCACH 1 112 371,08
289 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLINIE 1 105 116,27
290 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŚWINOUJŚCIU 1 098 673,97
291 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU „ARKA” 1 093 043,23
292 MAŁOPOLSKI KLUB REKREACJI I TURYSTYKI KONNEJ IM. 21 PUŁKU UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH KRAKÓW OPP 1 089 736,88
293 ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE 1 087 905,50
294 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DZIECIĘCE MARZENIA” 1 073 853,67
295 FUNDACJA KLUCZ NA RZECZ EDUKACJI I UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 1 070 937,00
296 FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 069 588,17
297 KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W TCZEWIE 1 068 197,36
298 STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA 1 059 826,76
299 PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „JASNY CEL” 1 058 663,78
300 LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI 1 050 928,80
301 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI 1 047 906,21
302 STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO – SPORTOWE „SZANSA-START GDAŃSK” 1 038 386,50
303 FUNDACJA ROZWOJU SPORTU I REHABILITACJI 1 036 800,00
304 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 1 033 028,50
305 BRÓDNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „POMOST” 1 032 463,27
306 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŚWIDNIKU 1 031 811,64
307 STOWARZYSZENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH” 1 029 963,63
308 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBUSKI 1 021 309,96
309 STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK W POTRZEBIE – WOLONTARIAT GORZOWSKI 1 012 365,15
310 WOJEWÓDZKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 1 007 337,31
311 STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU CISZA 1 005 820,66
312 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TACY SAMI” 997 291,22
313 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BYTOMIU 992 879,19
314 CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 991 577,36
315 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLBROMIU 991 417,96
316 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 102 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 975 895,93
317 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „HEJ, KONIKU!” 969 587,72
318 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK 967 463,20
319 FUNDACJA „POMOCNA ŁAPA” 966 004,13
320 FUNDACJA „JAŚ I MAŁGOSIA” 962 975,00
321 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ POMORSKI 959 704,80
322 FUNDACJA MIELNICA 959 075,00
323 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH „MAJA” 957 645,56
324 ŁOWICKIE STOWARZYSZENIE „DAĆ SZANSE” 951 544,67
325 STOWARZYSZENIE PAR-TER 940 982,14
326 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI „PRZYJAZNA DŁOŃ” 939 437,00
327 KONWENT ZAKONU BONIFRATRÓW POD WEZW. ŚW. ELŻBIETY 937 916,98
328 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z ZESPOŁEM ASPERGERA „ASPI” 929 750,79
329 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 923 240,00
330 KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE 922 688,02
331 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GŁOGOWIE 922 500,93
332 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MŁP. 917 964,36
333 FUNDACJA EUROPEJSKIE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH 2010 903 025,00
334 TPD ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 902 037,23
335 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW CHORYCH Z ZESPOŁEM DOWNA 888 837,80
336 FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 886 377,31
337 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKCENT” 878 040,13
338 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODLASKI 875 088,56
339 FUNDACJA LARCHE 872 022,53
340 WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 870 266,45
341 STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA SERC” 869 555,58
342 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIE 869 046,29
343 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NIDZICY 862 398,45
344 KLUB SPORTOWY „BÓR” 861 595,70
345 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – TEATRALNE TEATR „NASZ” 846 236,00
346 POLSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW STOWARZYSZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 843 673,65
347 STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA 837 013,00
348 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE 835 771,66
349 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZYM DZIECIOM” 835 029,15
350 POLSKIE  STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MILEJOWIE 833 254,07
351 CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 830 418,13
352 POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH – ZARZĄD GŁÓWNY 829 278,00
353 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „UŚMIECH DZIECKA” 828 370,89
354 CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 823 472,00
355 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OLSZTYNIE 808 700,00
356 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA” 807 978,76
357 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŚLĄSKI 805 438,78
358 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 802 961,00
359 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO W SIERADZU 794 992,77
360 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM O PODOBNYCH ZABURZENIACH W ROZWOJU W OLSZTYNIE 790 254,81
361 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI „DOM NADZIEI” 789 692,20
362 BESKIDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE „START” 789 546,64
363 STOWARZYSZENIE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK” 784 993,83
364 TARNOWSKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” 780 297,90
365 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU RADOM 774 229,27
366 WAR-MAZ STOW. POMOCY DZIECIOM Z NIEP. RUCHOWĄ I NIEP. SPRZĘŻONĄ 771 855,48
367 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM ZARZĄD GŁÓWNY 771 207,81
368 STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „POMOST” 763 239,74
369 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE „MEDGAL” J. BOROWSKI 760 000,00
370 FUNDACJA SUSTINAE 759 944,32
371 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU „SOLIDARNOŚĆ” 753 942,97
372 FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH TRAKT 753 110,88
373 REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 749 497,00
374 GDAŃSKIE  STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBĘ PARKINSONA IM. TERESY WITKOWSKIEJ 748 424,04
375 ZGROMADZENIE SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK 747 164,54
376 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAKOPANEM 735 035,92
377 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W RADOMIU 734 959,05
378 FUNDACJA DOGONIĆ ŚWIAT 727 130,80
379 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI 720 130,51
380 REGIONALNA SEKCJA MAZOWIECKA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 719 865,00
381 BRZESKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM 717 129,46
382 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH  ODDZIAŁ LUBELSKI 716 071,20
383 FUNDACJA „DOM W ŁODZI” 711 251,29
384 DJ DYNASTAB J. DESZCZYŃSKI 703 390,01
385 POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY RZADKIE „ARS VIVENDI” 701 357,79
386 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 695 313,30
387 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „DAR SERCA” 694 143,54
388 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „BEZ BARIER” 693 473,06
389 STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SSON” 691 440,60
390 ARTBALE STOWARZYSZENIE REKIS 690 094,66
391 STOWARZYSZENIE WYJĄTKOWE SERCE 688 629,78
392 FUNDACJA SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 686 390,57
393 GRODKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ W GRODKOWIE 680 630,00
394 POLSKA FEDERACJA SPORTU NIESŁYSZĄCYCH 680 314,36
395 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH – ODDZIAŁ W KIELCACH 678 100,66
396 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ŚWIATEŁKO” 647 917,00
397 ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 643 337,57
398 FUNDACJA „DR CLOWN” 642 533,29
399 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FILANTROP 639 250,00
400 ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB  AMAZONKI  PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII 633 802,60
401 OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 626 942,00
402 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM” 624 707,47
403 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „NIE TYLKO…” 620 231,60
404 SUWALSKA IZBA ROLNICZO-TURYSTYCZNA 614 901,34
405 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W IŁAWIE 607 954,07
406 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINIE „SŁYSZĘ-MÓWIĘ-CZUJĘ” 606 196,40
407 „RAZEM W ŚWIECIE” FUNDACJA 605 754,00
408 STOWARZYSZENIE „PO PIERWSZE RODZINA” 600 000,00
409 STOWARZYSZENIE „SZANSA” W ZAMBROWIE 599 725,40
410 STOWARZYSZENIE RODZINA MIŁOŚCI OFIARNEJ 595 615,74
411 CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ 594 971,18
412 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ 593 880,00
413 WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 593 065,41
414 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE 591 586,10
415 FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ 587 000,00
416 CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ 586 861,25
417 STOWARZYSZENIE AGRADO 586 318,00
418 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRZEMYŚLU 586 280,93
419 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZKOWIE 586 030,36
420 FUNDACJA ZDROWIA „ESCO” 582 940,00
421 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI „NADZIEJA” 578 820,83
422 NIEMODLIŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE „NADZIEJA” 574 328,28
423 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W HACZOWIE 571 914,90
424 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „POTRAFIĘ WIĘCEJ” 570 895,91
425 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI „GEN” 570 676,68
426 TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU 563 819,79
427 RKPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 563 545,00
428 FUNDACJA NASZA BAJKA 559 123,15
429 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA 558 662,00
430 STOWARZYSZENIE „MAMY WIELKIE SERCA” 556 193,34
431 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SUWAŁKACH 545 004,63
432 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON 536 501,21
433 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO „KLUCZ” ODDZIAŁ W PAŁECZNICY 536 081,00
434 POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „ŁUCZNICZKA” W BYDGOSZCZY 533 498,90
435 BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK NADZIEI” 527 393,83
436 FUNDACJA HIPPO AMICUS 527 363,43
437 STOWARZYSZENIE RODZICÓW, TERAPEUTÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU „DECYBELEK” 519 930,00
438 STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ” 514 136,00
439 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŚWIDNICY 506 892,78
440 FUNDACJA PRZYWOŁAJ UŚMIECH 502 098,00
441 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 500 225,16
442 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIKOŁAJKACH 498 539,89
443 OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY „WARMIA I MAZURY” 495 320,60
444 CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA RZECZ OŚRODKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE BOROWA WIEŚ 493 737,60
445 KLUB REKREACYJNO – SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „PEGAZ” 491 264,34
446 STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS 484 405,41
447 POLSKIE TOWARZYSTWO  WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU 483 950,35
448 FUNDACJA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROGRESJA” 478 772,88
449 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA ARTUR STOLARCZYK 475 876,00
450 STOWARZYSZENIE AMAZONEK „AGATA” 475 371,58
451 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBUSKI 474 561,65
452 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 464 800,00
453 DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK SAMARYTANEK KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO 462 596,81
454 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „NASZE DZIECI” 460 589,00
455 FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „PHENIX” 457 748,95
456 ŁÓDZKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 457 610,00
457 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU HIPOTERAPII „KONIE – DZIECIOM” 455 097,77
458 OGNISKO TKKF „PRZYJACIEL KONIKA” 453 602,76
459 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU AUDIODESKRYPCJI KATARYNKA 450 801,06
460 STOWARZYSZENIE „CZUJĘ SERCEM” ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 446 337,00
461 FUNDACJA „DLA ZDROWIA” 444 394,80
462 FUNDACJA NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH „ZAPAŁKA” 444 005,60
463 FUNDACJA AMA CANEM 433 545,75
464 FUNDACJA CULTURA MENTIS 432 000,00
465 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH” W SIEMIANOWICACH ŚL. 428 648,00
466 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 425 266,67
467 NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK IM. HELENY WŁODARCZYK 424 242,74
468 WIELKOPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 422 450,06
469 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE „KREATOR” 421 260,00
470 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA” 421 062,00
471 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 417 349,00
472 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KONINIE 413 362,26
473 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „SNOA” 405 992,45
474 STOWARZYSZENIE „IZBA ŻYCIA – NADZIEJA” 404 481,33
475 INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START” 401 945,45
476 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO TERENOWE W POLICACH 401 586,40
477 STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” 397 858,20
478 MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ 590 383,00
479 STOWARZYSZENIE LUBUSKIE PREZENTACJE WOKALNE DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI 394 467,97
480 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM 393 571,09
481 FUNDACJA DZIECIOM „POMAGAJ” 390 565,31
482 STOWARZYSZENIE KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 389 879,66
483 STOWARZYSZENIE ORLEGO LOTU 386 569,00
484 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RZESZOWIE 386 532,28
485 STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KEJA” 386 278,71
486 POLSKA FUNDACJA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH 378 734,80
487 FUNDACJA ZDROWIA NA RZECZ SZPITALA W SANOKU 374 349,12
488 CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO – PRASKIEJ 374 000,00
489 KLUB LEKKOATLETYCZNY „LECHIA” GDAŃSK 369 523,06
490 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ISKRA” 368 657,84
491 CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ O/W PIEKOSZOWIE DOM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 365 318,68
492 CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ 364 201,65
493 FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST 363 065,00
494 STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 361 254,60
495 WARMIŃSKO MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 360 119,00
496 STOWARZYSZENIE POMOCY NIESŁYSZĄCYM „MIG-IEM” 358 680,40
497 POMORSKIE STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 356 615,00
498 KROK PO KROKU 355 307,20
499 FUNDACJA „DOMIN” 351 140,00
500 FUNDACJA ROZWÓJ DZIECKA 348 489,60
501 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „EFFETHA” 347 218,11
502 STOWARZYSZENIE PUCKIE HOSPICJUM PW. ŚW. OJCA PIO 346 451,84
503 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA” 342 288,00
504 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „ZRYW” 336 667,00
505 FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 335 873,96
506 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELITA „J-ELITA” 330 835,00
507 STOWARZYSZENIE „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA” 327 238,80
508 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STASZOWIE 322 636,32
509 REKREACYJNY KLUB NIEPRZETARTEGO SZLAKU 320 969,00
510 KONWENT OO. BONIFRATRÓW 318 487,00
511 STOWARZYSZENIE KOBIET PO CHOROBIE RAKA PIERSI „ANNA” 317 058,46
512 OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI” 310 199,06
513 FUNDACJA „DAR SERCA” 310 000,00
514 STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES 308 812,00
515 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU 306 860,23
516 FUNDACJA ALA MA KOTA 306 380,81
517 RADOMSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH START 303 941,41
518 KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH „HETMAN” 303 117,53
519 POLSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-SPORTOWE „SPRAWNI-RAZEM” 298 407,48
520 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 296 888,00
521 STOWARZYSZENIE PO PROSTU. PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO 295 232,00
522 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UMYSŁOWO I ICH RODZINOM „AMICO” 293 170,00
523 STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „KLUB OTWARTYCH SERC” 292 819,30
524 KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH „OMEGA” 291 392,00
525 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 286 100,00
526 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE I POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH W ZWOLENIU 281 190,80
527 KIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM 280 500,00
528 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE 279 326,76
529 INSPEKTORIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO ŚW. JANA BOSKO 276 799,40
530 POMORSKA FUNDACJA SPORTU I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KEJA” 276 666,14
531 STOWARZYSZENIE NA RZECZ TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIKE 276 454,68
532 KONWENT BONIFRATRÓW PW. ŚW. FLORIANA W ZEBRZYDOWICACH 275 236,01
533 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIE 272 056,48
534 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE 270 140,43
535 POMORSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 268 144,80
536 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZCZU GD. 267 016,99
537 FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE” 265 134,00
538 STOWARZYSZENIE „DAĆ NADZIEJĘ” PRZY ŚDS W OLECKU 264 431,33
539 POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 262 738,80
540 DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 261 730,60
541 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. J. KORCZAKA 260 886,00
542 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 259 200,00
543 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PARAFII ŚW. MAGDALENY WARSZAWA BRÓDNO 258 818,80
544 STOWARZYSZENIE „SCENA MOLIERE” KRAKOWSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY TEATRALNEJ Z ZAGRANICĄ ORAZ ZASAD INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ SZTUKĘ 258 469,00
545 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W WADOWICACH 258 143,00
546 FUNDACJA „WSPÓLNA DROGA” – UNITED WAY POLSKA 256 477,90
547 FUNDACJA „ŚWIATŁO” 256 417,95
548 STOWARZYSZENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI I TURYSTYKI „SART” 254 891,29
549 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNI” 253 530,50
550 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 250 000,00
551 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 249 548,80
552 CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ 248 840,00
553 INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO – SPORTOWE CULANI 245 678,00
554 STOWARZYSZENIE POMOCY SERCE LUDZI ZIEMI BIELSKIEJ 245 257,71
555 STOWARZYSZENIE „NASZA GALERIA” 239 749,99
556 POMORSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJI SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 239 572,50
557 FUNDACJA „RAK N ROLL – WYGRAJ ŻYCIE” 237 177,00
558 ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM 235 804,62
559 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „TĘCZA” W OŁAWIE 232 218,00
560 POLSKIE STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 232 190,65
561 STOWARZYSZENIE KULTURALNE „VIVA ART” 230 754,00
562 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 228 750,00
563 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 227 442,96
564 LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE 226 698,67
565 CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ 225 149,71
566 STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” 224 175,63
567 TERENOWE KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 222 696,36
568 FUNDACJA EUDAJMONIA 222 618,69
569 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POWIATU RZESZ. 219 814,00
570 FUNDACJA PROMOCJI ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 219 433,00
571 POLSKIE TOWARZYSTWO LIMFOLOGICZNE 215 322,72
572 INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ 215 235,00
573 STOWARZYSZENIE RODZICÓW SPECJALNEJ TROSKI 213 642,16
574 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „STRZAŁ W 10” 213 380,48
575 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE W SIEDLCACH 212 864,00
576 FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ 212 477,30
577 STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM ONKOLOGICZNIE „RÓŻOWE OKULARY” 211 875,38
578 FUNDACJA „PIES PRZEWODNIK” 211 873,51
579 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZEBUDZONE NADZIEJE” 209 882,80
580 SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY AUTYSTOM 207 850,40
581 STOWARZYSZENIE OSÓB Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK I CUKRZYCĄ „NEPHROS” 207 372,65
582 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „NADZIEJA” 206 853,55
583 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ” 205 372,00
584 KĘPIŃSKI KLUB „AMAZONKI” 205 095,05
585 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I USAMODZIELNIANIA „DOM W GŁOGOWIE” 203 852,50
586 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ 203 330,00
587 ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH 201 238,96
588 CHRZEŚCIJAŃSKA SŁUŻBA CHARYTATYWNA 200 394,94
589 STOWARZYSZENIE „NASZA SZKOŁA – NASZ DOM” RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPEC. NR 40 W ZABRZU 199 751,75
590 POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 199 750,00
591 CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ 199 215,00
592 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE W RADOMIU 199 098,00
593 STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 198 508,00
594 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE 198 136,80
595 PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W PRUSZCZU GDAŃSKIM 197 500,00
596 BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „TEATR GRODZKI” 195 315,00
597 FUNDACJA DOM SENIORA IM. SUE RYDER 195 104,37
598 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZYJACIEL 191 464,51
599 TOWARZYSTWO RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI 191 386,00
600 FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH 189 918,53
601 TOWARZYSTWO AKTYWIZACJI MUZYCZNO-TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 189 797,00
602 ŁÓDZKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 184 894,00
603 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE 182 792,72
604 MIŁOSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 180 498,00
605 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI DLA ŁAJSK” 179 500,00
606 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WERBKOWICACH 178 362,96
607 STOWARZYSZENIE ESTEKA 177 120,00
608 DZIAŁDOWSKIE CENTRUM CARITAS IM. A.J. NOWOWIEJSKIEGO 176 333,10
609 CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ 175 654,10
610 FUNDACJA INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR 174 773,35
611 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO REHABILITACYJNO-SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 174 256,00
612 FUNDACJA II ŁÓDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 173 610,00
613 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYKACH 172 550,00
614 STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P. DŹWIERSZNO MAŁE 169 043,45
615 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ W TRZEBOWNISKU 168 136,41
616 URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ 167 188,00
617 TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIECIU 166 542,53
618 FUNDACJA ARKA 164 612,00
619 FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO 164 476,80
620 STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM 163 100,00
621 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR PIES PRZEWODNIK 161 680,00
622 FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY 160 768,00
623 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKSON” 155 046,69
624 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „COR UNUM” 154 295,05
625 STOWARZYSZENIE ZAWODOWE NIEWIDOMYCH TECHNIKÓW MASAŻYSTÓW W ŁODZI 154 000,00
626 UCZNIOWSKI KLUB REKREACJI RUCHOWEJ DLA DIABETYKÓW „TRZYMAJ POZIOM” 152 340,00
627 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WIDNOKRĄG” 150 635,00
628 TOWARZYSTWO OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH 150 000,00
629 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAKOPANEM – NIE AKTYWNY 150 000,00
630 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W SANOKU 149 854,00
631 CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA RES-GEST 149 674,00
632 GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA 149 016,20
633 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 147 840,00
634 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH „PIAST-WROCŁAW” 145 402,50
635 KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” 144 954,78
636 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU 143 663,70
637 STOWARZYSZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM” W RYPINIE 142 957,12
638 PUŁAWSKA FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PA-KT 141 944,49
639 STOWARZYSZENIE RAZEM ŁATWIEJ 140 760,00
640 KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ TERENOWY W BIELSKU – BIAŁEJ 139 056,00
641 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ W KONINIE 138 000,00
642 FUNDACJA NA RZECZ AKTYWIZACJI I ROZWOJU ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ACTIVE” 135 475,20
643 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU 133 365,00
644 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWA JESTEM 130 000,00
645 NADWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA EPILEPSJĘ I ICH PRZYJACIÓŁ „PIAST” 129 112,00
646 FUNDACJA BALIAN SPORT 128 938,00
647 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EDWINA KOWALIKA 127 719,39
648 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W IMIELINIE 127 395,00
649 GDAŃSKI KLUB SPORTOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „JANTAR” 127 246,60
650 AEROKLUB WŁOCŁAWSKI IM. STANISŁAWA SKARŻYŃSKIEGO 127 133,07
651 STOWARZYSZENIE „AMAZONEK” W KOŁOBRZEGU 127 082,90
652 STOWARZYSZENIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH UKRYTY POTENCJAŁ 126 648,40
653 KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS 126 500,00
654 LUBELSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 125 792,90
655 CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ 125 450,00
656 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CZĘSTOCHOWIE 124 919,76
657 ŚWIĘTOKRZYSKIE  STOWARZYSZENIE  NIEPEŁNOSPRAWNI PLUS 121 810,00
658 JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 121 628,59
659 PARAFIA PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE W KĘPKACH 120 140,00
660 TOWARZYSTWO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 120 000,00
661 POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 119 630,00
662 FUNDACJA SZKOŁA NIEZWYKŁA 119 138,10
663 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DOBREJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ „PRODESSE” 118 588,00
664 STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA BEZ GRANIC” 118 400,00
665 FUNDACJA MIKI – CENTRUM REHABILITACJI 117 648,00
666 FUNDACJA HIPPOLAND 117 312,00
667 FUNDACJA PRZYJACIELE 117 121,00
668 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W BISKUPCU 116 716,48
669 FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI 116 358,00
670 CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 116 340,40
671 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 116 330,00
672 STOWARZYSZENIE GRUPA FALCO 114 931,02
673 CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ 114 927,00
674 NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „TĘCZA” 114 535,00
675 STOWARZYSZENIE REHABILITACJI I TAŃCA INTEGRACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ” SWING-DUET” 110 999,92
676 PODDĘBICKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „DĄB” 110 000,00
677 FUNDACJA „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” 164 421,64
678 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SZANSA” 107 794,00
679 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ” POMOCNA DŁOŃ” PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY 107 689,00
680 ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ 106 010,00
681 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „PRZYTUL MNIE” 105 500,00
682 STOWARZYSZENIE REHABILITACJI I POMOCY OSOBOM Z WADĄ SŁUCHU ,, POKONAĆ CISZĘ” 105 280,00
683 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE „ARS VIVENDI” 104 333,40
684 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RADOŚĆ 103 535,41
685 SPOŁECZNY KOMITET POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 102 083,33
686 HIPOTERAPEUTYCZNE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 101 088,00
687 STOWARZYSZENIE NASZA GMINA 100 933,40
688 FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI „KRWINKA” 100 424,00
689 UCZNIOWSKI KLUB JEŹDZIECKI PROMYK 99 850,00
690 FUNDACJA „MY TACY SAMI” 99 749,32
691 FUNDACJA OPATRZNOŚĆ 98 516,75
692 STOWARZYSZENIE ODONIS 97 897,25
693 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MIKOŁOWIE 97 200,00
694 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KOLONIA” 97 100,00
695 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY „BUSHIDO” 96 917,00
696 PODKARPACKI ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 96 412,50
697 ŁÓDZKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH – STOWARZYSZENIE SPORTOWO-EDUKACYJNE 95 900,00
698 FUNDACJA NUTA NADZIEI 95 120,00
699 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI ECHO SP. Z O.O. 94 234,00
700 STOWARZYSZENIE „ŚW. ŁUKASZA” NA RZECZ ROZWOJU KULTURY RELIGIJNEJ 93 840,00
701 STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DROGA” 92 450,00
702 STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE „JA-TY-MY” 92 300,00
703 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  ODDZIAŁ MIEJSKI W WIERUSZOWIE 92 000,00
704 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM SŁUPSK 92 000,00
705 KOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SPRAWNI INACZEJ” 92 000,00
706 CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ 92 000,00
707 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 91 704,03
708 FEDERACJA ARMWERESTILING POLSKA 91 520,00
709 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GMINY TARNÓW OPOLSKI 91 344,60
710 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NASZ DOM 90 780,00
711 STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „JUTRZENKA” 90 000,00
712 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W KRAKOWIE 90 000,00
713 PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START” W BIAŁYMSTOKU 90 000,00
714 POLSKA FUNDACJA PARAOLIMPIJSKA 89 973,24
715 ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP PROWINCJA ŁÓDZKA 89 872,22
716 FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM ROZWÓJ 89 841,53
717 LUBUSKIE CENTRUM LARYNGOLOGII LCL, NS ZOZ OŚRODEK DIAGNOZY, LECZENIA I REHABILITACJI ZABURZEŃ GŁOSU, SŁUCHU I MOWY S.C. 89 836,00
718 FUNDACJA PERPETUUM MOBILE 87 500,00
719 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NATURA” W KOZARZACH 86 641,35
720 GDAŃSKA FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI 86 000,00
721 FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI „MIĘDZY SŁOWAMI” 85 436,00
722 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZAMOŚCIU 84 544,00
723 STOWARZYSZENIE POMOCOWE W ZAKRZEWIE BLIŻEJ SIEBIE 83 933,00
724 STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO 83 386,00
725 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SERCE ZA UŚMIECH” PRZY OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W LUBSKU 83 132,10
726 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TYCHACH 82 695,56
727 STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „IN PLUS” 82 497,00
728 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TO-MY 82 428,75
729 FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH 81 890,00
730 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM CHOJNICE 81 855,00
731 FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II WZRASTANIE W LIPNIKU 81 500,00
732 LUBUSKIE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU 81 000,00
733 KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 80 750,00
734 FUNDACJA REVITA 80 672,85
735 STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ GAUDIUM ET SPES 80 046,20
736 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŻORACH 80 000,00
737 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RADOMIU 80 000,00
738 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „POLSKA FEDERACJA BOCCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 79 998,42
739 STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU „UCZMY SIĘ ŻYĆ RAZEM” 79 713,86
740 STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WALENTEGO 79 396,00
741 STOWARZYSZENIE MEDAR 78 625,00
742 CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 78 156,90
743 POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ – ODDZIAŁ ŁÓDZKI 77 760,00
744 TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI W KIELCACH 77 617,63
745 ZRZESZENIE SPORTU I REHABILITACJI START 77 380,00
746 JEDEN ŚWIAT STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI „JEDEN ŚWIAT” W BIAŁYMSTOKU 77 280,00
747 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „BLIŻEJ ŚWIATA” 77 000,00
748 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWOREK „AMICI DI TWORKI” 76 000,00
749 STOWARZYSZENIE OBRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA „ST.O.P” 75 670,00
750 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA OSÓB Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELIT „J-ELITA” 75 040,00
751 STOWARZYSZENIE „CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INTEGRACJI I EDUKACJI” 75 000,00
752 STOWARZYSZENIE REMEDIUM 74 414,70
753 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 73 780,00
754 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GRYFINIE 72 843,20
755 WIELKOPOLSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „RAZEM” 72 360,00
756 STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA 71 688,48
757 FUNDACJA ŚW. BENEDYKTA 70 800,00
758 STOWARZYSZENIE AMAZONEK ŻONKIL 70 000,00
759 FUNDACJA AWANGARDA 68 561,00
760 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LOB 67 578,72
761 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W GRYFICACH 67 228,00
762 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO NR 1 W KUTNIE 67 000,00
763 STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM” 66 652,98
764 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RÓWNY START” 66 571,85
765 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO PIEKARY ŚLĄSKIE 66 352,00
766 STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĄDŹMY RAZEM 65 700,80
767 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET „AMAZONKI” PRZY KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU 65 209,60
768 STOWARZYSZENIE RODZIN „OTWARTY UMYSŁ” 64 261,35
769 FUNDACJA HEROS 64 038,58
770 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS „WIĘŹ” 63 690,68
771 OŚRODEK KULTURY I FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. SŁUŻEBNICY BOŻEJ ANNY JENKE 62 835,00
772 POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ 61 160,00
773 STOWARZYSZENIE RODZIN NA RZECZ DZIECI „SPRAWNYCH INACZEJ” 61 138,08
774 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNĄ „PROMYK NADZIEI” 61 073,68
775 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECKA I RODZINY 60 538,00
776 FUNDACJA „SZCZĘŚLIWA RODZINA” IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 60 000,00
777 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM „ZIELONY LIŚĆ” 59 642,60
778 POLSKIE STOWARZYSZENIE GIER PIŁKAMI DZWIĘKOWYMI 59 616,65
779 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI „HANDICAP” 58 500,00
780 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 57 600,00
781 STOWARZYSZENIE BRACTWO NOWEGO ŚWIATŁA 57 600,00
782 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWARTA DŁOŃ” 57 592,00
783 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ŁĘCZNEJ 56 967,00
784 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „INTEGRACJA” W OZIMKU 56 700,00
785 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI 56 130,00
786 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NARZĄDU RUCHU PABIANICE 56 100,00
787 KATOLICKA WSPÓLNOTA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SERCE” 55 667,00
788 FUNDACJA KWIATY POLSKIE 54 780,00
789 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI OSÓB NIESPRAWNYCH RUCHOWO 54 405,00
790 MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BOCHNI 54 200,00
791 STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH DOM MODLITWY „AGAPE” W BOROWYM MŁYNIE 53 964,80
792 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZACHOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FIANCHETTO” 53 880,00
793 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „BRATEK” 53 850,00
794 FUNDACJA „MERKURY” 53 791,02
795 FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE 53 393,50
796 FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI KIM 53 040,00
797 FUNDACJA SZKWAŁ – MORZE DLA MŁODZIEŻY 51 327,00
798 FUNDACJA OSWOIĆ ŚWIAT 51 296,00
799 PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNEJ REHABILITACJI 51 266,31
800 STOWARZYSZENIE CHORYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KATOWICACH 50 925,70
801 STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH CYWILNYCH OFIAR WOJNY 50 000,00
802 POLSKIE STOWARZYSZENIE WIDOKI 50 000,00
803 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „CYRENEJCZYK” 50 000,00
804 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGO 49 700,00
805 SULECHOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONEK” 49 700,00
806 FUNDACJA STELLA IM. AGATY ORŁOWSKIEJ 49 700,00
807 FUNDACJA NICOLAUS COPERNICUS 49 005,09
808 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 48 690,00
809 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 48 620,00
810 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI 48 600,00
811 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁÓWNY 48 172,00
812 ITAN INTEGRACYJNY TEATR AKTORA NIEWIDOMEGO 48 110,40
813 STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO „WZAJEMNA POMOC” W RADOMIU 48 000,00
814 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM „PERSONA” 47 731,32
815 FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 47 500,00
816 MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU 47 460,02
817 FUNDACJA „PROMYCZEK” 47 250,00
818 KRAKOWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ ,SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „LAJKONIK” 47 000,00
819 ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI „ARTERIA” 46 420,00
820 FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 46 260,00
821 NOWOTOMYSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” 45 840,00
822 FUNDACJA RAZEM 45 600,00
823 CUPRUM BUSINESS CENTER SP. Z O. O 45 500,00
824 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOBRO DZIECI” 45 368,00
825 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” 45 000,00
826 TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM O/WARSZAWSKI 45 000,00
827 FUNDACJA PASJE 44 799,73
828 STOWARZYSZENIE „KONTAKT” RODZICÓW, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 41 W ZABRZU 44 732,92
829 SPRAWNI – FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 43 032,38
830 STOWARZYSZENIE RAZEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 43 029,80
831 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 42 509,00
832 TOWARZYSTWO AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42 000,00
833 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI PLUS KOŁO W STARACHOWICACH 40 530,00
834 FUNDACJA ŻYĆ GODNIE 40 019,38
835 STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 40 000,00
836 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR 40 000,00
837 STOWARZYSZENIE „AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER” 40 000,00
838 STOWARZYSZENIE  RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA „UKRYTY SKARB” 40 000,00
839 POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „IDEA” 40 000,00
840 STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY EUROREGIONÓW „SPREWA – NYSA – BÓBR” I „PRO EUROPA VIADRINA” 40 000,00
841 STOWARZYSZENIE „ATENA – WIEDZA WSPARCIE WYCHOWANIE” 40 000,00
842 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE 39 670,05
843 STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ RODZIN 39 414,60
844 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 39 300,20
845 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM „MISERICORDIA” 39 300,00
846 ZRZESZENIE SPORTOWE INWALIDÓW „START” W RZESZOWIE 39 290,10
847 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 38 928,00
848 FUNDACJA POMOCY CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 38 824,53
849 AEROKLUB ŁÓDZKI IM.KPT.PIL.F. ŻWIRKI 38 140,00
850 FUNDACJA EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ 38 000,00
851 STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH RAZEM-A-NIE OSOBNO „RANO” 36 667,96
852 FUNDACJA ŚWIADCZENIA WSZECHSTRONNEJ POMOCY MATERIALNEJ I DUSZPASTERSKIEJ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IMIENIA MATKI TERESY Z KALKUTY 36 332,40
853 SZPROTAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 36 130,70
854 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP 36 128,00
855 LUBELSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH SPARTAN W LUBLINIE 36 000,00
856 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA 35 888,00
857 STOWARZYSZENIE KOSZALIŃSKI KLUB „AMAZONKA” 35 000,00
858 ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE „AD VITAM DIGNAM” 34 858,00
859 RZESZOWSKI KLUB CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 34 481,73
860 FUNDACJA INTERREGION 34 200,00
861 POMORSKIE STOWARZYSZENIE STOMIJNE PRZY KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ SPSK NR 1 ACK AMG 34 178,20
862 FUNDACJA „UŚMIECH DZIECKA – TO NASZ CEL” 34 000,00
863 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH OCULUS 33 728,75
864 POLSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE 33 600,00
865 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „MORELA” 33 380,00
866 ORATORYJNE STOWARZYSZENIE RADOŚĆ 33 100,00
867 STOWARZYSZENIE AMICUS 33 024,71
868 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 32 450,00
869 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MARZENIA” 32 000,00
870 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA 31 594,00
871 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY „OSTOJA” 31 500,00
872 STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI „AMAZONKI” 30 524,00
873 FUNDACJA „NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCZEKUJĄCYM POMOCY” 30 300,00
874 WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH WARMIG W OLSZTYNIE 30 066,31
875 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZICÓW „PROMYK NADZIEI’ 30 035,75
876 STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE „POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM” 30 000,00
877 STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!” 30 000,00
878 REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEJNACH 30 000,00
879 RADOMSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH „RADOMIG” 30 000,00
880 FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VIA 30 000,00
881 FUNDACJA POMOCY CHORYM PSYCHICZNIE IM. TOMASZA DECA 29 988,00
882 STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII „FEMINA FENIX” 29 878,00
883 STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” WARSZAWA – CENTRUM 29 700,00
884 ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ 29 300,00
885 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 29 000,00
886 STOWARZYSZENIE GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI REKRYTERINGSGRUPPEN REGION LUBELSKI 28 720,00
887 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W KIELCACH SZANSA DZIECIOM 28 540,00
888 FUNDACJA OTWARTYCH SERC 28 200,00
889 ŚWIĘTOKRZYSKI KONWENT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PACJENTÓW W KIELCACH 28 070,00
890 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SENIORA NAFTOWCA W KRAKOWIE ORAZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU 27 690,00
891 FUNDACJA CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB Z CHOROBAMI SERCA 27 689,00
892 FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO 27 356,96
893 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OSIEDLA BACIECZKI” 27 150,00
894 POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY 27 000,00
895 Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi 26 700,00
896 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DZIAŁDOWIE 26 560,00
897 STOWARZYSZENIE „TAK ŻYCIU” 25 977,04
898 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ POMOC MŁODYM DIABETYKOM 25 600,00
899 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W RZESZOWIE 25 170,00
900 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 25 000,00
901 FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM” 24 939,24
902 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RES SACRA MISER” 24 062,40
903 FUNDACJA „JESTEŚMY – WIĘC POMAGAMY” 23 760,00
904 KLUB JEŹDZIECKI „ZAGŁOBA” 22 410,00
905 STOWARZYSZENIE DAĆ POMOC 21 992,00
906 STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA ” AMETYST” 21 680,00
907 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE LIRA NIEWIDOMYCH SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH 21 600,00
908 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZA RADA 21 520,00
909 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W SUWAŁKACH 21 500,00
910 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY TARNOBRZEG 21 472,00
911 PODDĘBICKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 21 393,00
912 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO WROCŁAW-CENTRUM 21 316,00
913 FUNDACJA „WYRÓWNAĆ SZANSE” 20 068,00
914 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W  WIĘCKOWICACH. 20 000,00
915 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ISKIERKA 20 000,00
916 STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA-BAŁTYK 20 000,00
917 STOWARZYSZENIE DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ 20 000,00
918 KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TĘCZA” 20 000,00
919 KOSZALIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM 20 000,00
920 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS W GNOJNIE 18 498,00
921 STOWARZYSZENIE RODZIN ZDROWIE PSYCHICZNE 18 000,00
922 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO SŁYSZĄCYCH IM. JULIANA TUWIMA W SZCZECINIE 18 000,00
923 BIEGUSY – STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE 18 000,00
924 STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „DĘBOWE WZGÓRZE” W SZYMANOWIE 16 826,00
925 DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 16 789,00
926 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARZYNEK 16 060,00
927 STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AMP FUTBOL” 16 000,00
928 STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODYCH TWÓRCÓW V.I.T.R.I.O.L. 15 000,00
929 STOWARZYSZENIE KU ZDROWIU 15 000,00
930 GMINNE TOWARZYSTWO DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 15 000,00
931 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 14 940,00
932 SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZDROWIA PSYCHICZNEGO NADZIEJA 14 480,00
933 SZKOLNY KLUB SPORTOWY SŁABOSŁYSZĄCYCH „LWY” 14 080,00
934 GRUDZIĄDZKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 13 950,94
935 STOWARZYSZENIE AKTYWNE ŻYCIE 13 824,00
936 DOLNOŚLĄSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „SUDETY” 13 592,00
937 FUNDACJA UNITED WAY POLSKA 13 440,00
938 STOWARZYSZENIE „DZIAŁAJMY RAZEM” 13 331,00
939 KLUB AMAZONKI W DARŁOWIE 13 000,00
940 SPOŁECZNA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZBĄSZYNIU 12 960,00
941 ODDZIAŁ WAŁBRZYSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH 12 081,68
942 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OPOCZNIE 10 700,00
943 ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK 10 262,80
944 STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10 000,00
945 POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NISKIEGO WZROSTU 10 000,00
946 GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE EPILEPTYKÓW 10 000,00
947 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „SERCE” 9 110,00
948 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ 8 389,50
949 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NIE JESTEŚ SAM” 7 784,00
950 FUNDACJA DOG’ IQ 6 610,00
951 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE 6 495,00
952 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA 5 351,64
953 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  „GNIAZDO” 4 914,00
954 WIEJSKIE STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I RUCHOWO 4 800,00
955 FUNDACJA „OSTOJA” IM. SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA W OPOCZNIE 4 370,00
  Suma końcowa 1 315 678 733,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.


Środki PFRON wypłacone organizacjom pozarządowym w ramach realizowanych zadań i programów PFRON w latach 2008-2015 (z podziałem na województwa)

Województwo Liczba NGO Suma wypłat (w zł)
Mazowieckie 189 514 398 183,42
Małopolskie 84 103 976 101,70
Łódzkie 83 85 446 167,46
Lubelskie 45 72 041 524,66
Pomorskie 80 71 816 577,28
Wielkopolskie 65 62 365 465,46
Dolnośląskie 48 60 833 882,31
Kujawsko-Pomorskie 46 55 109 800,68
Śląskie 57 46 276 354,59
Warmińsko-Mazurskie 41 44 628 361,15
Zachodniopomorskie 40 44 569 425,51
Podkarpackie 53 40 489 814,92
Podlaskie 44 40 351 238,23
Świętokrzyskie 34 28 198 963,49
Lubuskie 30 23 217 998,01
Opolskie 19 21 958 874,82
Suma końcowa 958 1 315 678 733,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.


 Środki PFRON wypłacone organizacjom pozarządowym w ramach realizowanych zadań i programów w latach 2008-2015 (podział według obszaru zainteresowań organizacji pozarządowych)

NGO według prowadzonej działalności
i problemu
Liczba
NGO
Suma wypłat w latach
2008-2015
Dot. dzieci i młodzieży 160 234 872 609,76
NGO zajmujące się aktywizacją zawodową 30 181 578 885,54
Dot. osób niedowidzących i niewidomych 52 179 812 854,01
Dot. osób z upośledzeniem umysłowym 101 155 258 874,38
NGO zajmujące się pomocą społeczną 239 154 131 667,41
Dot. sportu 68 83 100 262,84
Dot. osób chorujących na autyzm 24 57 541 220,20
Dot. osób słabosłyszących i głuchych 35 54 510 530,20
Pozostałe 59 52 524 404,15
Dot. osób z uszkodzeniem narządu ruchu 46 45 336 743,49
Katolickie 41 44 432 712,26
Caritas 30 34 971 265,36
Dot. osób chorujących psychicznie 18 15 385 259,06
NGO zajmujące się kulturą i sztuką 31 13 365 409,80
Dot. kobiet z  nowotworem piersi 21 8 856 035,23
Razem 955 1 315 678 733,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON.

2 myśli nt. „Lista 955 organizacji pozarządowych, które w latach 2008-2015 pobierały środki z PFRON

  1. Adam

    Zgodnie z zasadami funkcjonowania PFRON co roku ogłasza konkursy do których mogą aplikować organizacje pożytku publicznego. Każdy projekt jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym. Po przyznaniu dofinansowania jego realizacja jest kontrolowana w trakcie a zwłaszcza po jego zakończeniu. Lider jeśli chodzi o przyznane środki – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest organizacją działającą już 28 rok i obejmuje swym działaniem całą Polskę. FAR był wielokrotnie kontrolowany między innymi przez NIK a ostatnio po anonimowym donosie złożonym przez inną organizację także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zanim kogokolwiek oskarżymy musimy sprawdzić stan faktyczny w ogólnodostępnych dokumentach.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...