Miesięczne archiwum: Październik 2015

Nierówny bilans: 2010 i 2015 – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

krzywaNadszedł czas bilansów.  Na podstawie danych zaczerpniętych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji porównujemy zatrudnienie osób niepełnosprawnych w grudniu 2010 r. i latem 2015 r. Okres ten z grubsza pokrywa  się z mijającą kadencją sejmu i dlatego nasze zestawienie jest przydatne do oceny dokonań koalicji na polu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych posła Bogdana Rzońcy

urnaprogramach wyborczych poszczególnych partii politycznych, jak i konkretnych kandydatów, problematyka rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych występuje niezmiernie rzadko. Dlatego chętnie odnotowujemy każdy pomysł czy program w tej dziedzinie, przy czym chcąc zachowując polityczną bezstronność, publikować je będziemy bez komentarza, pozostawiając Czytelnikowi ocenę trafności i realności proponowanych rozwiązań.

Dziś przedstawiamy skrócony program działań na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych sformułowany w liście podkarpackiego posła Bogdana Rzońcy do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. Czytaj dalej

Kłamstwa posła Piechoty

pinKilka dni temu poseł Sławomir Piechota – zdeterminowany zwolennik znaczącego ograniczenia ulg udzielanych płatnikom na PFRON przez zakłady zatrudniające określony wskaźnik najciężej poszkodowanych niepełnosprawnych – opublikował na swoim portalu artykuł pod znamiennym tytułem: „Dlaczego Pan Marek Łukomski protestuje przeciwko nowelizacji ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?” Czytaj dalej

Sprostowanie Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON wysłane do portalu Niepełnosprawni.pl

Portal Niepełnosprawni.pl zamieścił 8 października br. artykuł „Ostra gra o duże pieniądze”. Tematem były kontrowersje związane z nowelizacją Ustawy o rehabilitacji dotyczącą ograniczenia ulg we wpłatach na PFRON. W artykule przytoczono oświadczenie posła Sławomira Piechoty, dotyczące stosunków właścicielskich oraz finansów Stowarzyszenia EKON. Zdaniem przewodniczącej Stowarzyszenia są to informacje nieprawdziwe. Podajemy treść sprostowania, jakie Stowarzyszenie wysłało do portalu Niepełnosprawni.pl. Załączamy również plik z treścią artykułu opublikowanego w portalu. Czytaj dalej

Arogancja władzy

władzaTrzymając władzę w ręku (większość w Sejmie i Komisji sejmowej) można przeprowadzić każdą zmianę prawa bez względu jakie negatywne skutki ona przyniesie. Tych którzy protestują przeciwko zmianom, należy utytłać w błocie, najlepiej robiąc z nich kumpla Dubienieckiego.

Trzymając władzę w ręku można zlekceważyć art. 34 Regulaminu Sejmu, który od projektu ustawy wymaga wszechstronnego uzasadnienia Czytaj dalej

Jak Wrocław ograł niepełnosprawnych

devilW roku 2014 Sejm uchwalił prawo, na podstawie którego od 1 stycznia 2016 wszystkie umowy zlecenia będą objęte obowiązkową składką ZUS. Szacuje się, że koszty płac w firmach, gdzie  olbrzymia większość zatrudnionych pracuje na umowy zlecenia (w danym wypadku z branży sprzątania i ochrony), wzrosną o 40%. Wielu prezesów spółek od dawna się głowi, jak sobie poradzić z tym problemem. W grę wchodzi redukcja zatrudnienia, podniesienie cen lub wykupienie konkurencji. Jednak niektóre osoby z branży wpadły  na inny pomysł i mimo początkowych trudności szatański plan wprowadzono w życie. Czytaj dalej