Miesięczne archiwum: listopad 2014

Strategia UE: więcej osób niepełnosprawnych musi pracować i uzyskiwać dochody

Więcej osób niepełnosprawnych powinno podjąć pracę i uzyskiwać z niej dochody. To jedno z założeń Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020. Prof. Elżbieta Kryńska podczas konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał lokalnego rynku pracy” przedstawiła sytuację osób z niepełnosprawnością na rynkach pracy Unii Europejskiej.

Konferencja odbyła się w Warszawie w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Podczas jednodniowego spotkania pracownicy samorządów i działacze organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową wysłuchali wystąpień na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce i za granicą.

Czytaj dalej

Porównywać nieporównywalne – BAEL a SODiR

magnifying-glass-64267_1920BAEL i SODiR to dwa źródła informacji na temat dwóch nieco różnych obszarów rzeczywistości. Za pierwsze z nich odpowiada GUS, za drugie – PFRON. Wprawdzie oba pokazują poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jednak metodologia zbierania danych jest zupełnie różna. Dlatego nie można przesądzać, które z tych dwóch źródeł informacji odzwierciedla rzeczywisty poziom zatrudnienia w grupie osób z niepełnosprawnością. W naszym artykule rozpracowujemy metodologię zbierania informacji do obu zestawień. Czytaj dalej

Obniżenie dofinansowania jest jednoznaczne ze spadkiem zatrudnienia

Spadek subsydiowanego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością idzie w parze ze spadkiem wysokości dofinansowań do pensji. Prawidłowość tę wyraźnie widać we wszystkich grupach niepełnosprawności oprócz stopnia znacznego, gdzie spadek wysokości dofinansowania był stosunkowo niewielki. Prowadzi to do wniosku, że polityka znacznego obniżania dofinansowań z PFRON-u bezpośrednio skutkuje spadkiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

Od 0 do 0,19% – tylko tyle samorządy województw przeznaczają w swoich budżetach
na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców

money-256306_1280Województwa pomorskie i opolskie na wsparcie osób z niepełnosprawnością nie wydają ani złotówki z własnego budżetu. Najwięcej środków przeznacza Dolnośląskie – w tym roku prawie 4 mln zł. Za dwa tygodnie odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy m.in. radnych sejmików wojewódzkich. Dlatego sprawdzamy, w jakim stopniu obecne samorządy województw wspierają niepełnosprawnych mieszkańców i na co konkretnie wydają pieniądze. Pokazujemy też, do których regionów płynie najwięcej pieniędzy z PFRON-u. Czytaj dalej