Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Kontrowersje wokół składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych – sondaż wśród przedstawicieli środowiska

indeks 3 czerwca do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje m.in. wyłączenie ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawicieli organów administracji rządowej, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pomysł ten od początku wzbudził sporo kontrowersji. Niedawno na łamach WatchdDogPfron prezentowaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie (zobacz: Integracja czy separacja? Stanowisko WatchDogPfron ws. wyłączenia ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych organizacji niereprezentujących osób niepełnoprawnych).

Postanowiliśmy zapytać, co sądzą o nim przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych. Wystosowaliśmy do nich takie oto pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem w Krajowej Radzie Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych powinni zasiadać przede wszystkim przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych bez przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i administracji państwowej?

Czytaj dalej

Nie trzeba widzieć, żeby zobaczyć

kameraDaniel Kish jest niewidomy odkąd skończył 13 miesięcy. Nauczył się jednak „widzieć” za pomocą echolokacji. „Klika” językiem i wysyła krótkie dźwięki, które odbijają się od powierzchni przedmiotów i wracają do niego, pomagając mu orientować się w otaczającym świecie. W porywającej prelekcji Daniel Kish tłumaczy, w jaki sposób nauczył się „widzieć mimo ślepoty”.

Czytaj dalej

RPO: do godnego życia niezbędne są zarówno wolność, jak i bezpieczeństwo socjalne. Wywiad z Adamem Bodnarem, cz. 1

RPO„Wciąż mamy do czynienia z polityką „ciepłej wody w kranie”. Wydaje nam się, że skoro dbamy o rozwój gospodarczy, skoro kraj się rozwija, to wszystkie problemy same się rozwiążą. Temat osób niepełnosprawnych wymaga jednak bardzo dużej wyobraźni i skoncentrowania się na potrzebach jednostki. Oczywiście na wszystko potrzebne są pieniądze, ale niezbędne są także: pomysł, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, zwłaszcza ze strony rządu” – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Integracja czy separacja? Stanowisko WatchDogPfron ws. wyłączenia ze składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych organizacji niereprezentujących osób niepełnoprawnych

integracja-separacjaNiepełnosprawni, wbrew deklaracjom oficjalnie głoszonym przez polityków różnych opcji, w coraz większym stopniu funkcjonują w tzw. społeczeństwie alternatywnym. To znaczy strukturach i instytucjach społecznych obejmujących swoim działaniem wyłącznie lub w zdecydowanej większości tę grupę społeczną. Mają własne zakłady pracy, kluby i zawody sportowe, festiwale piosenki i sztuk teatralnych, turnusy rehabilitacyjne, instytucje zajmujące się wyłącznie ich sprawami, własnego pełnomocnika, własne organizacje pozarządowe. Polityka integracji, której celem jest włączanie tej grupy obywateli w główny nurt życia społecznego, coraz bardziej zmierza w kierunku instytucjonalnego i organizacyjnego separowania tej grupy społecznej od pozostałych grup obywatelskich.

Także w tym nurcie  mieści się najnowszy pomysł Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych polegający na ograniczeniu składu Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych jedynie do przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych (realizowany, jak się wydaje, w imię najszlachetniejszych intencji). Ta koncepcja oznacza także wyłączenie ze składu Krajowej Rady przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych czy innych niż resort pracy ministerstw i urzędów państwowych, w tym przedstawicieli samorządów.

Czytaj dalej

Od 1 lipca nowy statut PFRON

statut 221 czerwca 2016 roku Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podpisała nowy statut Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy statut ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności funkcjonowania PFRON. Ma pozwolić także na większą efektywność działań Zarządu i uproszczenie struktury organizacyjnej. Statut zacznie obowiązywać od 1 lipca br.

Zobacz: Tekst nowego statutu PFRON.