Miesięczne archiwum: Październik 2014

Dr Joachim Breuer: rehabilitacja jest inwestycją – generuje zysk, a nie koszt

Źródło: Dr Joachim Breuer, prezentacja pt. "Obalanie mitów dotyczących rehabilitacji i włączania społecznego"Rehabilitacja przynosi zyski na dwa sposoby: pierwszy polega na braku konieczności wypłaty renty z ubezpieczenia rentowego, pod warunkiem, że  pracownik otrzymał pomoc w powrocie do pracy. Drugi zysk otrzymujemy ze składek opłacanych właśnie przez tego pracownika. Obniżanie wydatków na rehabilitację jest złym rozwiązaniem, ponieważ koszty każdego pracownika, który nie jest dziś rehabilitowany, w przyszłości staną się bardzo wysokie – przekonuje dr Joachim Breuer, wiceprezes europejskiej sekcji organizacji Rehabilitation International.

Publikujemy treść jego wystąpienia wygłoszonego podczas konferencji „Rehabilitation – value for societies in Europe” zorganizowanej przez PFRON 7 października w Warszawie.
Czytaj dalej

W obronie zakładów pracy chronionej – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowelizacja ta obniżyła kwoty dofinansowań do pensji pracowników zakładów pracy chronionej. Zdaniem wnioskodawców tryb wprowadzenia ustawy naruszył wobec niektórych przedsiębiorców zasadę „ochrony interesów w toku”, ponieważ nie ustanowiono odpowiedniego czasu na przygotowanie się do zmian wynikających z nowego prawa. Czytaj dalej

Parlamentarna kuchnia – poseł Rzońca walczy o zakłady pracy chronionej

posel Bogdan Rzonca2W porównaniu z zakładami pracy chronionej pracodawcy z otwartego rynku mają takie same lub wyższe wsparcie z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych przy żadnych lub bardzo małych dodatkowych obowiązkach wobec tych pracowników i wobec PFRON-u. To główna teza interpelacji posła Bogdana Rzońcy (PiS) do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedź resortu była bardzo lakoniczna. Czytaj dalej

PFRON zachował osobowość prawną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zachowuje obecny status Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym PFRON nie zostanie przekształcony w rachunek bankowy zarządzany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, lecz pozostanie państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną. Czytaj dalej

SODiR: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością znowu spadło

Według najnowszych danych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji w lipcu znów spadła liczba osób, na które pracodawcy otrzymują dofinansowania do pensji z PFRON-u. Jeszcze w czerwcu w systemie było 230 297 subsydiowanych etatów, natomiast miesiąc później – 228 696. Spadek na przestrzeni miesiąca wynosi więc dokładnie 1 601 osób. Liczba pracowników niepełnosprawnych, których pracodawcy otrzymują subsydia płacowe, maleje od czasu obniżenia dofinansowań do pensji dla zakładów pracy chronionej. Czytaj dalej

Ściśle tajna konferencja PFRON-u

Grafika - stempel z napisem "niejawność"Dziś w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja „Rehabilitation – value for societies in Europe” organizowana przez PFRON oraz Rehabilitation International Europe. Spotkanie to miało być jednym z najważniejszych w tym roku wydarzeń w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, niestety wiele organizacji zajmujących się tą tematyką, w tym także nasza redakcja, nie ma żadnej możliwości uczestnictwa w konferencji. Czytaj dalej