PFRON zachował osobowość prawną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zachowuje obecny status Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym PFRON nie zostanie przekształcony w rachunek bankowy zarządzany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, lecz pozostanie państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną.

Jak pisaliśmy w lipcu, do Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji dotyczące zachowania osobowości prawnej przez PFRON, jeden złożyła grupa posłów PO, drugi – SLD. Sejm pracował nad nimi łącznie, a ostatecznie podstawą do nowelizacji uchwalonej 29 sierpnia stał się projekt Platformy (projekt Sojuszu jedynie odsuwał moment wejścia w życie przepisów o likwidacji osobowości prawnej PFRON-u do roku 2020).

Dotychczasowa formuła funkcjonowania funduszu sprawdziła się, a zatem celowe wydaje się jej pozostawienie, tym bardziej, że rozwiązanie to nie generuje żadnych kosztów. (…) Celem nowelizacji jest zaproponowanie rozwiązań, zmierzających do utrzymania stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Funduszu, podlegającego społecznej kontroli, co jest możliwe przy zachowaniu osobowości prawnej Funduszu i jego organów, tj. Zarządu Funduszu i Rady Nadzorczej – napisali posłowie PO w uzasadnieniu projektu. Politycy ci podkreślali także, że propozycja pozbawienia Funduszu osobowości prawnej spotkała się z silnym protestem środowiska osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Przepisami wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwalonymi w 2009 r., PFRON miał zostać przekształcony w państwowy fundusz celowy bez osobowości prawnej.Pierwotnie przekształcenie miało nastąpić z początkiem 2012 r., potem termin przesunięto na początek 2015 r.(mg)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...