Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Watchdogfron z siedzibą w Warszawie, ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu wysyłki newslettera Watchdogpfron.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym dla wysyłki newslettera Watchdogpfron.  
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne dla wysyłki newslettera Watchdogpfron.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, 
 6. wniesienia sprzeciwu oraz 
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 17 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania przez Panią/Pana newslettera Watchdogpfron. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wysłania newslettera Watchdogpfron przez Administratora danych.