Portal WatchDogPfron to forum wymiany opinii i informacji dotyczących funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organu, którego głównym celem jest wsparcie zawodowe osób niepełnosprawnych. Jesteśmy grupą ludzi, którym bliskie są problemy dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych. Uważamy, że tylko praca może zniwelować niesprawiedliwość losu i wesprzeć godność tych osób.

Zadaniem, które sobie stawiamy, jest niezależne, obywatelskie spojrzenie na dystrybucję środków publicznych przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Monitorujemy i komentujemy również zagadnienia dotyczące rozwiązań prawnych i systemowych oraz praktyki zatrudnienia niepełnosprawnych.

W tej sprawie będziemy stawiać pytania, szukać odpowiedzi, przedstawiać propozycje. Chcemy, aby nasz portal był ważnym głosem w dyskusji oceniającej zasady, sens i sposób wydatkowania publicznych pieniędzy.

Redakcja:
Piotr Głodny – redaktor naczelny
Jan Kwiatek – redaktor prowadzący

Współpracownicy:
Paweł Lewandowski
Wiesław Rogalski
Lech Stefańczuk

Kontakt:
redakcja@watchdogpfron.pl
tel. 506-445-102

Wydawca:
Fundacja WatchDogPfron
ul. Mortkowicza 5
02-823 Warszawa

Numer KRS: 0000385709
Numer REGON: 101377695
NIP: 951-23-78-522
ISSN: 2392-0173

Fundacja nie jest finansowana ze środków PFRON.