Zgłaszam się sam i „Lidera 25-lecia” mam

lider21 czerwca 2016 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosili – z okazji 25-lecia polskiego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – konkurs „Liderzy 25-lecia”, mający nagrodzić tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Ogłoszony konkurs ma na celu wyłonienie w pięciu kategoriach osób i organizacji, które wniosły szczególny wkład w rozwój sportu, edukacji, dostępności i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 25 latach, bo tyle właśnie skończy wkrótce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej.

Pobieżna analiza zgłoszonych do konkursu kandydatów budzi zdziwienie i zastanowienie. Oto znacząca liczba kandydatów – ważnych i zasłużonych organizacji pozarządowych i osób fizycznych dokonała czegoś, co w polskiej kulturze społecznej jest raczej sytuacją niespotykaną. Otóż zgłosiła do konkursu swoje własne kandydatury. Ponieważ jest to zjawisko dotychczas niespotykane, fakt ten musi budzić zainteresowanie. Nieskromność – to pierwsze skojarzenie go dotyczące.

Co spowodowało, że znakomite skądinąd organizacje zdecydowały się nieskromnie wysunąć własne kandydatury do tego prestiżowego konkursu? Brak wiary, że znajdzie się ktokolwiek, kto w uznaniu ich zasług i osiągnięć zechce zgłosić np. kandydaturę Fundacji Aktywizacja czy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji do zaszczytnego tytułu „Lidera 25-lecia”? Wymienione przez nas organizacje to nie jedyne przypadki zgłaszania samego siebie do zaszczytnych laurów, jakie już wkrótce przyzna PFRON na podstawie głosowania internetowego.

Nie bardzo wiemy, jak do końca się odnieść do tego nowego zjawiska społecznego, który zatytułujemy „nie licz na innych – zgłoś sam siebie”. Z jednej strony zgłaszanie samego siebie do otrzymania zaszczytnych laurów wydaje się być rażąco sprzeczne z tradycją skromności i obowiązku wyważonej oceny własnych osiągnięć, z drugiej być może jest to sygnał rodzenia się nowej świeckiej tradycji związanej z przekonaniem, że nikt tak dobrze nas nie zna, jak my znamy siebie. Może subiektywna ocena własnych osiągnięć poddana ocenie internautów stanowi ważny krok w drodze do obiektywnego uznania społecznego?

Ta tworzona na naszych oczach nowa tradycja rodzi naszym zdaniem nieograniczone możliwości.  Wyobraźmy sobie przyszłość tej nowej formuły za kilka lat. Oto aktor filmowy np. Bogusław L. w kolejnym konkursie na laureatów Oskara wysyła do Akademii wniosek o przyznanie mu Oskara bądź za ostatnią rolę (według niego znakomitą) bądź za całokształt twórczości (jego zdaniem równie znakomity co ostatnia rola). Akademia poddaje wniosek pod głosowanie internautów i dzięki mobilizacji rodaków w kraju i Polonii na całym świecie Bogusław L. otrzymuje kolejnego polskiego Oskara.

Znany w Bangladeszu pisarz, sabotowany przez krajowe środowisko literackie, wysyła znakomicie uzasadniony wniosek do Komitetu Noblowskiego o przyznanie mu literackiej nagrody Nobla. I znów Komitet Noblowski poddaje wszystkie otrzymane wnioski pod głosowanie światowego środowiska internetowego i ku zdumieniu jednych i rozpaczy innych, literat z Bangladeszu zdobywa najbardziej prestiżową nagrodę literacką na świecie.

Decydujący głos mają w konkursie internauci. To rodzi możliwość kontynuacji subiektywnego podejścia kandydatów do otrzymania tytułu „Lidera 25-lecia”. Skoro dana organizacja uznała, że we własnym mniemaniu zasłużyła na ten zaszczytny tytuł, to działając konsekwentnie winna podjąć starania by przekonać jak największą liczbę internetowych uczestników konkursu, że to właśnie na nią powinni oddać swoje głosy.

Organizacja zgłasza samą siebie, mąż zgłasza żonę, urząd miasta zgłasza Prezydenta, stowarzyszenie zgłasza swojego szefa – wszystko zgodnie z popularnym hasłem „sami sobie”. Ale czy to jest droga do wyłonienia prawdziwego, autentycznego i niekwestionowanego „Lidera 25-lecia”?

Są równi i równiejsi?

Decyzji o zgłoszeniu własnej kandydatury do konkursu towarzyszyła jeszcze jedna ważna okoliczność. Patrząc na opisy 72 kandydatów (zamieszczonych na stronie Funduszu) walczących o tytuł „Lidera 25-lecia” wyraźnie widać, że powiedzenie „są równi i równiejsi” to nie jedynie słynna teza z „Folwarku zwierzęcego” Georga Orwella. Niektóre z nich nie spełniają bowiem warunków konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu opis zgłoszonego kandydata nie powinien przekroczyć 1 500 znaków (zobacz: regulamin). Już na pierwszy rzut oka widać jednak, że niektóre opisy przekraczają tę liczbę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że aż 13 zgłoszeń powinno zostać unieważnionych (bądź ich opis powinien zostać skrócony przez organizatora konkursu), gdyż nie zmieściło się w maksymalnej liczbie znaków. Rekordzistą jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, której opis ma aż 4 403 znaki.

Niektóre zgłaszające samych siebie organizacje uznały, że wyznaczony w regulaminie limit znaków do opisania własnych sukcesów jest dalece niewystarczający i być może dlatego go przekroczyły na uzasadnienie zgłaszanej własnej kandydatury. Czy ryzykowały dyskwalifikację? Sądząc po ogłoszonej liście kandydatów do tytułu „Lider 25-lecia”, to im nie przeszkodziło, a przy okazji pozwoliło zrobić „w przysłowiowego konika” innych kandydatów, którzy na poważnie potraktowali ogłoszone przez PFRON zasady.

Naszym zdaniem dopuszczanie do konkursu kandydatur, których opis przekracza maksymalny limit znaków, jest krzywdzące z punktu widzenia pozostałych walczących o tytuł „Lidera 25-lecia”, szczególnie że zgłaszający ich bardzo starali się, by nie naruszyć warunków konkursu i zmieścić się w dopuszczalnej liczbie (większość opisów oscyluje w granicach 1 400-1 500 znaków).

Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą wszystkie zgłoszone do konkursu kandydatury w układzie alfabetycznym wraz z kategoriami, rodzajami kandydatów oraz dokładną liczbą znaków dołączonych do nich opisów.

Jan Kwiatek
Karolina Lipiec

Lista kandydatów zgłoszonych do konkursu „Liderzy 25-lecia”

Lp. Kandydat Kategoria Rodzaj kandydata Opis (liczba znaków)
1 Katarzyna Bierzanowska Dostępność Osoba 1 476
2 Jacek Cieśluk Sport Osoba 1 494
3 Alicja Czarnecka Prezes Zarządu Starachowickiego Stowarzyszenia Dostępność Osoba 1 472
4 Artur Dziurman Kultura, Pracodawca Osoba 2 877
5 Helena Feldheim Dostępność Osoba 654
6 Jerzy Fijałkowski i Marek Konarzewski Edukacja Osoba 1 223
7 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni Dostępność Organizacja pozarządowa 1 500
8 Fundacja Aktywizacja Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 496
9 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Edukacja, Pracodawca, Sport Organizacja pozarządowa 4 403
10 Fundacja im. BRATA ALBERTA Dostępność Organizacja pozarządowa 1 349
11 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Sport Organizacja pozarządowa 1 493
12 Fundacja Kultury bez Barier Kultura Organizacja pozarządowa 1 475
13 Fundacja Mielnica Edukacja Organizacja pozarządowa 1 438
14 Fundacja Widzialni Dostępność Organizacja pozarządowa 1 487
15 Walentyna Głąbowska Kultura Osoba 1 372
16 Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych Sport Organizacja pozarządowa 1 504
17 Wiesława i Piotr Góreccy Edukacja Osoba 1 555
18 Ewa Hałambiec Sport Osoba 1 495
19 Ryszard Kamionka Pracodawca Osoba 1 439
20 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Dostępność Organizacja pozarządowa 1 491
21 Klaudia Klonowska Sport Osoba 1 500
22 Stanisław Kogut Pracodawca Osoba 1 494
23 Dorota Kołakowska Edukacja Osoba 1 498
24 Janusz Dominik Konerberger Pracodawca Osoba 1 437
25 Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela Kultura Instytucja Kultury 1 442
26 Miasto Konin i Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie Dostępność Placówka 1 495
27 Zofia Mielcarek Dostępność Osoba 1 523
28 Tadeusz Milewski Sport Osoba 1 430
29 Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Dostępność, Edukacja, Pracodawca Organizacja pozarządowa 4 377
30 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie Kultura Placówka 1 492
31 Olimpiady Specjalne Polska Sport Organizacja pozarządowa 1 492
32 Park Orientacji Przestrzennej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Edukacja Placówka 1 267
33 Piotr Pawłowski Dostępność Osoba 1 480
34 Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny Pracodawca Osoba 1 475
35 Politechnika Wrocławska Edukacja Placówka 834
36 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – POPON Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 652
37 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 475
38 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie Kultura Placówka 1 478
39 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Pracodawca Placówka 1 551
40 PSOUU Koło w Skarszewach Dostępność Organizacja pozarządowa 1 353
41 Ryszard Rzebko Dostępność Osoba 1 495
42 Romuald Schmidt Sport Osoba 1 729
43 Edyta Sieradzka Pracodawca Osoba 1 253
44 Bartłomiej Skrzyński Edukacja Osoba 1 472
45 Leszek Słomiński Sport Osoba 934
46 Halina Sobolewska-Wildner Dostępność Osoba 1 433
47 Tadeusz Sowiński i Maria Sysak-Łyp Dostępność Osoba 1 498
48 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bochni wraz z działającym przy nim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kultura Placówka 1 308
49 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Dostępność Placówka 1 486
50 Starostwo Powiatowe w Prudniku Pracodawca Pracodawca 1 489
51 Stowarzyszenie „Przyszłość naszych dzieci” Edukacja Organizacja pozarządowa 1 490
52 Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO Edukacja Organizacja pozarządowa 1 499
53 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 506
54 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” Edukacja Organizacja pozarządowa 1 488
55 Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie Edukacja Organizacja pozarządowa 1 483
56 Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 465
57 Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Kultura Organizacja pozarządowa 1 411
58 Stowarzyszenie Osób z wadą Słuchu CISZA Dostępność Osoba 1 405
59 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 372
60 Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa Dostępność Organizacja pozarządowa 1 169
61 Stowarzyszenie św. Celestyna Edukacja Organizacja pozarządowa 1 524
62 Marek Tarwacki Edukacja Osoba 1 478
63 Wiesław Tomaszewski Dostępność, Edukacja Osoba 1 560
64 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 487
65 Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Pracodawca Organizacja pozarządowa 1 499
66 Marek Winiarczyk Sport Osoba 1 498
67 Jarosław Witek Dostępność Osoba 1 491
68 Alina Wojtowicz-Pomierna Dostępność Osoba 966
69 Kazimierz Woźniak Edukacja Osoba 1 716
70 Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie Kultura Organizacja pozarządowa, Instytucja kultury 1 498
71 Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach Edukacja Placówka 1 469
72 Stanisław Żabiński Kultura Osoba 1 495

10 myśli nt. „Zgłaszam się sam i „Lidera 25-lecia” mam

 1. Egg

  I promocja funduszowa znów polegla. ..wstyd.sami sobie napisali regulamin bo wypada żeby jakiś był. .. A miało być tak pięknie. Juz byli w ogródku i witali się z gąską. …a milickie-chyba to dolny Śląsk. poprzedni desant….??

 2. obiektywny

  Ciekawe…zgłaszanie samych siebie, bo przecież to nie żadna sztuka poprosić o to znajomą firmę, fundację, kolegę…wynika to zapewne z nieprzemyślenia. Z drugiej jednak strony – jeśli regulamin tego nie zabronił, to dlaczego nie? Natomiast rysowanie tabelek i czepianie się przekroczenia o parę znaków opisu sugerując dyskwalifikację – czy to aby na pewno dążenie do jakiejś logiki, porządku, normalności czy też potrzeba przetrzebienia konkurencji?
  Artykuł Watchdog w całości najbardziej dziwi, bo jest bardzo adekwatny do przysłowia : “przygarniał kocioł garnkowi”. Otóż Ekon zgłoszony zostaje przez Pion a Watchdog komentuje całą sytuację, a za wszystkimi 3 instytucjami (firmami, stowarzyszeniami) stoi jedna i ta sama osoba – brawo!

 3. Zenek

  A głosować już można nieograniczoną ilość razy – choć wcześniej takiej możliwości nie było. To wszystko jedna wielka farsa – kolekcjonerzy orderów łączcie się! XXI wiek a gorzej jak w średniowieczu….

 4. Renia

  Ale tak właśnie się dzieje jeśli nie słucha się Prezesa Kaczyńskiego który mówi – nie ma możliwości żeby współpracować z ludźmi z nadania PO. W PFRON nie było zmian na dyrektorskich stolkach dlatego układ starej ekipy wciąż trwa w najlepsze! Niedługo potrwają rządy niepokornych co cichaczem układają się z platformersami, będą dymisje. Jeśli myślą że taki „cichy układ ” jest możliwy są w wielkim błędzie! Ludzie to widzą ślepi ani głupi nie są!

 5. Becia

  Ciekawe jakie sukcesy odniesie Pan Komisarz Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Hmmm nie to nie możliwe..
  Przecież teraz to również przewodniczący komisji senackiej ds rodziny…Ale nie – możliwe przecież PiS ma większość w Senacie…
  A chyba przez ostatnie lata to niepełnosprawni protestowali z transparentami, że ma się podać do dymisji pełniąc przez osiem lat rolę pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych…
  Hmmm… ciekawe jak będzie wyglądała ta dobra zmiana za rządów PiS w sprawie niepełnosprawnych, oby nie tak jak za rządów PO i PSL. Polityka polityką oby rządzący nie zapomnieli o zwykłych ludziach tak jak to ich poprzednicy!

 6. Piotr

  Milickie Stowarzyszenie oraz FAR zgłoszone są w trzech kategoriach. Tabela najprawdopodobniej przedstawia zsumowaną liczbę znaków z trzech opisów doświadczeń do każdej kategorii. W takim wypadku maksymalna liczba znaków to 4500 po 1500 na jeden opis.

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...