Z głębokim smutkiem żegnamy inż. Tadeusza Szczepańskiego

zaloba13 marca 2017 roku zmarł inż. Tadeusz Szczepański, nasz przyjaciel, dobry człowiek, pracodawca osób niepełnosprawnych, aktywny społecznie przedsiębiorca.

Ludzi o takim wymiarze człowieczeństwa, jakie cechowało Tadeusza, nie spotyka się wielu. Każdy, kto go znał nawet krótko, mógł z łatwością powiedzieć, że był człowiekiem dobrym, skromnym i niezwykle pracowitym. Był też człowiekiem mądrym, potrafiącym łączyć cechy dobrego biznesmena z cechami człowieka wrażliwego społecznie. Stworzył MTM – jeden z największych w Polsce zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych, w którym zatrudniał od ponad dwudziestu lat kilkaset najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

Dla nas, jego przyjaciół, był człowiekiem, który trafnie oceniał wiele zjawisk z obszaru przedsiębiorczości oferującej miejsca pracy osobom niepełnosprawnym. Ta właśnie wrażliwość i zdolność trafnego osądu rzeczywistości skłoniła go do podjęcia aktywności społecznej w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która szybko doceniła jego zaangażowanie i kompetencje, wysuwając jego kandydaturę na członka Rady Nadzorczej PFRON, którą pełnił do chwili, gdy nieuleczalna choroba przerwała jego życie. Nigdy nie pogodzimy się z jego przedwczesnym odejściem, pozostając w żalu po jego śmierci.

Tadeuszu, odszedłeś za wcześnie, ale pozostaniesz zawsze w naszej pamięci jako człowiek skromny, dobry i mądry, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Człowiek niepospolity.

Cześć Twojej Pamięci
Przyjaciele

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...