Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2014 – najważniejsze liczby

do budzetuUbiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 4 668 823 000 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 4 760 352 000 zł.
Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 3 170 991 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 745 360 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 62% z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 2 956 244 000 zł.
Zobaczmy, jak wyglądają te dane na wykresach.
01budżetb 2014
* – przelewy redystrybucyjne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy, odsetki inne, oprocentowanie lokat itp.

02budżetb 2014

 

03budżetb 2014Na koniec należy dodać, że w 2014 roku koszty bieżące własne Funduszu zamknęły się kwotą 316 989 000 zł (wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedzającego), a stan Funduszu na 31.12.2014 roku wyniósł 376 115 000 zł.

Przedstawione dane mają charakter podstawowy, zainteresowanych szczegółami odsyłamy do sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego PFRON-u z 2014, który był główną podstawą naszego opracowania.
(jj)

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...