Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2017 – najważniejsze liczby

Ubiegłoroczny budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w pozycji przychodów zamknął się kwotą 5 003 680 028 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na kwotę 5 002 267 827 zł. Podstawowym źródłem przychodów były wpłaty od zakładów pracy – 4 020 026 876 zł oraz dotacja z budżetu państwa – 742 756 445 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to najwięcej z nich stanowiło dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 3 172 468 470 zł. Zobaczmy, jak wyglądają te dane w tabeli:

Treść
(wybrane elementy)
Plan Budżetu na 2017 rok. Po zmianach Wykonanie Budżetu za 2017 rok
Wartości podane w tys.
Budżet – Stan na początku roku 358 197 467 360
Budżet – Stan na koniec roku 233 599 496 590
Przychody
4 912 639 5 003 680
 
Dotacje z budżetu państwa, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 747 007 742 756
 
Składki i opłaty – wpłaty zakładów pracy 3 956 878 4 020 026
Wydatki
5 088 734 5 002 267
 
Dofinansowanie do wynagrodzeń  pracowników niepełnosprawnych art. 26a  3 175 000 3 172 468
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej – art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a  129 913 120 987
Zadania zlecane organizacjom pozarządowym art. 36  246 981 242 914
Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 (Samorządy), w tym: 930 000 928 195
 – Warsztaty Terapii Zajęciowej – dofinansowanie (w tys) 427 684
 – Zakłady Aktywności Zawodowej – dofinansowanie (w tys) 83 249

Dodatkowo przedstawiamy Plan Działalności PFRON na 2018 rok. Do pobrania w formie załącznika:

Wersja Excel – Pobierz
Wersja PDF – Pobierz

Jedna myśl nt. „Realizacja planu finansowego PFRON w roku 2017 – najważniejsze liczby

  1. Mw

    Czytamy plan, a tam…kpina. Ile, ile ON ma pracowac 23,7% a to tyle jz nie ma? Rynek pracownika? A jakosc pracy? Bez znaczenia.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...