Propozycje zmian do ustawy o rehabilitacji pod koniec czerwca

czerwiec„Pod koniec czerwca chcemy przygotować propozycje zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Po pierwsze – chcemy zmniejszyć biurokrację, szczególnie w art. 22. Pracujemy też nad nowym podejściem do warsztatów terapii zajęciowej. Chcemy również wzmocnić osoby ciężko poszkodowane, szczególnie osoby ze schorzeniami specjalnymi” – zapowiedział podczas posiedzenia Parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku Mirosław Przewoźnik, dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

11 maja odbyło się szóste posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku poświęcone tym razem rynkowi pracy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

Bolesne konsekwencje obniżenia ulg we wpłatach na PFRON

Głos podczas posiedzenia zabrała m.in. Dagmara Zdybek, prezes zarządu wrocławskiej spółdzielni Dolsin zatrudniającej osoby niewidome i niedowidzące oraz prezes Organizacji Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome. Jak podkreśliła – spółdzielnie dają ogromną szansę na zatrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku, jednak obecnie działa ich w Polsce zaledwie 16. Spółdzielnie te borykają się z wieloma problemami. Jednym z nich jest zmniejszenie zainteresowania ze strony kontrahentów wynikające z ostatnich zmian w art. 22 ustawy o rehabilitacji polegających na obniżeniu ulg we wpłatach na PFRON z 80% do 50%. „Spółdzielnie bardzo odczuwają te zmiany. Kontrahenci są zaniepokojeni obniżaniem ulg. Tuż po wprowadzeniu zmian prosili o natychmiastową renegocjację kontraktu, mówili że nie są zainteresowani współpracą. Przekonać kontrahenta do podjęcia współpracy z firmą, która zatrudnia osoby niewidome, jest bardzo trudno. Art. 22 w tym temacie się bardzo sprawdzał, ponieważ był finansową motywacją do tego, żeby podjąć współpracę” – wyjaśniła.

Konsekwencji wprowadzenia zmian w art. 22 nie widzi z kolei PFRON. „Nie obserwujemy zmniejszenia liczby pracodawców korzystających z ulg. Tak naprawdę skutki nowelizacji będziemy mogli ocenić w lipcu-sierpniu, kiedy skończy się okres przejściowy ustawy. Mimo obaw i rezygnacji czy zagrożenia rezygnacji części kontrahentów, zagrożenie w naszej ocenie nie nastąpiło” – podkreśli Robert Kwiatkowski, prezes Funduszu.

„Fundusz być może nie widzi konsekwencji, natomiast my je widzimy” – zaznaczyła w odpowiedzi Dagmara Zdybek.

Potrzebna waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń

Do istotnych problemów, z którymi na co dzień mierzą się spółdzielnie zatrudniające osoby niewidome, Dagmara Zdybek zaliczyła także wysokie opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości czy niestosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Prezes Organizacji Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome postulowała również o zmiany w art. 32 ustawy o rehabilitacji polegające na rozszerzeniu katalogu kosztów o podwyższone koszty wynikające z zatrudnienia osób niewidomych.

Wśród problemów, z którymi borykają się spółdzielnie, Dagmara Zdybek wymieniła też brak waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń. Wyjaśniła, że każdego roku wzrasta najniższa płaca krajowa, w wyniku czego ponoszone przez pracodawcę koszty płacy rosną, a mimo to dofinansowania wciąż pozostają na tym samym poziomie. Do tego problemu niestety nie odnieśli się ani Prezes Funduszu, ani obecny na posiedzeniu Mirosław Przewoźnik, dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prezes Funduszu odniósł się za to do tematu klauzul społecznych. W jego ocenie klauzule społeczne stanowią ogromny potencjał, niestety zupełnie niewykorzystany ani przez samorząd, ani przez duże firmy czy spółki Skarbu Państwa. „PFRON z przyjemnością włączy się do tego, aby stworzyć „modę na korzystanie z klauzul”, pokazując dobre praktyki i firmy, które je stosują” – zadeklarował.

Mirosław Przewoźnik zapowiedział z kolei, że BON pracuje nad zmianami w ustawie o rehabilitacji, w tym nad nowelizacją art. 22. Szczegółów planowanych zmian nie chciał jednak zdradzić, gdyż – jak wyjaśnił – są to póki co ustalenia wewnętrzne, które wymagają zgody Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data kolejnego posiedzenia Parlamentarnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku nie została jeszcze wyznaczona. Wiadomo jednak, że jego tematem ma być rynek pracy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Iza Rutkowska

Jedna myśl nt. „Propozycje zmian do ustawy o rehabilitacji pod koniec czerwca

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...