Pracownicy

W PFRON-ie pracują 963 osoby (bez osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych), w tym 123 osoby z niepełnosprawnością – w stopniu lekkim: 17 osób, w stopniu umiarkowanym: 84 osoby, w stopniu znacznym: 22 osoby.

Źródło: PFRON, stan na 31.12.2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...