Pracodawcy rynku otwartego deklarują wyższe koszty płacy

shutterstock_286105046Średnie koszty płacy osób niepełnosprawnych w roku 2014 były – dla każdego stopnia i rodzaju niepełnosprawności – wyższe na otwartym rynku pracy niż na rynku chronionym (przeciętnie o 6%). Największe różnice pomiędzy rynkami dotyczyły kosztów płacy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez schorzeń specjalnych) – na korzyść rynku otwartego było to 13,4%. Natomiast najmniejsze różnica dotyczyła kosztów płacy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zaledwie 0,6%).
Przypominamy, że koszty płacy to suma wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poniżej podajemy tabele przedstawiające średnie koszty płacy w rozbiciu na poszczególne stopnie i kategorie niepełnosprawności, zarówno w ujęciu średniorocznym jak i w poszczególnych miesiącach.

Dla ocenienia skali wynagrodzeń pomocna może być informacja, że minimalne wynagrodzenie brutto w roku 2014 wynosiło 1680 zł, a wyliczony z udziałem tego wynagrodzenia koszt płacy wynosił 2020 zł.

Średnie koszty płacy osób niepełnosprawnych w 2014 r.
znaczny bez schorzeń znaczny ze schorzeniami umiarkowany bez schorzeń umiarkowany ze schorzeniami lekki bez schorzeń lekki ze schorzeniami
rynek otwarty 2 367,68 2 511,21 2 528,27 2 240,58 2 626,86 2 228,82
rynek chroniony 2 185,89 2 314,07 2 229,90 2 155,00  2 610,40  2 184,31
Średnie koszty płacy w podziale na stopnie niepełnosprawności wykazywane w zakładach pracy chronionej od 01/2014 do 11/2014
styczeń luty marzec kwiecień maj sierpień listopad
znaczny 2254,25 2221,79 2269,27 2176,46 2177,88 2159,53 2148,17
umiarkowany  2207,46  2194,46  2208,96  2303,60  2211,45  2248,87  2230,29
lekki  2534,62  2503,02  2659,62  2704,60  2559,56  2596,55  2634,31
Średnie koszty płacy w podziale na stopnie niepełnosprawności wykazywane w zakładach pracy chronionej od 01/2014 do 11/2014
styczeń luty marzec kwiecień maj sierpień listopad
znaczny ze schorzeniami  2307,19  2317,61  2347,39  2295,81  2305,78  2309,29  2319,33
umiarkowany ze schorzeniami  2176,95  2157,92  2176,19  2154,81  2147,79  2145,81  2139,92
lekki ze schorzeniami  2177,31  2150,19  2178,47  2172,65  2164,55  2184,24  2198,36
Średnie koszty płacy w podziale na stopnie niepełnosprawności wykazywane przez pracodawców z otwartego rynku pracy od 01/2014 do 11/2014
styczeń luty marzec kwiecień maj sierpień listopad
znaczny  2395,22  2325,67  2328,09  2309,83  2296,26  2348,96  2300,33
umiarkowany  2522,74  2583,38  2554,28  2497,87  2496,71  2489,24  2566,05
lekki  2599,10  2566,21  2619,55  2618,44  2605,33  2733,71  2631,65
Średnie koszty płacy w podziale na stopnie niepełnosprawności wykazywane przez pracodawców z otwartego rynku pracy od 01/2014 do 11/2014
styczeń luty marzec kwiecień maj sierpień listopad
znaczny ze schorzeniami  2552,76  2521,56  2550,53  2491,47  2488,94  2500,31  2511,33
umiarkowany ze schorzeniami  2237,81  2208,37  2235,10  2226,50  2221,20  2200,16  2207,30
lekki ze schorzeniami  2241,43  2214,34  2321,65  2229,15  2287,27  2192,66  2170,16

Źródło: PFRON

JJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...