Odpowiedź PFRON-u na apel o wsparcie sektora ZPChr

son-pfron14 lutego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” wystosowało list do Roberta Kwiatkowskiego, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym zwracało uwagę na szereg czynników zniechęcających osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia oraz apelowało o większe wsparcie dla zakładów pracy chronionej, które gwarantują osobom niepełnosprawnym pracę w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, lecz w porównaniu do firm z otwartego rynku, są znacząco dyskryminowane. Poniżej, za zgodą SON „Podkarpacie”, publikujemy odpowiedź Funduszu na niniejszy list.


Skan pisma Prezes Habich_001

Skan pisma Prezes Habich_002

Skan pisma Prezes Habich_003

Skan pisma Prezes Habich_004

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...