Odkrywamy zakrywane: lista 100 największych beneficjentów SODiR-u

Publikujemy dane skrywane dotąd gęstą mgłą tajemnicy. Jeszcze trzy miesiące temu pełniący obowiązki prezesa PFRON-u Jacek Brzeziński nie był pewien, czy może je udostępnić członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada ta to niezwykle ważny organ powoływany na mocy ustawy, stanowiący forum współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy administracją rządową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi.

W protokole z posiedzenia tejże Rady w dniu 16 stycznia 2014 r. Brzeziński wyraża niepewność, czy może udostępnić jej członkom listę 100 największych beneficjentów Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rzecz niezwykła: oto najwyżsi rangą konsultanci krajowi mogli nie mieć dostępu do wykazu największych przedsiębiorstw i nie poznać wysokości środków, jakie firmy te otrzymały z pomocy publicznej. Po 40 dniach jednak otrzymali tę listę. Dotarliśmy do tych danych i przedstawiamy je opinii publicznej.

W gruncie rzeczy nie ma tu nic bulwersującego. Astronomiczne, wydawałoby się, kwoty dofinansowań po podzieleniu na liczbę miesięcy i osób nie porażają wysokością. Są nawet o 27% niższe niż na całym rynku wspomaganym (na pracownika niepełnosprawnego miesięcznie w omawianej setce przypada 751,5 zł, wobec 1029,7 zł przeciętnie w całym systemie SODiR).

Zwraca uwagę koncentracja. Oto niewiele więcej niż 0,5% pracodawców osób niepełnosprawnych (100 wobec 19 339 pracodawców ogółem) zatrudnia niemal połowę pracujących osób niepełnosprawnych (blisko 124 tys. wobec 250,3 tys. pracujących ON ogółem), otrzymując na te osoby 38% ogólnej kwoty dofinansowania (1,1 mld zł wobec 3,1 mld zł).

Bliższa lektura i analiza danych dostarczy zapewne wielu przemyśleń. Tymczasem zostawiamy je naszym czytelnikom. Dziś uznajmy, że najbardziej bulwersuje myśl o utajnieniu danych podmiotów otrzymujących tak wysoką pomoc publiczną. (jj)

ikonapdfLista 100 największych beneficjentów SODiR
ikonapdfProtokół z posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 16 stycznia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...