Obalamy mity – realne dofinansowania dużo niższe niż ustawowy pułap

calculator-385506_1280Realne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością są znacznie niższe niż ustawowe limity maksymalne. Tymczasem w debacie publicznej wciąż operuje się kwotami maksymalnymi, nie odzwierciedlającymi rzeczywistości. Jako pierwsi pokazujemy, ile pieniędzy tak naprawdę otrzymują pracodawcy z PFRON-u.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością to jeden z głównych mechanizmów wspierających zatrudnienie w tej grupie osób. Zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej obowiązującymi w Unii Europejskiej, maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 75% kosztów płacy. A że osoby z niepełnosprawnością zwykle zarabiają minimalną krajową lub lekko powyżej, to najczęściej dopłaty są znacznie niższe niż maksymalny pułap.

Ustawowy limit miesięcznego dofinansowania na poniższych wykresach zaznaczono kolorem szarym.

Stopień znaczny: ustawowy limit dofinsowania wynosi 1800 zł, a realne dofinansowanie - średnio 1517 zł w ZPCh oraz 1553 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

Stopień znaczny ze schorzeniem specjalnym: ustawowy limit dofinsowania wynosi 2400 zł, a realne dofinansowanie - średnio 1677 zł w ZPCh oraz 1865 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

Stopień umiarkowany: ustawowy limit dofinsowania wynosi 1125 zł, a realne dofinansowanie - średnio 1076 zł w ZPCh oraz 1040 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

Stopień umiarkowany ze schorzeniem specjalnym: ustawowy limit dofinsowania wynosi 1725 zł, a realne dofinansowanie - średnio 1505 zł w ZPCh oraz 1486 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

Stopień lekki: ustawowy limit dofinsowania wynosi 450 zł, a realne dofinansowanie - średnio 435 zł w ZPCh oraz 420 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

Stopień lekki ze schorzeniem specjalnym: ustawowy limit dofinsowania wynosi 1050 zł, a realne dofinansowanie - średnio 1014 zł w ZPCh oraz 980 zł na otwartym rynku (dane za czerwiec 2014 r.))

Źródło: oprac. własne na podstawie danych z PFRON-u

W mediach, podczas posiedzeń komisji sejmowych, konferencji naukowych czy innych spotkań wciąż przytacza się nie rzeczywiste kwoty dofinansowań, a kwoty limitu miesięcznego dofinansowania. Tworzy to błędne wrażenie, że dofinansowania z PFRON-u są dużo wyższe niż w rzeczywistości. (mg)

Jedna myśl nt. „Obalamy mity – realne dofinansowania dużo niższe niż ustawowy pułap

  1. Adam

    Przydałoby się zestawienie procentowe ilu pracowników zarabia powyżej ustawowego minimum, żeby faktycznie ocenić skalę wpływu dofinansowania na poziom wynagrodzeń ogółem. Jestem przekonany, że jest to ze sobą bardzo mocno skorelowane. Fakt pozostaje taki, że dofinansowania są coraz niższe, stopień niepełnosprawności uzyskać coraz trudniej, a przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne cały czas rzuca się kłody pod nogi. Przcież PFRON nie opłaca się w sumie aktywizować zawodowo niepełnosprawnych – lepiej brać pieniądze od pracodawców za ich nie zatrudnienie i nie refundować kosztów pracy – więcej zostanie na kontach.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...