Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych w końcu powołana!

KRKdsON7 czerwca Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wręczyła długo oczekiwane nominacje członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład nowej Rady weszło łącznie 37 osób: 20 przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, po 5 reprezentantów samorządów terytorialnych i administracji publicznej oraz 7 osób z organizacji pracodawców i związków zawodowych. Poniżej zamieszczamy pełną listę członków Rady.

Przedstawiciele organów administracji publicznej:

 • Małgorzata Michalska – Ministerstwo Zdrowia
 • Elżbieta Neroj – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Maciej Rosiński – Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Robert Woroniecki – Ministerstwo Finansów
 • Michał Wypij – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

 • Justyna Kocon – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
 • Józef Kurek – burmistrz Mszczonowa
 • Anna Mieczkowska – członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
 • Michał Tomczak – Urząd Miasta Poznania
 • Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński

Przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych:

 • Stanisław Domański – NSZZ Solidarność
 • Grażyna Gaj – Forum Związków Zawodowych
 • Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Marek Kowalski – Konfederacja Lewiatan
 • Janusz Piątek – Związek Rzemiosła Polskiego
 • Jan Zając – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Zofia Żuk – Business Centre Club

Przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych:

 • Anna Chwałek – Fundacja Synapsis
 • Ryszard Czosnyka – Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja
 • s. Benita Barbara Hadamik – Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Robert Jagodziński – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Tomasz Janiszewski – Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku „GALICJA”
 • Marek Kalbarczyk – Fundacja Szansa dla Niewidomych
 • Adam Kondzior – Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 • Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych
 • Grzegorz Kozłowski – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja M&K
 • Marek Łukomski – Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych
 • Natalia Marciniak-Madejska – Stowarzyszenie Na Tak
 • Piotr Pawłowski – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Marcin Piotrowski – Fundacja Eudajmonia
 • Alicja Szatkowska – Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 • Jerzy Szreter – Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
 • Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Anna Woźniak-Szymańska – Polski Związek Niewidomych
 • Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych pełnić będzie Monika Zima-Parjaszewska.

Nowo wybranej Radzie redakcja WatchDogPfron życzy pracowitej i owocnej kadencji.

KRKdsON

Członkowie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Elżbietą Rafalską oraz Krzysztofem Michałkiewiczem

5 mln osób niepełnosprawnych w Polsce

 „Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem. Dlatego bardzo ważnym zadaniem rządu jest zapewnienie im możliwości pełnego udziału w każdym obszarze życia i pomoc w przełamywaniu licznych barier, na jakie wciąż się natykają” – podkreśliła podczas posiedzenia inauguracyjnego Rady Minister Elżbieta Rafalska.

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej pilnego udoskonalenia wymaga wprowadzone niemal 26 lat temu narzędzie prawne, czyli pierwsza odrębna ustawa dotycząca praw osób niepełnosprawnych. „Przyświeca nam idea stworzenia systemu komplementarnego wsparcia, budowanego w atmosferze dialogu, dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnej osoby” – zapowiedziała.

Przypomniała też, że choć w porównaniu z 2015 rokiem, o 1,5 p.p. wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosząc 24%, a wskaźnik aktywności zawodowej osiągnął 27%, są to wciąż wartości niewystarczające. „Wierzę, że wiedza i doświadczenie nowo powołanych członków Rady wkrótce zaowocuje działaniami, poprawiającymi sytuacje osób niepełnosprawnych w Polsce” – podsumowała Elżbieta Rafalska.

Iza Rutkowska


Źródło: MRPiPS

2 myśli nt. „Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych w końcu powołana!

 1. angela

  I gdyby ktoś pytał dlaczego nadal nic się nie zmienia w środowisku ON- właśnie dlatego,ze ciągle to sa ci sami ludzie!te same twarze i nazwiska! Które umieją zadbać o interesy własne i swoich organizacji. Zmienia się jedynie reprezentacja wladzy…

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...