Jarosław Duda negatywnie o propozycji Lewiatana

Fot. MPiPSProponowane przez Konfederację Lewiatan zmiany w zakresie obniżania wpłat na PFRON, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy ocenić negatywnie – stwierdził Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda w piśmie do marszałka Senatu.

Rozwiązanie zaproponowane w marcu przez Lewiatana zostało bardzo negatywnie przyjęte przez organizacje społeczne zajmujące się rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Sprawa ta w ostatnim czasie stała się przedmiotem interpelacji senatorskiej, której skutkiem jest właśnie cytowane pismo Dudy. Można przypuszczać, że po ogłoszeniu tego stanowiska kwestia sporu z Lewiatanem została zamknięta. Publikujemy dokumenty w tej sprawie.

Oświadczenie złożone przez senator Alicję Zając na posiedzeniu Senatu 20 marca 2014 r.
Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 24 kwietnia 2014 r.

O sprawie Lewiatana pisaliśmy już w marcu w tekście pt. „Lewiatan uderza w firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Loading Facebook Comments ...