Jakie konsekwencje ponosi firma, która nie zatrudnia wymaganej ustawowo liczby ON?

Pracodawca co miesiąc płaci do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wpłatę w wysokości 40,65% aktualnego średniego wynagrodzenia za każdą osobę niepełnosprawną „brakującą” do wskaźnika 6% (lub zmniejszonego).

Przykład:
Pracodawca zatrudniający 100 pracowników powinien zatrudniać 6 osób niepełnosprawnych. Jeśli zatrudnia jedną taką osobę, do uzyskania wskaźnika 6% brakuje mu 5 pracowników.

W takim wypadku wpłata na PFRON wynosi:
5 x 40,65% średniego wynagrodzenia (3823,32 zł w IV kwartale 2013 r.)
czyli
5 x 1554,18 = 7770,90 zł

Dodaj komentarz

Loading Facebook Comments ...